Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Archive for the category “THÁNH CA”

MỪNG NGÀY CỦA MẸ

Kính chúc những người bà, những người mẹ luôn được bình an, phước hạnh trong bóng cánh Cha Thiên Thượng.

VÌ NGÀI YÊU CON

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Rô-ma 5:8

GIAO ƯỚC MÙA XUÂN

BÀI HÁT MỪNG XUÂN MỚI

 

ÁNH SÁNG THIÊN THƯỢNG

LỜI CẢM ƠN CỦA CON

Bài hát là lời cảm ơn dâng lên cha mẹ trong ngày phụ mẫu thân!

Cầu xin Chúa luôn ban ơn thiêng trên đời sống của cha mẹ để trọn đời cha mẹ luôn được an vui!

NHÌN LÊN THẬP GIÁ

TÌNH CHÚA

Ngày lễ Thương Khó sắp đến là cơ hội để chúng ta suy niệm về tình yêu của Chúa, vì tình yêu thương Chúa lâm phàm, Ngài vì yêu con đến nơi trần gian…

NGUYỆN CHÚA XÓT THƯƠNG VIỆT NAM

MÙA XUÂN CHÚA BAN

Post Navigation