Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Archive for the category “VƯỜN THƠ”

HY VỌNG PHỤC SINH

“…Ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm Phủ.” (Khải Huyền 1:17b-18)

Ta đang sống, trong trần gian bận rộn,
Với tháng ngày đầy vội vả bon chen.
Khi hanh thông, khi vất vả khó khăn,
Để đạt đến hy vọng gì trên đất?

Một thế giới chú tâm về vật chất,
Về sang giàu, về chức vị, công danh.
Khi bon chen, khi chống đối cạnh tranh,
Rồi kết quả thảy đi vào cát bụi. (1)

Chúa Cứu Thế, cho ta tầm nhìn mới, (2)
Một tầm nhìn, vượt thể chất trần gian.
Tầm nhìn trong nước thánh khiết vinh quang,
Đầy phước hạnh, trong linh ân hy vọng,

Chúa chết thế, ban cho ta sự sống,
Bởi năng quyền, Ngài sống lại hiển vinh. (3)
Đã mở ra, sinh lộ mới linh trình,
Cho nhân thế bước vào vương quốc thánh.

Cơ đốc nhân, theo dấu chân Chúa định,
Sẽ đến ngày ta khuất núi trần gian.
Đến thời điểm, kèn thiên sứ thổi vang,
Ta vút cánh giữa trời mây gặp Chúa. (4)

Trong hiện tại dù khó khăn giăng bủa,
Dù nan đề dù thử thách vây quanh.
Chúa cầm tay, Ngài an ủi dỗ dành,
Giúp ta sống trong tin yêu đắc thắng. (5)

Ngày mai đây, dù trời mưa hay nắng,
Dù bão bùng, dù dịch lệ chiến tranh.
Dù Sa-tan đang sàng sảy, hoành hành,
Ta tin quyết Chúa nắm quyền tể trị. (6)

Hãy cảm tạ trong tình yêu tuyệt mỹ,
Hãy vui mừng, hãy trao thác cậy trông. (7)
Hãy ngợi khen với tất cả tấm lòng,
Hãy hy vọng Đấng quyền uy vũ trụ.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2023

1. 1 Giăng 2:15-17
2. Giăng 4:35
3. 1 Phi-e-rơ 1:21
4. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17
5. Giăng 16: 33
6. Giê-rê-mi 33:2-3
7. Thi Thiên 37:1-5

GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG – KHỞI ĐIỂM ĐẦU TIÊN

Ai biết được đâu là giây phút cuối,
Của đời người sống tạm cõi trần gian?
Dẫu cao sang hay nếp sống cơ hàn,
Cố níu kéo cũng đến hồi chung kết.

Người đời nghĩ, trước sau rồi cũng chết,
Có ít nhiều hãy tận hưởng hôm nay,
Để đến khi phải nhắm mắt xuôi tay,
Mang gì được về bên kia thế giới.

Nhưng thực tế, đấy là điều lừa dối,
Vì Thánh Kinh đã công bố rõ ràng,
Mất linh hồn dầu được cả thế gian,
Thì thử hỏi còn có chi đánh đổi? (1)

Vì tất cả mọi người đều phạm tội,
Hụt mất đi vinh hiển Đức Chúa Trời, (2)
Dầu tu thân, bán hết cả cơ ngơi,
Cũng không thể giải thoát mình khỏi tội.

Trong tuyệt vọng, người cùng đường, bí lối,
Bị gông cùm trong vương quốc tối tăm,
Bởi tình thương Thiên Chúa đã viếng thăm,
Đến trần thế giải phóng người khỏi tội.

Đấy là điểm khởi đầu cho nhân loại,
Ngài chịu hình thay thế tội chúng sinh,
Chết và chôn nhưng Chúa đã Phục Sinh, (3)
Ban sự sống cho những ai tin nhận. (4)

Giữa cuộc sống đầy đau thương, oán hận,
Bạn tìm đâu được mục đích cho đời?
Đời có Ngài, hồn linh được nghỉ ngơi, (5)
Giây phút cuối có khởi đầu là đấy!


Lê Huyền Thơ Anh
​​​​Thương Khó & Phục Sinh 2023

nguồn httlvn.org

DÂNG MỘ CHO CHÚA PHỤC SINH

Giô-sép hạ thi hài Chúa xuống, khâm liệm bằng một cây vải gai sạch, rồi đem an táng trong

huyệt đá của riêng ông mà ông mới đục trong sườn núi. Giô-sép lăn một tảng đá lớn chặn trước

cửa mộ, rồi ra về. (Mathi-ơ 27:59-60 KTPT)

Tôi ngưỡng mộ, tâm tình ông Giô-sép,

Người đã dâng ngôi mộ mới của mình.

