Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Archive for the category “DƯỠNG LINH”

KỶ NIỆM CHÚA CHỊU THƯƠNG KHÓ – PHỤC SINH 2022

bấm vào đường link bên dưới để nghe bài giảng

https://fb.watch/crvj1X6__8/

Học Tập Vâng Lời Qua Những Khổ Đau – Tĩnh Tâm Mùa Thương Khó 2022

Mùa Thương Khó – Phục sinh lại về giữa những đau thương, mất mát của nhân loại trên toàn cầu do dịch bệnh, chiến tranh, bất công, và đói nghèo. Đau khổ là một hiện thực không mong đợi của con người, và người con Chúa cũng như bao nhiêu người khác, đều khắc khoải, khao khát được giải cứu ra khỏi tình trạng khổ đau. Học tập thuận phục Chúa qua những khổ đau trong đời sống là điều không hề dễ dàng, nhưng đó là điều chính Chúa Giê-xu đã trải qua trong sự thống khổ của Ngài.

Thánh Kinh Hê-bơ-rơ 5:7 cho biết, Khi còn sống trong thân xác, Đấng Christ đã lớn tiếng dâng những lời cầu nguyện và nài xin đầy nước mắt lên Đấng có quyền cứu mình khỏi chết; và bởi lòng thành kính, Ngài được nhậm lời.” Đấng Christ đã nài xin điều gì trong nước mắt và đã được nhậm lời? – Trong vườn Ghết-sê-ma-nê, Ngài đã khẩn thiết kêu cầu rằng: Nếu có thể được, xin Cha cất chén khổ đau khỏi con, nhưng xin ý Cha được nên. Xin cho con thuận phục chương trình của Cha, uống chén đau khổ theo ý Cha! Lời cầu xin đó đã được nhậm khi Chúa Giê-xu vui lòng thuận phục, đón nhận tất cả những đau thương trong thân xác, tâm hồn và tâm linh, đi trọn con đường thương khó.

Bởi đó, trước giả thư Hê-bơ-rơ nhận định trong câu kế tiếp, “Mặc dù là Con, Ngài cũng đã học tập vâng lời qua những khổ đau mình đã chịu” (5:8) – Là Con Đức Chúa Trời, nghĩa là Ngài chính là Đức Chúa Trời, lẽ ra Ngài không phải chịu khổ đau. Khổ đau không phải là một phần trong bản chất của Đức Chúa Trời. Khổ đau là trải nghiệm Ngài mang lấy khi vâng lời Chúa Cha, chịu sai phái vào trong thế gian, thực hiện sứ mạng cứu con người ra khỏi tội lỗi và sự chết đời đời qua sự chết và sống lại của Ngài. Không có sự chết của Ngài thì không thể có sự đền tội và tha thứ cho con người. Thế nhưng, tại sao Đức Chúa Trời không chọn cái chết êm ái, ít khổ đau cho Chúa Cứu Thế Giê-xu? Tại sao Đấng Christ phải trải qua những khổ đau? Có ít nhất ba lý do.

Thứ nhất, Đấng Christ chịu khổ đau vì Ngài đã thật sự nhập thể và đồng nhất chính Ngài với con người. Chịu đau khổ là một hiện thực của con người trong thế giới sa ngã, và Ngài không thể làm một con người hoàn toàn mà không trải nghiệm hiện thực đó. Khổ đau là hậu quả của con người khi họ quay lưng lại với Đấng Tạo Hoá yêu thương, sống theo ý riêng của mình, ở dưới quyền lực và hậu quả của tội lỗi. Chúa Giê-xu chịu khổ đau khi làm người và mang lấy gánh nặng tội lỗi thay cho con người. Khổ đau không phải là mục đích mà là kết quả tất yếu trong sứ mạng làm người của Chúa Giê-xu, để có thể đồng nhất với con người và giải cứu con người. “Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội” (Hê-bơ-rơ 4:15).

