Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Archive for the category “TIN MỤC VỤ”

STUDY BIBLE

Nhân dịp ngày Lễ Mẹ ( Mother’s Day) Hãy nghiên cứu lời kinh thánh qua Ngữ pháp ( Grammar)

“Hởi kẻ làm con-cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chuá, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ nguơi ( ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo.) (Children, obey your parents in the Lord, for this is right. ” Honor your father and mother”- which is the first commandment with a promise- ( NIV)

Lưu ý:

1/ Động từ ( finite verb) ở thể sai khiến / mệnh lệnh ( imperative mood) được dùng với bare infinitie) Không phải thì hiện tại ( present tense) của indicative mood. Nên bên tiếng Viêt phài có tiếng “hãy”. -obey: Hãy vâng lời. – Honor; Hãy hiếu kính. (Trong kinh thánh thể văn này dùng rất nhiều lần.)

2/ Father and mother = parents. Nhưng ở đây không dùng “parents” mà dùng ” father và mother” để nhấn mạnh rằng cha mẹ đều ngang nhau không ai hơn ai.

3/ Đây lài điều răn thứ nhất đối với loài người chúng ta. Nhưng là điều răn thứ 5 trong mười điều răn của Đức Chúa Trời! Cầu xin Chúa Thánh Linh soi dẫn chúng ta trong việc học lời Ngài. Amen!

Mục Sư Nguyễn Đức Na Hội trưởng Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu – VN ( Converge Worldwide Evangelical Church: CWEC )

HỌP BAN CHẤP HÀNH GIÁO HẠT QUẢNG NGÃI

Họp Ban chấp hành giáo hạt Quảng ngãi với MS Hội trưởng Nguyễn Đức Na online, ngày CN 14/5/2023 tại HT Sơn giang (2).

Sau khi hiệp nguyện, Học kinh thánh , Các chức viên BCH nhận quà hổ trợ cho chúc vụ từ MSHT.

Cảm ơn Chúa sinh hoạt mục vụ của các giáo hạt đẫ trở lại bình thường và phát triển.

Halelujah!

TIN MỤC VỤ

Mục sư Nguyễn Đức Na – Hội trưởng Giáo hội Tin Lành liên Hiệp Toàn – VN về thăm uỷ lạo các HT thuộc giáo hạt Quảng-ngãi trong 2 ngày 15-16/4/2023.

Họp Ban chấp hành và Trao đổi mục vụ qua các câu KT ứng dụng vào đời sống mục vụ của người ” chăn bầy.”

– MS Đinh Riều Giáo hạt trưởng.

– MS Đinh Đường Giáo hạt phó thường trực.

– Thư ký Trưởng : TĐ Đinh Phi Tét.

– Uỷ viên Trưởng: TĐ Đinh Xíp.

– Uỷ viên đặc trách Ban Ngành + Thủ quỷ: Đinh Thị Bôi.

Dùng bửa cơm trưa thân mật với Ban CH giáo hạt và tặng quà uỷ lạo- chụp hình lưu niệm.

Halelujah!

Thầy Đinh Trù sắc tộc H’Rê huyện miền núi Sơn Ha tỉnh Quangai đã lui đi trong chức vụ chăn bầy vì đời sống khó khăn.

Khi đến tôi thấy Thày đang đan rỗ bằng tre nứa rừng để kiếm tiền mua gạo.

Tôi khích lện Thầy hay tiếp tục chăn bầy chiên của Chúa mà đã nhơn danh Chúa nhận lảnh.

” Hãy vũng lòng bền chí” Chúa sẽ tiếp trợ khi trung tín trong chức vụ.

Tôi cảm động vô cùng khi thấy Thầy tự động từ từ quý xuống để tôi dặt tay cầu nguyện cho Thầy.

Tôi biếu Thầy một chút quà mọn để ghi nhớ ngày đặc biệt nầy.

Giáo hạt Trưởng và Giáo hạy phó cũng đã được phân công chia phiên nhâu đến trực tiêp hổ trợ cho chức vụ Thầy Đinh Trù.

MS hội trương cũng đã gởi cho giáo hạt một số tiền của quỷ từ thiẹn Giô sép để giúp cho Thày Trù có khó khăn trước mắt!

Halelujah.

STUDY BIBLE

“Peter replied, “Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit.” ‭‭Acts‬ ‭2‬:‭38‬ ‭NIV‬

Văn phạm/ Ngữ pháp (Grammar) là một trong những phương pháp để nghiên cứu Kinh thánh.

Lưu ý : Câu kinh thánh có thể có nhiều câu/sentences góp lại. Trong câu kinh văn này có 2 câu (two sentences). Câu đầu ở thể sai khiến (imperative mood): Repent and be baptized:

– Repent: thể sai kiến chủ động (active imperative): Hãy ăn năn/ hối cải/ thống hối…

– be baptized: (pasive imperative) chịu phép báp tem/ được làm phép báp tem.

– Everyone of you: mọi người trong anh chị em (những người hỏi sứ đồ Peter)

– In the name of Jesus: Nhơn danh Chúa Jesus mang ý nghĩa thần học).

Trong danh Jesus Christ FOR the forgivenness of your sins. Tôi viết Hoa từ For để toát lên ý chính của ngữ (phrase) này: để được tha tội lỗi mình (không phải để chịu Báp tem). Chịu Báp tem thì chính Chúa Jesus đã phán dạy ở Mathew 28:18 rồi! Đó là ý cứu chuộc bởi ân điển (grace) của Chúa Jesus (thần học Cơ đốc). Chúa Jesus là Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn điển và lẽ thật (full grace and truth) Giăng 1:14.