Cho Cứu Chúa, khi Ngài đã hy sinh,

Trên thập giá hơn hai nghìn năm trước.

Môn đồ Chúa, giữa môi trường bạo ngược,

Giữa bao người đầy thù hận ghen tương.

Không dự phần, lên án Chúa yêu thương,(1)

Đã cương quyết, giữ lập trường tin kính.

Chúa đã chết, lòng tín trung kiên định,

Ông đi vào, gặp Phi-Lát cầu xin.(2)

Đem xác Ngài, khâm liệm cách tận tình,

Rồi chôn cất trong mộ mình yêu quí.(3)

Ba ngày sau, Chúa Giê-xu sống dậy,(4)

Thắng tử thần, ác quỷ với ma vương.

Ra khỏi mồ, trong vinh hiển lạ thường,

Ngôi mộ trống, đem niềm vui hy vọng.

Chúa xử dụng, ngôi mộ ba ngày trọn,(5)

Nhưng việc lành, bao thế hệ truyền lưu.

Từ xưa nay, lũ lượt bao triệu người,

Thăm xứ thánh, ngắm xem ngôi mộ trống.

Mùa phục sinh, xin tôn vinh Chúa sống,

Đây thân hồn, như mộ đá con dâng.
Biến thương đau, biến tủi nhục muôn phần,

Thành đắc thắng, đầy vinh quang hy vọng.

Dù thế giới với biết bao biến động,
Chúa cầm quyền, đất thấp đến trời cao.(6)

Xin bước theo, chân Chúa chẳng phiền nao,

Cho đến lúc nghe kèn vang Chúa đến.

THANH HỮU

Tháng 4 năm 2023

________________________________

1 Lu-ca 23:51

2 Ma-thi-ơ 27:58

3 Ma-thi-ơ 27:59-60

4 Lu-ca 24:5-6

5 1 Cô-rinh-tô 15:4

6 Ma-thi-ơ 28:18-20

Bắt Đầu Năm Mới

“Tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, linh hồn tôi trông đợi Ngài; Tôi trông cậy lời của Ngài. Linh hồn tôi trông đợi Chúa Hơn người lính canh trông đợi sáng, Thật, hơn người lính canh trông đợi sáng.” – Thi-thiên 130:5-6
“Khi ta đã đi, và sắm sẵn cho các ngươi một chỗ rồi, ta sẽ trở lại đem các ngươi đi với ta, hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó.” – Giăng 14:3
“bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” – Ê-phê-sô 4:22-24

Một năm vội vã trôi qua,
Bây giờ nhìn lại thật là… lạ thay!
Những gì lo lắng bao ngày,
Gia đình, Hội Thánh, sức Ngài thêm lên,
Quyền năng ân huệ chẳng quên,
Tạ ơn Linh Chúa cạnh bên quan phòng!

Bắt đầu năm mới dọn lòng,
Ăn năn từ bỏ hư không lỗi lầm,
Đừng cho điều ác giam cầm,
Xin Ngài tẩy sạch trong tâm thần mình,
Xét xem từng bước hành trình,
Có theo Lời Chúa dạy mình hay không?

Bắt đầu năm mới cậy trông,
Vững tin vào Chúa đi đồng với ta!
Dù cho giông bão gần xa,
Dù cho thế giới xấu xa, bạo tàn,
Cũng không lấy mất bình an,
Vì Ngài đã hứa sẽ mang ta về!

Quên đi quá khứ ê-chề,
Tâm thần nên mới, chỉnh tề, xứng danh!
Đứng lên sốt sắng làm lành,
Phúc Âm rao giảng, thi hành Điều Răn,
Bắt đầu Năm Mới phước ân,
Danh Ngài vinh hiển, thế nhân tìm về!

Tiểu Minh Ngọc

nguồn Vietchristian.com

Sự Trông Cậy Sống

(Kinh Thánh I Phi-e-rơ 1:3)

Làm con vua Thánh trên trời,

Niềm tin vững chãi qua lời Thánh Kinh.

Cha ban ân điển diệu vinh,

Sự trông cậy sống, linh trình từ đây.

Cho con học biết điều này,

Ngợi khen Cha thánh tỏ bày tình yêu.

Đức tin vững chãi mọi điều,

Giê-xu Chúa sống mục tiêu hàng đâu!

Tình yêu Cha thánh bền lâu,

Trải qua bể thẳm, rừng sâu vững lòng.