Thứ hai, Đấng Christ chịu khổ đau vì Ngài gánh chịu hậu quả tột cùng của tội lỗi con người. Đấng Tạo hóa Toàn Năng, Đấng Tể trị trên cả cõi hoàn vũ lại đặt mình trong tay tạo vật của Ngài, để cho sự tàn ác nhất của tạo vật tác động lên Ngài. Không có sự gian ác nào của nhân loại mà Chúa không là nạn nhân; không có nỗi đau tột cùng nào của nhân loại gây ra bởi sự tàn ác của đồng loại mà Chúa không trải qua.  Nhà văn, triết gia gốc Do Thái Ellie Wiesel đã kể lại trong tác phẩm Đêm (1972, tr. 75) rằng khi chứng kiến cảnh hành hình những người vô tội trong trại tập trung của Đức Quốc xã, trong đó có cả những cậu bé, ông đã thốt lên: “Đức Chúa Trời ở đâu?” Và rồi ông trả lời: “Ngài đang ở đây. Ngài đang bị treo trên giá treo cổ.” Dù dường như yên lặng, nhưng Đức Chúa Trời đảm bảo rằng Ngài thấu hiểu và vẫn đang hiện diện với tất cả những nạn nhân khổ đau của thế giới tội lỗi này, vì Ngài đã trải qua nỗi đau đó bởi tay con người và vì con người.

Thứ ba, Đấng Christ chịu khổ để giải cứu những ai tin Ngài ra khỏi nỗi đau khổ của sự xa cách Đức Chúa Trời đời đời. Trước giả thư Hê-bơ-rơ viết tiếp trong câu 9: “Và khi đã hoàn tất, Ngài trở nên cội nguồn của ơn cứu rỗi đời đời cho mọi người vâng lời Ngài.” Tại sao không chỉ là cái chết đơn giản để cứu rỗi là đủ rồi, mà phải có sự khổ đau thì Ngài mới hoàn tất công cuộc cứu rỗi con người? — Nỗi khổ đau lớn nhất của Chúa không phải những lằn roi, mão gai, đinh đóng và cái chết đớn đau trên thập tự giá. Nỗi đau lớn nhất của Ngài cũng không phải sự sỉ nhục và khinh khi của những người hành hình Ngài, vì Ngài đã cầu xin Chúa Cha tha cho họ. Nỗi đau lớn nhất của Ngài là trở nên một tội nhân xa cách Đức Chúa Trời, nguồn sáng và nguồn sống. Thời khắc đáng sợ nhất đối với Ngài là lúc Ngài kêu lên: “Ê-lô-i, Ê-lô-i, Lam-ma-sa-bach-ta-ni? Đức Chúa Trời của con ơi! Sao Ngài lìa bỏ con?” Đấng Thánh cũng là con người toàn hảo phải trải qua nỗi đau tột cùng trong tâm linh khi bị Đức Chúa Trời ngoảnh mặt vì cớ tội lỗi của cả nhân loại chất trên Ngài.  Chỉ bằng cách đó, Ngài mới có thể đem những ai tin Ngài trở về làm hoà với Đức Chúa Trời và vui hưởng mối tương giao với Đức Chúa Trời. Sự chịu khổ của Chúa không chỉ đồng cảm mà còn để đem con người ra khỏi khổ đau, vốn là hậu quả của tội lỗi.

Trong khi kỷ niệm Chúa chịu thương khó và suy ngẫm về nguyên nhân mà Chúa Giê-xu đã chịu thống khổ vì chúng ta, người trẻ Cơ Đốc được thôi thúc điều gì? Trước hết, giữa những đau thương trong hiện tại, chúng ta được nhắc nhở rằng đau khổ không đến từ Chúa, không ở trong chính Chúa, cũng không bị phớt lờ bởi Chúa, mà được Ngài mang lấy để đồng nhất với con người trong đau khổ, giải quyết nguyên nhân của đau khổ, và giải hòa người tin với Đấng ban sự giải cứu con người ra khỏi đau khổ. Suy niệm điều đó, chúng ta được thêm lòng biết ơn và tin cậy Chúa, sống với niềm vui và hy vọng nơi Đấng đã giải cứu người tin Ngài ra khỏi khổ đau đời đời. Nếu có lần ta đã oán trách, than vãn vì lầm tưởng rằng khổ đau mình đang chịu là đến từ Chúa hoặc rằng Chúa không nhìn thấy, không thấu hiểu sự vật lộn của mình, thì chúng ta hãy đến trước Chúa, ăn năn và thờ phượng Ngài.