– And you wil receive the gift of the Holy Spirit. Theo mạch văn và grammar thì chịu Báp tem để nhận được ân tứ (gift) của Đức Thánh Linh (thần học Cơ đốc/ Christian theology). Tôi xin dịch sát nghĩa theo văn phạm của câu văn. Peter trả lời rằng: Hãy ăn năn/ hối cải, tất cả mọi người trong anh em, nhơn danh Chúa Jesus Christ ĐỂ được tha tội mình. Và anh em sẽ nhận được Ân tứ của Đức Thánh Linh.

Dịch thì có nhiều cách dịch. Nhưng nghiên cứu lời Chúa thì dịch sát nghĩa để biết rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Anh chị em có thể so sánh với một số bản dịch đã có sẵn để tham khảo để nâng cao sự hiểu biết kinh văn bằng tiếng Anh qua bản NIV.

(Giảng giải theo trình độ trung, cao cấp tiếng Anh)

Amen

Mục sư hội trưởng Nguyễn Đức Na (JosephNa Nguyễn)

TIN MỤC VỤ

Hiệp nguyện liên hệ phái khu vực miền tây nam bộ tại Cần Thơ ngày 23/02/2023.

Rất  vui và đầy phước hạnh!

MS Nguyễn Đức Na chụp hình kỷ niệm với hiệp hội thông công liên hệ phái khu vực miền tây Nam Bộ tổ chức tại Cần

thơ ngày 23/02/2023 sau khi có sứ điệp lời Chúa cho ngày hiệp nguyện.

MS Nguyễn Đức Na Hội trưởng Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu-VN có sứ điệp lời Chúa cho ngày hiệp nguyện thông công của Liên hệ phái Tin lành khu vực Miền Tây nam bộ.

MS Nguyễn Đức Na dự tiệc thông công cùng quý tôi tớ Chúa vào ngày Hiệp nguyện Liên hệ phái Tin lành khu vục miền tây nam bộ.

Buổi hiệp nguyện thật vui vẻ và đầy ơn vì lời Chúa là các lời làm chứng đêù tỏ ra ” Ngôi lời đã trở nên các thịt ở giửa chung ta quả là Đầy ơn ( Grace) và lẻ thật ( the truth).

Amen!

TIN MỤC VỤ

Cảm ơn Chúa kỳ bồi linh+ Dưỡng thể cho Giáo hạt Cần Thơ ngày 24, 25/2 vừa qua được đầy ơn Chúa.

– Tín đồ hứa nguyện thực hiện theo lời Chúa trong câu gốc đã nêu và hết lòng tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết !

– Cung cấp sự cần dùng của các thánh đồ và ân cần tiếp khách.

– Tìm kiếm ý Ngài qua lời cầu nguyện hàng ngày.

Tất cả các gia đình tham gia bồi linh, đêu được bồi dưỡng thể xác qua một phần quà trị giá 300 ngàn đồng.

Halelujah, một cơn gió mát Thánh linh đã thổi qua tâm linh của mọi người tham dự.

Amen!

TRẠI GINH GANH

Ngày CN mùng 8 Tết , HT Vũng Tàu 2 tổ chức Ngày Trại Ghinh Ganh với hoạt cảnh một phần gồm :

– Vượt sông Giô dfanh như đi trên đât khô,

– Dựng tháp Kỷ niệm ( 12 hòn đá lấy dưới sông Giô đanh )

– kỷ niệm Lễ Vượt qua : Ý nghĩa huyết chiên con bôi trên mày cửa.

– Ăn thịt quay con dê đực giáp niên với rau đắn và bánh không men …

Hội thánh non trẻ nhưng cố gắng hoạt cảnh một phần để khắc sâu ý niệm sau loạt bài giảng Đức Chúa Trời Thành tín ( Sáng TK 15) và  Hành trinh vào Đất Hứa” của dân Y-sơ- ra -ên.

Halelujah!

Lời nhắc nhở của Mục sư Hội trưởng sau ngày trại với dân sự Chúa là hãy chuẩn bị tinh thần chiếm Thành Giê ri cô !

Chi phí cho ngày trại con cái và tôi tớ Chúa dâng hiến đầy đủ!

Halelujah, Amen.

Vì hình ảnh nhiều nên hình ảnh phần thi kinh thánh , thi hát thánh ca và phát thưởng sẽ gởi vào những ngày tiếp theo.

TIN MỤC VỤ

Ban Điều Hành Liên Hiệp Baptist Vietnam do MS Nguyên Đức Na Hội trưởng Giáo Hội TLLHTC-VN làm trưởng đoàn đã đi thăm và tặng quà, chúc Tết cổ truyền các cơ quan có liên hệ trong công tác tôn giáo: – Ban Tôn giáo Chính phủ ( phía nam). – Bộ CA ( phía nam). – Tổng Lảnh sự Hoa kỳ tại HCMC. trong ngày 12/01/2023.

BUỔI THỜ PHƯỢNG CHÚA ĐẦU NĂM 2023

Buổi thờ phượng Chúa đầu năm 01/01/2023

MSNC Võ Anh Trọng phụ tá hướng dẫn chương trình và có Sứ Điệp lời Chúa.

Thày Ngô Anh Tuấn cầu nguyện theo Sứ Điệp.

MS Nguyên Đức Na Hội trưởng cử hành Lễ Dâng con trẻ, Lễ Tiệc thánh và chúc phước.

Haleluja!

TIN MỤC VỤ

Ngày 27/11 vừa qua, ông Mục sư hội trưởng đã về cử hành lễ công nhận Hội Thánh mới cho Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Sơn Giang (2) tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quãng Ngãi.

Sau chương trình Giáo Hội có các phần quà yêu thương gửi cho con cái Chúa ở tại đây.

   

Post Navigation