Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Học Tập Vâng Lời Qua Những Khổ Đau – Tĩnh Tâm Mùa Thương Khó 2022

Mùa Thương Khó – Phục sinh lại về giữa những đau thương, mất mát của nhân loại trên toàn cầu do dịch bệnh, chiến tranh, bất công, và đói nghèo. Đau khổ là một hiện thực không mong đợi của con người, và người con Chúa cũng như bao nhiêu người khác, đều khắc khoải, khao khát được giải cứu ra khỏi tình trạng khổ đau. Học tập thuận phục Chúa qua những khổ đau trong đời sống là điều không hề dễ dàng, nhưng đó là điều chính Chúa Giê-xu đã trải qua trong sự thống khổ của Ngài.

Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 5:7 cho biết, Khi còn sống trong thân xác, Đấng Christ đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện và nài xin đầy nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết; và bởi lòng thành kính, Ngài được nhậm lời.” Đấng Christ đã nài xin điều gì trong nước mắt và đã được nhậm lời? – Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài đã khẩn thiết kêu cầu rằng: Nếu có thể được, xin Cha cất chén khổ đau khỏi con, nhưng xin ý Cha được nên. Xin cho con thuận phục chương trình của Cha, uống chén đau khổ theo ý Cha! Lời cầu xin đó đã được nhậm khi Chúa Giê-xu vui lòng thuận phục, đón nhận tất cả những đau thương trong thân xác, tâm hồn và tâm linh, đi trọn con đường thương khó.

Bởi đó, trước giả thư Hê-bơ-rơ nhận định trong câu kế tiếp, “Mặc dù là Con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu” (5:8) – Là Con Đức Chúa Trời, nghĩa là Ngài chính là Đức Chúa Trời, lẽ ra Ngài không phải chịu khổ đau. Khổ đau không phải là một phần trong bản chất của Đức Chúa Trời. Khổ đau là trải nghiệm Ngài mang lấy khi vâng lời Chúa Cha, chịu sai phái vào trong thế gian, thực hiện sứ mạng cứu con người ra khỏi tội lỗi và sự chết đời đời qua sự chết và sống lại của Ngài. Không có sự chết của Ngài thì không thể có sự đền tội và tha thứ cho con người. Thế nhưng, tại sao Đức Chúa Trời không chọn cái chết êm ái, ít khổ đau cho Chúa Cứu Thế Giê-xu? Tại sao Đấng Christ phải trải qua những khổ đau? Có ít nhất ba lý do.

Thứ nhất, Đấng Christ chịu khổ đau vì Ngài đã thật sự nhập thể và đồng nhất chính Ngài với con người. Chịu đau khổ là một hiện thực của con người trong thế giới sa ngã, và Ngài không thể làm một con người hoàn toàn mà không trải nghiệm hiện thực đó. Khổ đau là hậu quả của con người khi họ quay lưng lại với Đấng Tạo Hoá yêu thương, sống theo ý riêng của mình, ở dưới quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Chúa Giê-xu chịu khổ đau khi làm người và mang lấy gánh nặng tội lỗi thay cho con người. Khổ đau không phải là mục đích mà là kết quả tất yếu trong sứ mạng làm người của Chúa Giê-xu, để có thể đồng nhất với con người và giải cứu con người. “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15).

Thứ hai, Đấng Christ chịu khổ đau vì Ngài gánh chịu hậu quả tột cùng của tội lỗi con người. Đấng Tạo hóa Toàn Năng, Đấng Tể trị trên cả cõi hoàn vũ lại đặt mình trong tay tạo vật của Ngài, để cho sự tàn ác nhất của tạo vật tác động lên Ngài. Không có sự gian ác nào của nhân loại mà Chúa không là nạn nhân; không có nỗi đau tột cùng nào của nhân loại gây ra bởi sự tàn ác của đồng loại mà Chúa không trải qua.  Nhà văn, triết gia gốc Do Thái Ellie Wiesel đã kể lại trong tác phẩm Đêm (1972, tr. 75) rằng khi chứng kiến cảnh hành hình những người vô tội trong trại tập trung của Đức Quốc xã, trong đó có cả những cậu bé, ông đã thốt lên: “Đức Chúa Trời ở đâu?” Và rồi ông trả lời: “Ngài đang ở đây. Ngài đang bị treo trên giá treo cổ.” Dù dường như yên lặng, nhưng Đức Chúa Trời đảm bảo rằng Ngài thấu hiểu và vẫn đang hiện diện với tất cả những nạn nhân khổ đau của thế giới tội lỗi này, vì Ngài đã trải qua nỗi đau đó bởi tay con người và vì con người.