Dù cho đời tạm long đong,

Vững tin Chúa sống, trông mong nước Trời.

Tình yêu Cha thánh tuyệt vời,

Giê-xu Chúa sống lại rồi, vì ta,

Niềm tin hy vọng chan hòa,

Cho ta sự sống hoan ca ơn hồng.

Chúa sống, thì ta sẽ sống,

Đắc thắng sự chết, tấm lòng chờ mong.

Trải qua đời tạm long đong,

Niềm vui đắc thắng, cậy trông nước Trời.

Nhờ ơn Chúa sống, ai ơi!

Cha ban sự sống đời đời chẳng sai.

Quyền năng Cha Thánh trải dài,

Cho ai trông cậy ơn Ngài láng lai.

Niềm tin con Chúa ngày mai,

Đắc thắng sự chết, với Ngài sống vui.

Hưởng cơ nghiệp Chúa ngàn đời,

Giã từ trần thế, về nơi an bình./.

                           Lê Mai

Vâng Phục Trọn Vẹn

(Kinh Thánh: Hê-bơ-rơ 5:8)

Danh xưng Con Thánh Chúa Trời,

Cao sang vinh hiển, là nơi ngự Ngài.

Đẹp lòng Thiên phụ phán sai:

Xuống nơi trần thế trải dài đau thương.

Tấm lòng vâng phục phụ vương:

Giáng lâm trần thế mở đường cứu sinh.
Chúa mang nhân tánh thành hình,

Cảm thông đau khổ nhân tình yêu thương.

Xóa bao tội ác, dị thường

Phép lạ, chữa bệnh; muôn phương tìm về.

Con Trời lắm nỗi nhiêu khê!

Hoàn thành sứ mạng, trăm bề hiến dâng.

Đẹp lòng Thiên phụ bội phần.

Cuối cùng Chúa đã xả thân chịu hình!

Đền tội nhân thế, hy sinh,

Treo thân thập giá, tội hình Chúa mang!

Niềm đau thấu đến Phụ hoàng,

Hiện tượng đền thánh – xé tan bức màn

Từ trên chí dưới rõ ràng,

Không còn ngăn cách nhân gian – Chúa Trời.

Giê-xu, Chúa sống lại rồi!

Giã từ trần thế, về nơi Thiên đàng.

Cầu thay tội lỗi nhân gian,

Chờ ngày Chúa đến, huy hoàng nước thiên./.

                         Lê Mai

VÌ TA LÀ VỢ CHỒNG

Trước một cô gái đẹp Có thể anh xao lòng.

Trước đàn ông lịch thiệp Có thể em quên chồng.

Nhưng đấy là cảm xúc Chợt thoáng qua mà thôi

Chứ sao quên hiện thực Ta có vợ/ chồng rồi.💕

Nếu lao theo cảm xúc Bù cái khuyết của nhau

Liệu sau khi thỏa mãn “Tình” kia đi về đâu?💔

Chắc chỉ là thấy hối Vì đã chẳng nhận ra

Thứ ta đem đánh đổi Là cảm xúc thịt da.!

Được gì sau cơn khát Hay chỉ là xót xa

Khi cửa nhà tan nát Con mất mẹ, mất cha?!😪

Đời không ai hoàn hảo Đừng ngắm núi cao hơn

Kẻo khi hay mình ảo Đã dính đủ tủi hờn.😢 🌺

Gia đình là tuyệt nhất Khi ta biết thương yêu

Biết chung lưng đấu cật Biết sẻ chia mọi điều.💖

Cuộc đời này quá ngắn Để làm lại từ đầu

Nên mình nên cẩn thận Khi đã là của nhau. 🌿💖🌿

Thứ ta nên trân quý Là nghĩa vợ, tình chồng

Có thể không tri kỷ Nhưng vẫn đủ ấm nồng.❤️

Hạnh phúc đơn giản lắm Nó chẳng ở đâu xa

Mình đừng vẽ rối rắm Nó sẽ đến thôi mà.😘

Nắm chặt tay nhau nhé Vì ta là vợ chồng

Bàn tay ta nhỏ bé✋ Nắm vào thành mênh mông. 🥰🥰🥰

Tg.HD.

Kinh thánh có chép rằng : “Hai vợ chồng trở nên một thịt”

Ca dao việt nam : vợ chồng tuy 2 mà 1; tuy 1 mà 2.

Lẻ đạo thần học: Đức Chúa Trời tuy 3 mà 1 tuy 1 mà 3.

