Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Archive for the category “TIN MỤC VỤ”

TIN MỤC VỤ

Ban Điều Hành Liên Hiệp Baptist Vietnam do MS Nguyên Đức Na Hội trưởng Giáo Hội TLLHTC-VN làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà, chúc Tết cổ truyền các cơ quan có liên hệ trong công tác tôn giáo: – Ban Tôn giáo Chính phủ ( phía nam). – Bộ CA ( phía nam). – Tổng Lảnh sự Hoa kỳ tại HCMC. trong ngày 12/01/2023.

BUỔI THỜ PHƯỢNG CHÚA ĐẦU NĂM 2023

Buổi thờ phượng Chúa đầu năm 01/01/2023

MSNC Võ Anh Trọng phụ tá hướng dẫn chương trình và có Sứ Điệp lời Chúa.

Thày Ngô Anh Tuấn cầu nguyện theo Sứ Điệp.

MS Nguyên Đức Na Hội trưởng cử hành Lễ Dâng con trẻ, Lễ Tiệc thánh và chúc phước.

Haleluja!

TIN MỤC VỤ

Ngày 27/11 vừa qua, ông Mục sư hội trưởng đã về cử hành lễ công nhận Hội Thánh mới cho Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Sơn Giang (2) tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quãng Ngãi.

Sau chương trình Giáo Hội có các phần quà yêu thương gửi cho con cái Chúa ở tại đây.

   

LỄ BÁP-TEM 30/10/2022

Tôi đã vâng lời Chúa Jesus dặn bảo : nhơn danh Đúc Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh làm phép báp têm cho 4 tín đồ mơi tiếp nhận Chúa Jesus Christ làm Cứu Chúa của họ. ( Mathio 28:19 ). Tôi giảng giải lời Chúa cho họ trước khi chịu phép Baptem.:

1/ Nhơn danh Chúa Jesus Christ để được tha tội lỗi mình và chịu Baptem để nhận được Ân Tứ của Đức Thánh linh ban cho.( 1 Corinhto 12:13.)

2/ Vì chúng ta chịu báp tem cùng một Đức Thánh Linh để lập nên một thân mặc dù là người Giu-đa hay người ngoại bang, người nô lệ hay người tự chủ. ( 1Corinhto 12:13) (Một thân thể tức là một Hội thánh của Chúa mà Chúa Jeeus là đầu.)

3/ Báp têm ngâm mình dưới nước và trổi lên là tượng trưng cho sự bằng lòng đóng đinh bản ngã của con người cũ trên Thập tự giá và sống lại một đời sống mới với tinh thần ” tôi sống trong con người mới không phải là tôi sống nữa , nhưng Đấng Christ sống trong tôi.Bây giờ tôi sống trong thân thể này ( sau khi chịu phép Baptem) là tôi sống bởi Đức tin trong Con của Đức Chúa Trời, là Đấng đã yêu tôi và phó chính mình Ngài ( trên thập tự giá) cho tôi. Amen! Trên đây là lời dịch của chính tôi từ bản NIV ( Bản hiệu đính mới nhất được quốc tế công nhận: New International Version) ; mặc dù tôi cũng đã tham khảo các bàn dich 1925,BPT; KTHD; 2010, 2011, và NVB và bên tiếng Anh thi các Bản NKJV. ASV, ESV2016, Tôi suy nghĩ rằng tôi có quyền dịch lời Chúa từ Bản được quốc tế công nhân:NIV.  Tôi cảm xúc về điều này vì MS Nguyễn Xuân Mai có khuyên tôi:” Mục sư lên lên tiếng về các bản dịch để người ngoại không khinh dễ người Tin lành.” Tôi mong mỏi và ước ao lời Chúa được áp dụng chính xác vào đời sống cho mọi người đang sống cho Chúa và đang hầu việc Ngài. Amen.

Sau đây là 1 số hình ảnh của lễ Báp tem

ĐẠI HỘI ĐỊNH KỲ VÀ LỄ CÔNG NHẬN MSNC VÕ ANH TRỌNG

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA 25/9/2022

Buổi thờ phượng Chúa tại Hội Thánh Vũng Tàu (2) Sunday 25/9/2022.

– Online+ Trực tiếp.

– Ban Quý Bà tôn vinh Chúa.

– MSHT phát học bổng và tập vở cho các cháu đang đi học.

– MS HT chúc phước cho HT sau buổi nhóm.

TIN MỤC VỤ THÁNG 5/2022

Vừa qua, ông Mục sư Hội trưởng Nguyễn Đức Na đã có chuyến đi về thăm và bồi linh cho các Hội thánh ở Quãng Ngãi.

Sau đây là 1 sô hình ảnh của chuyến đi.

  • Ngày 27/5/2022 Bồi linh va bồi dưỡng cho HT TLLH Di lăng (1).

  • Thứ Bảy ngày 28/5/2022 tại HT TLLH Sơn thành(1)

  • Ngày 29/5/2022 HT Sơn Thượng (1)

BUỔI NHÓM ĐẦU NĂM

Buổi nhóm đầu năm mới âm lịch 2022 và tiệc thông công trên sân thượng.

Tạ ơn Chúa hội thánh được gặp mặt nhau rất là vui vẻ sau một tời gian dài nhóm online.

TIN MỤC VỤ 12/2021

  • Cảm ơn Ban phụ nữ giáo hạt đẫ giúp Giáo hội mua quà và gói quà và phân phát cho cho các hội thánh trong giáo hạt Gia lai để các quản nhiệm tặng cho các cháu thiếu nhi trong dịp Noel 2021.

  • Lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh 2021 tại HT Vũng Tàu 1. Cảm tạ Chúa đã cho tình hình dịch bệnh tạm lắng xuống để HT Chúa các nơi có thể tổ chức lễ Giáng Sinh được phước hạnh.

  • Dù trong mùa dịch, nhưng HT không quên thi hành Đại mạng lệnh của Chúa giao. Hội thánh đã làm Lễ Báp tem cho một gia đình 3 người tin Chúa: Tuyên xưng đức tin tại nhà nguyện trước khi chịu báp tem. Nhận quà lưu niệm của HT. Chụp hình lưu niệm trước khi chịu báp tem ở biển VT. Hình baptem cho tùng người. Dự tiệc thánh lần đầu tiên và trở thành viên chính thức của HT.

STUDY BIBLE

” Study Bible through grammar.” ( Nghiên cứu Kinh thánh qua Văn phạm)

Nhân dịp MS Mai ở Hoa kỳ có trưng dẫn 10 bản dịch tiếng Việt và có đề cập đến văn phạm/ Ngữ pháp ( Grammar) Dịch thuật là một nghệ thuật văn học. có nhiều cách dịch : dịch sát nghĩa, phỏng dịch, dịch bay bướm… Ơ đây tôi chỉ chủ tâm đến dịch sát nghĩa lời Chúa, đặc biệt là không thoát ra ngoài ý nghĩa của lời kinh thánh. Muốn vậy chúng ta phải dựa trên một bản dịch mà đã được giới Cơ đốc công nhận, đó là bản NIV : New International Version” ( Bản Hiệu đính Quốc tế mới). Ngay cả từ Version tiếng Việt chúng ta cũng đã thay đổi theo thời gian: Nhuận chánh= Hiệu đính!!! Các tôi tớ Chúa đã phát biểu trong một buổi giới thiệu một bản dịch KT mới tiếng Việt rằng trên kệ sách ông ta có 4-5 bản dịch Kinh Thánh, nhưng ông ít dùng tới vì nó làm rối loạn … Ngày hôm nay MS Toàn Ái cũng nêu lên một bản so sánh giữa các bản dịch với lời cảnh báo. Điều này làm cho tôi được thúc dục nêu lên một câu Kinh mà MS Xuân Mai đã trích dẫn đến 10 bản dịch và đề cập đến vấn đề grammar.  MS Quốc Ấn cũng khuyến khích chúng ta lưu tâm về vấn đề câu cú này. Đó là câu KT Sáng thế ký  1:3 ” Let there be light, and there was light” ( NIV) Chính văn phạm giúp chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của kinh thánh.

1/ Câu này là loại câu ghép ( compound sentence) có 2 mệnh đề độc lập . ( independent clauses), nối với nhau bằng một liên từ.

2/ Mệnh đề thứ nhất thuộc thể sai khiến ( impetative mood) và thể hiện bằng động từ ” let” ( hãy) ví dụ let us go! ( chúng ta hãy đi) There be = có. “There” là chủ từ giả định( expletive). to be phải ở nguyên mẫu không ” to” ( bare infinitive) vì theo sau ” let”. vậy mệnh đề đầu ta phải dịch Hãy có sự sáng ( mệnh lênh của Chúa phán ra) – mệnh đề thứ 2 được nối bằng một liên từ ( conjunction) ” and” có nghĩa là : và, và thì, thế thì… ” and there was light” thành ngữ ” there was.” có nghĩa là CÓ phải ở thì quá khứ ( simple past) vì sau khi Chúa phán thì nó đã xảy ra rồi.! Vấn đề từ ” light” là ánh sáng hay sự sáng đều được cả, nhưng tiếng Anh một từ có nhiều nghĩa , có từ rất nhiều nghĩa. muốn dịch rõ nghĩa của từ đó, ta phải dựa vào ngữ cảnh ( context) mà ta gọi là dùng phương pháp ngữ cảnh ( contextual method). trong trường hợp này từ ” light” dịch là sự sáng hơp lý hơn là ánh sáng.. cho nên mệnh đề thứ 2 có nghĩa là: VÀ RỒI THÌ đã có sự sáng./ VÀ LIỀN có sự sáng sau đó… Bây giờ quý vị có thể hiểu được rõ ràng và chính xác ý nghĩa của cáu kinh thánh: ” Let there be light, and there was light.” Câu kinh thánh này tôi tra xem đều viết giống nhau bằng tiếng Anh trong 3 bản NIV, NKJV, và NAS.

Nếu các bạn và quý vị yêu thích kinh thánh và muốn hiểu rõ ý nghĩa KT có thể tìm hiểu qua bản dịch NIV. ( dùng những từ , ngữ thông dụng, mới bên tiếng Anh.) Các bạn và quý vị có thể vào trang web của giáo hội ở mục” Study Bible through Grammar” để cùng nhau nghiên cứu với chúng tôi. Nếu quý vị hay bạn nào thấy câu kinh thánh nào mà 2 bản dịch khác nhau hòàn toàn là có vấn đề trong dịch thuật, Các bạn có thể gởi về cho tôi qua địa chỉ và điện thoai để cùng nghiên cứu. email : [email protected] com . dt 081 678 1250 ( viber, zalo và messenger) May God be with us all.

Tôi sẽ nhờ ơn Chúa Trích những câu kinh thánh mà đã dịch ” thoát nghĩa” trong bản truyền thống để cùng nhau nghiên cứu thông qua Grammar!

Vũng tàu June 5th, 2021 at 3:20 am.

Ms Hội trưởngNguyễn Đức Na

Post Navigation