Thứ ba, Đấng Christ chịu khổ để giải cứu những ai tin Ngài ra khỏi nỗi đau khổ của sự xa cách Đức Chúa Trời đời đời. Trước giả thư Hê-bơ-rơ viết tiếp trong câu 9: “Và khi đã hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài.” Tại sao không chỉ là cái chết đơn giản để cứu rỗi là đủ rồi, mà phải có sự khổ đau thì Ngài mới hoàn tất công cuộc cứu rỗi con người? — Nỗi khổ đau lớn nhất của Chúa không phải những lằn roi, mão gai, đinh đóng và cái chết đớn đau trên thập tự giá. Nỗi đau lớn nhất của Ngài cũng không phải sự sỉ nhục và khinh khi của những người hành hình Ngài, vì Ngài đã cầu xin Chúa Cha tha cho họ. Nỗi đau lớn nhất của Ngài là trở nên một tội nhân xa cách Đức Chúa Trời, nguồn sáng và nguồn sống. Thời khắc đáng sợ nhất đối với Ngài là lúc Ngài kêu lên: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, Lam-ma-sa-bach-ta-ni? Đức Chúa Trời của con ơi! Sao Ngài lìa bỏ con?” Đấng Thánh cũng là con người toàn hảo phải trải qua nỗi đau tột cùng trong tâm linh khi bị Đức Chúa Trời ngoảnh mặt vì cớ tội lỗi của cả nhân loại chất trên Ngài.  Chỉ bằng cách đó, Ngài mới có thể đem những ai tin Ngài trở về làm hoà với Đức Chúa Trời và vui hưởng mối tương giao với Đức Chúa Trời. Sự chịu khổ của Chúa không chỉ đồng cảm mà còn để đem con người ra khỏi khổ đau, vốn là hậu quả của tội lỗi.

Trong khi kỷ niệm Chúa chịu thương khó và suy ngẫm về nguyên nhân mà Chúa Giê-xu đã chịu thống khổ vì chúng ta, người trẻ Cơ Đốc được thôi thúc điều gì? Trước hết, giữa những đau thương trong hiện tại, chúng ta được nhắc nhở rằng đau khổ không đến từ Chúa, không ở trong chính Chúa, cũng không bị phớt lờ bởi Chúa, mà được Ngài mang lấy để đồng nhất với con người trong đau khổ, giải quyết nguyên nhân của đau khổ, và giải hòa người tin với Đấng ban sự giải cứu con người ra khỏi đau khổ. Suy niệm điều đó, chúng ta được thêm lòng biết ơn và tin cậy Chúa, sống với niềm vui và hy vọng nơi Đấng đã giải cứu người tin Ngài ra khỏi khổ đau đời đời. Nếu có lần ta đã oán trách, than vãn vì lầm tưởng rằng khổ đau mình đang chịu là đến từ Chúa hoặc rằng Chúa không nhìn thấy, không thấu hiểu sự vật lộn của mình, thì chúng ta hãy đến trước Chúa, ăn năn và thờ phượng Ngài.

Kế đến, chúng ta được kêu gọi để cùng thông công trong sự thương khó với Chúa – đón nhận đau thương trong thế giới này trong tinh thần nhận biết ý nghĩa của khổ đau. Mục sư Dietrich Bonhoeffer, cũng là một nạn nhân đã bị hành hình trong trại tập trung của Đức Quốc xã, đã viết, “Đức Chúa Trời đã để cho chính Ngài bị đẩy ra khỏi thế giới, lên thập tự giá… Chỉ bằng cách đó Ngài ở với chúng ta và giúp chúng ta… Chúng ta được kêu gọi để chia sẻ sự khổ đau của Chúa trong tay một thế giới không tin kính.” (Theo Letters and Papers from Prison, ấn bản 1971, tr. 36). Nhận thức được điều này, người trẻ của Chúa không những sẵn sàng đón nhận khổ đau trong thế giới sa ngã với niềm hi vọng chắc chắn về sự giải cứu và sự sống mà Chúa ban cho, mà họ cũng sẽ chuẩn bị sự nghiệp và đời sống của mình để sẵn sàng trở nên cánh tay nối dài của Chúa, cảm thông với người đau khổ và đem đến sự chữa lành đến với thế giới chứ không sống tách biệt khỏi thế giới hay phớt lờ nỗi đau nhân thế.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta tin cậy sự cảm thông và bảo đảm của Chúa khi chính mình đang trải qua những đau khổ trong đời sống. Nguyện Chúa giúp chúng ta không thấy mình là nạn nhân của hoàn cảnh khổ đau, mà học tập vâng lời Chúa trong niềm hi vọng. Nguyện Chúa giúp chúng ta dự phần vào sứ mạng của Ngài để ngày càng dạn dĩ dấn thân vào thế giới và đồng cảm với thế giới khổ đau, trở nên sứ giả đem hy vọng về sự cứu rỗi đời đời cho người hư mất.