Cầu xin Đức Thánh Linh soi dẫn để chúng con hiểu được những lẻ mầu nhiệm này.

MS Nguyễn Đức Na Hội Trưởng Giáo Hội TLLHTC-VN

XUÂN NÀY CÓ GÌ LẠ?

Xuân đã đến rồi, ai biết không?

Xuân mang hơi ấm hay lạnh lùng!

Én lượn ven sông, hoa vẫn nở,

Bên bếp lửa hồng, mẹ ngóng trông.

Phương xa ,con trẻ có chạnh lòng?

Quê hương ta đó vẫn chờ mong,

Nhưng ác nghiệt thay, con vi- rut!

Ngăn trở đường về quá long đong .

Năm nào Tết đến cũng vui vầy,

Gia đình sum họp vẫn có nhau,

Bên bếp lửa hồng trông bánh tét …

Rạo rực vui xuân cả tháng ngày.

.

Nhưng xuân này đến lạ lùng  thay!

Người vui không tụ họp gần nhau,

Cố giữ 5 K cho yên ổn,

Cầu Chúa bình an mãi tháng ngày.!

Nhưng cõi thiên nhiên, Cha bày tỏ:

Trên cành chim chóc vẫn líu lo,

Mai vàng vãn điểm phô rực rỡ,

Vườn ai thoang thoảng nụ hồng tươi.

Niềm tin ,con Chúa vẫn tươi cười 

Sum họp nhà Cha ,ca ngợi Chúa **

Đầu năm cảm tạ vui xuân mới,

Chúc tụng danh Cha mãi sáng ngời!./.

                Lê Nguyễn

** Thi thiên 100

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT

Chúc tán danh Cha của đất trời,

Bình an dưới đất khắp muôn nơi

Thiên binh thiên sứ xưa rao báo

Người đến chúc tôn Đức Chúa Trời.

Bác sĩ bôn ba tìm kiếm chốn,

Người chăn được tỏ chỗ Con Trời.

Dâng lòng, lễ vật, cung nghinh Chúa.

Tiếp nhận Giê-xu, Đạo Sáng Ngời.

Tiếp nhận Giê-xu, Đạo Chúa Trời

Bình an phước hạnh giữa chơi vơi

Sống chung Co-vid, không lo sợ

Có Chúa cưu mang, bảo vệ đời.

Mừng Chúa Giáng sinh – trông cậy Chúa

Mở lòng đón nhận Đạo – Ngôi Lời.

Tôn thờ Con Thánh Giê-xu Christ

Có Chúa bình an suốt cuộc đời.

Nguyễn Văn Lang

BÌNH AN GIỮA BÃO TỐ

*Giáng sinh về khắp muôn nơi,

Cho con dân Chúa khắp trời chờ mong.

Trình lênThiên Chúa, ngóng trông:

Xua tan dịch bệnh, ơn hồng tràn tuôn.

*Giáng sinh trãi khắp cội nguồn

Bao nhiêu hy vọng tràn tuôn cõi lòng.

Nhưng sao đại dịch hãi hùng?

Muôn người khốn khổ vô cùng thê lương!

*Nhìn lên Thiên Chúa yêu thương,

Đoái xem nhân thế trăm đường khổ đau!

Loài người tội trọng lắm thay!

Không nhận biết Chúa tỏ bày tình yêu.

*Chiến tranh, ranh giới..đủ điều

Hạt nhân, vũ khí :mục tiêu hàng đầu,

Tội phạm giết hại lẫn nhau,

Phá thai, đồng tính …càng ngày gia tăng.

* Nhưng tình yêu Chúa nhiệm mầu,

Thưởng phạt nhân loại, tình sâu tỏ tường.

Cho phép dịch lệ tai ương,

Áng phạt tội lỗi, con đường cứu sinh.

* Thế gian chung kết tội hình,

Chờ ngày đoán phạt, cứu sinh muôn loài.**

Dự ngôn kinh thánh tỏ bày,

Ngàn xưa ứng nghiệm, ngày nay tỏ tường.

* Giáng sinh về khắp muôn phương,

Vui buồn lẫn lộn, tình thương Con Trời:

Hy sinh chấp nhận làm người,

Cứu vớt nhân loại, ơn Trời từ đây.

* Bình an khẩn nguyện đêm ngày:

Xóa tan dịch bệnh, ơn Trời cứu sinh.

Thánh dân cầu khẩn đinh ninh,

Dịch lệ bão tố, biến thành phước ân ./.

Lê Nguyễn

Ghi chú:

** KT khải huyền 20:15

Post Navigation