nguồn: HTTLVN.ORG

VÌ TA LÀ VỢ CHỒNG

Trước một cô gái đẹp Có thể anh xao lòng.

Trước đàn ông lịch thiệp Có thể em quên chồng.

Nhưng đấy là cảm xúc Chợt thoáng qua mà thôi

Chứ sao quên hiện thực Ta có vợ/ chồng rồi.💕

Nếu lao theo cảm xúc Bù cái khuyết của nhau

Liệu sau khi thỏa mãn “Tình” kia đi về đâu?💔

Chắc chỉ là thấy hối Vì đã chẳng nhận ra

Thứ ta đem đánh đổi Là cảm xúc thịt da.!

Được gì sau cơn khát Hay chỉ là xót xa

Khi cửa nhà tan nát Con mất mẹ, mất cha?!😪

Đời không ai hoàn hảo Đừng ngắm núi cao hơn

Kẻo khi hay mình ảo Đã dính đủ tủi hờn.😢 🌺

Gia đình là tuyệt nhất Khi ta biết thương yêu

Biết chung lưng đấu cật Biết sẻ chia mọi điều.💖

Cuộc đời này quá ngắn Để làm lại từ đầu

Nên mình nên cẩn thận Khi đã là của nhau. 🌿💖🌿

Thứ ta nên trân quý Là nghĩa vợ, tình chồng

Có thể không tri kỷ Nhưng vẫn đủ ấm nồng.❤️

Hạnh phúc đơn giản lắm Nó chẳng ở đâu xa

Mình đừng vẽ rối rắm Nó sẽ đến thôi mà.😘

Nắm chặt tay nhau nhé Vì ta là vợ chồng

Bàn tay ta nhỏ bé✋ Nắm vào thành mênh mông. 🥰🥰🥰

Tg.HD.

Kinh thánh có chép rằng : “Hai vợ chồng trở nên một thịt”

Ca dao việt nam : vợ chồng tuy 2 mà 1; tuy 1 mà 2.

Lẻ đạo thần học: Đức Chúa Trời tuy 3 mà 1 tuy 1 mà 3.

Cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn để chúng con hiểu được những lẻ mầu nhiệm này.

MS Nguyễn Đức Na Hội Trưởng Giáo Hội TLLHTC-VN

XUÂN YÊU THƯƠNG

XUÂN NÀY CÓ GÌ LẠ?

Xuân đã đến rồi, ai biết không?

Xuân mang hơi ấm hay lạnh lùng!

Én lượn ven sông, hoa vẫn nở,

Bên bếp lửa hồng, mẹ ngóng trông.

Phương xa ,con trẻ có chạnh lòng?

Quê hương ta đó vẫn chờ mong,

Nhưng ác nghiệt thay, con vi- rut!

Ngăn trở đường về quá long đong .

Năm nào Tết đến cũng vui vầy,

Gia đình sum họp vẫn có nhau,

Bên bếp lửa hồng trông bánh tét …

Rạo rực vui xuân cả tháng ngày.

.

Nhưng xuân này đến lạ lùng  thay!

Người vui không tụ họp gần nhau,

Cố giữ 5 K cho yên ổn,

Cầu Chúa bình an mãi tháng ngày.!

Nhưng cõi thiên nhiên, Cha bày tỏ:

Trên cành chim chóc vẫn líu lo,

Mai vàng vãn điểm phô rực rỡ,

Vườn ai thoang thoảng nụ hồng tươi.

Niềm tin ,con Chúa vẫn tươi cười 

Sum họp nhà Cha ,ca ngợi Chúa **

Đầu năm cảm tạ vui xuân mới,

Chúc tụng danh Cha mãi sáng ngời!./.

                Lê Nguyễn

** Thi thiên 100

ĐI BẰNG ĐẦU GỐI

“Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường” (Gia-cơ 4:6; Châm. 3:34)

Nhiều mục sư khoe khoang về những thành quả của mình trong công tác truyền giáo và xây dựng hội thánh. Sự khoe khoang nhằm tôn vinh cá nhân và xem thường công tác của người khác trong những mục vụ nhỏ bé hơn là một điều không nên có. Phao-lô, “tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.” (1 Cor. 15:10) – Mục sư Billy Graham trên đường đến London bằng tàu lửa để chuẩn bị cho một chiến dịch truyền giảng lớn. Lúc bấy giờ ông đã nổi tiếng khắp các châu lục về ân tứ truyền giảng Phúc Âm. Trên chuyến tàu ấy ông gặp một nhà truyền giáo khác ở nước ngoài trở về. Nhà truyền giáo này không nổi tiếng và ít được người khác biết đến. Hai người trò chuyện với nhau, và Billy Graham chân thành hỏi thăm về các chi tiết liên quan đến công tác của nhà truyền giáo kia. Nhà truyền giáo này lấy làm lạ vì Billy Graham không tỏ ra khoe khoang về bản thân. Lúc kết thúc cuộc nói chuyện, nhà truyền giáo hỏi Billy Graham: – Ông muốn tôi cầu nguyện cho ông điều gì? Billy Graham trả lời: – Anh hãy cầu nguyện cho tôi luôn là một người khiêm nhường.

ĐI BẰNG ĐẦU GỐI

Vì nhận biết các mục sư thường phạm tôi kiêu ngạo, nên Ban chấp sự của hội thánh A có một sáng kiến giúp đỡ cho các mục sư không kiêu ngạo thuộc linh. Họ thiết kế một lối đi nhỏ hẹp đặc biệt để đi lên tòa giảng: Mỗi lần mục sư muốn lên tòa giảng để ban phát sứ điệp Kinh Thánh bắt buộc ông ta phải quì xuống và đi bằng đầu gối. Nếu vị mục sư cẩn thận ông ta phải bò hoặc trườn mới vượt qua được lối đi này. Không có đủ không gian cho vị mục sư đứng thẳng hay là cúi khom trong đường hầm này. Ông thư ký hội thánh giải thích: – Chúng tôi làm vậy để các đầy tớ của Chúa không kiêu ngạo. Các vị được nhắc nhở phải quì xuống cầu nguyện trước khi bước lên tòa giảng. Mục sư tiến sĩ B từ nước ngoài về được mời giảng cũng phải đi qua cửa ải này của hội thánh. Sau khi đã bò qua lối hẹp đến tòa giảng ban phát sứ điệp. Rồi ông cũng bò qua lối hẹp để trở về chỗ ngồi. Sau buổi nhóm một chấp sự hỏi ông: – Mục sư thấy thế nào? – Ồ, có hơi vất vả một chút nhưng khi bò qua được con đường hầm bé nhỏ này, tôi thấy mình thực sự là một con người vĩ đại.

MỘT TÔI TỚ VĨ ĐẠI CỦA CHÚA

Một mục sư diễn giả nổi tiếng được mời đến giảng cho một hội thánh ở vùng quê. Người hướng dẫn chương trình giới thiệu: – Hôm nay hội thánh chúng ta sẽ được nghe sứ điệp Thánh Kinh từ một tôi tớ vĩ đại của Chúa. Vị mục sư đính chính ngay sau khi đứng trên tòa giảng: – Tôi chỉ là một tôi tớ hèn mọn của một Đức Chúa Trời vĩ đại.

TIN MỤC VỤ 12/2021

  • Cảm ơn Ban phụ nữ giáo hạt đẫ giúp Giáo hội mua quà và gói quà và phân phát cho cho các hội thánh trong giáo hạt Gia lai để các quản nhiệm tặng cho các cháu thiếu nhi trong dịp Noel 2021.

  • Lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh 2021 tại HT Vũng Tàu 1. Cảm tạ Chúa đã cho tình hình dịch bệnh tạm lắng xuống để HT Chúa các nơi có thể tổ chức lễ Giáng Sinh được phước hạnh.

  • Dù trong mùa dịch, nhưng HT không quên thi hành Đại mạng lệnh của Chúa giao. Hội thánh đã làm Lễ Báp tem cho một gia đình 3 người tin Chúa: Tuyên xưng đức tin tại nhà nguyện trước khi chịu báp tem. Nhận quà lưu niệm của HT. Chụp hình lưu niệm trước khi chịu báp tem ở biển VT. Hình baptem cho tùng người. Dự tiệc thánh lần đầu tiên và trở thành viên chính thức của HT.

NƠI VUA TRỜI HẠ SINH

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT

Chúc tán danh Cha của đất trời,

Bình an dưới đất khắp muôn nơi

Thiên binh thiên sứ xưa rao báo

Người đến chúc tôn Đức Chúa Trời.

Bác sĩ bôn ba tìm kiếm chốn,

Người chăn được tỏ chỗ Con Trời.

Dâng lòng, lễ vật, cung nghinh Chúa.

Tiếp nhận Giê-xu, Đạo Sáng Ngời.

Tiếp nhận Giê-xu, Đạo Chúa Trời

Bình an phước hạnh giữa chơi vơi

Sống chung Co-vid, không lo sợ

Có Chúa cưu mang, bảo vệ đời.

Mừng Chúa Giáng sinh – trông cậy Chúa

Mở lòng đón nhận Đạo – Ngôi Lời.

Tôn thờ Con Thánh Giê-xu Christ

Có Chúa bình an suốt cuộc đời.

Nguyễn Văn Lang

BÌNH AN GIỮA BÃO TỐ

*Giáng sinh về khắp muôn nơi,

Cho con dân Chúa khắp trời chờ mong.

Trình lênThiên Chúa, ngóng trông:

Xua tan dịch bệnh, ơn hồng tràn tuôn.

*Giáng sinh trãi khắp cội nguồn

Bao nhiêu hy vọng tràn tuôn cõi lòng.

Nhưng sao đại dịch hãi hùng?

Muôn người khốn khổ vô cùng thê lương!

*Nhìn lên Thiên Chúa yêu thương,

Đoái xem nhân thế trăm đường khổ đau!

Loài người tội trọng lắm thay!

Không nhận biết Chúa tỏ bày tình yêu.

*Chiến tranh, ranh giới..đủ điều

Hạt nhân, vũ khí :mục tiêu hàng đầu,

Tội phạm giết hại lẫn nhau,

Phá thai, đồng tính …càng ngày gia tăng.

* Nhưng tình yêu Chúa nhiệm mầu,

Thưởng phạt nhân loại, tình sâu tỏ tường.

Cho phép dịch lệ tai ương,

Áng phạt tội lỗi, con đường cứu sinh.

* Thế gian chung kết tội hình,

Chờ ngày đoán phạt, cứu sinh muôn loài.**

Dự ngôn kinh thánh tỏ bày,

Ngàn xưa ứng nghiệm, ngày nay tỏ tường.

* Giáng sinh về khắp muôn phương,

Vui buồn lẫn lộn, tình thương Con Trời:

Hy sinh chấp nhận làm người,

Cứu vớt nhân loại, ơn Trời từ đây.

* Bình an khẩn nguyện đêm ngày:

Xóa tan dịch bệnh, ơn Trời cứu sinh.

Thánh dân cầu khẩn đinh ninh,

Dịch lệ bão tố, biến thành phước ân ./.

Lê Nguyễn

Ghi chú:

** KT khải huyền 20:15

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT

Chúc tán danh Cha của đất trời,
Bình an dưới đất khắp muôn nơi
Thiên binh thiên sứ xưa rao báo
Người đến chúc tôn Đức Chúa Trời.

Bác sĩ bôn ba tìm kiếm chốn,
Người chăn được tỏ chỗ Con Trời.
Dâng lòng, lễ vật, cung nghinh Chúa.
Tiếp nhận Giê-xu, Đạo Sáng Ngời.

Tiếp nhận Giê-xu, Đạo Chúa Trời
Bình an phước hạnh giữa chơi vơi
Sống chung Co-vid, không lo sợ
Có Chúa cưu mang, bảo vệ đời.

Mừng Chúa Giáng sinh – trông cậy Chúa
Mở lòng đón nhận Đạo – Ngôi Lời.
Tôn thờ Con Thánh Giê-xu Christ
Có Chúa bình an suốt cuộc đời.

Nguyễn Văn Lang

Post Navigation