Kế đến, chúng ta được kêu gọi để cùng thông công trong sự thương khó với Chúa – đón nhận đau thương trong thế giới này trong tinh thần nhận biết ý nghĩa của khổ đau. Mục sư Dietrich Bonhoeffer, cũng là một nạn nhân đã bị hành hình trong trại tập trung của Đức Quốc xã, đã viết, “Đức Chúa Trời đã để cho chính Ngài bị đẩy ra khỏi thế giới, lên thập tự giá… Chỉ bằng cách đó Ngài ở với chúng ta và giúp chúng ta… Chúng ta được kêu gọi để chia sẻ sự khổ đau của Chúa trong tay một thế giới không tin kính.” (Theo Letters and Papers from Prison, ấn bản 1971, tr. 36). Nhận thức được điều này, người trẻ của Chúa không những sẵn sàng đón nhận khổ đau trong thế giới sa ngã với niềm hi vọng chắc chắn về sự giải cứu và sự sống mà Chúa ban cho, mà họ cũng sẽ chuẩn bị sự nghiệp và đời sống của mình để sẵn sàng trở nên cánh tay nối dài của Chúa, cảm thông với người đau khổ và đem đến sự chữa lành đến với thế giới chứ không sống tách biệt khỏi thế giới hay phớt lờ nỗi đau nhân thế.

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta tin cậy sự cảm thông và bảo đảm của Chúa khi chính mình đang trải qua những đau khổ trong đời sống. Nguyện Chúa giúp chúng ta không thấy mình là nạn nhân của hoàn cảnh khổ đau, mà học tập vâng lời Chúa trong niềm hi vọng. Nguyện Chúa giúp chúng ta dự phần vào sứ mạng của Ngài để ngày càng dạn dĩ dấn thân vào thế giới và đồng cảm với thế giới khổ đau, trở nên sứ giả đem hy vọng về sự cứu rỗi đời đời cho người hư mất.

nguồn: HTTLVN.ORG

ĐI BẰNG ĐẦU GỐI

“Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường” (Gia-cơ 4:6; Châm. 3:34)

Nhiều mục sư khoe khoang về những thành quả của mình trong công tác truyền giáo và xây dựng hội thánh. Sự khoe khoang nhằm tôn vinh cá nhân và xem thường công tác của người khác trong những mục vụ nhỏ bé hơn là một điều không nên có. Phao-lô, “tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn Đức Chúa Trời đã ở cùng tôi.” (1 Cor. 15:10) – Mục sư Billy Graham trên đường đến London bằng tàu lửa để chuẩn bị cho một chiến dịch truyền giảng lớn. Lúc bấy giờ ông đã nổi tiếng khắp các châu lục về ân tứ truyền giảng Phúc Âm. Trên chuyến tàu ấy ông gặp một nhà truyền giáo khác ở nước ngoài trở về. Nhà truyền giáo này không nổi tiếng và ít được người khác biết đến. Hai người trò chuyện với nhau, và Billy Graham chân thành hỏi thăm về các chi tiết liên quan đến công tác của nhà truyền giáo kia. Nhà truyền giáo này lấy làm lạ vì Billy Graham không tỏ ra khoe khoang về bản thân. Lúc kết thúc cuộc nói chuyện, nhà truyền giáo hỏi Billy Graham: – Ông muốn tôi cầu nguyện cho ông điều gì? Billy Graham trả lời: – Anh hãy cầu nguyện cho tôi luôn là một người khiêm nhường.

ĐI BẰNG ĐẦU GỐI

Vì nhận biết các mục sư thường phạm tôi kiêu ngạo, nên Ban chấp sự của hội thánh A có một sáng kiến giúp đỡ cho các mục sư không kiêu ngạo thuộc linh. Họ thiết kế một lối đi nhỏ hẹp đặc biệt để đi lên tòa giảng: Mỗi lần mục sư muốn lên tòa giảng để ban phát sứ điệp Kinh Thánh bắt buộc ông ta phải quì xuống và đi bằng đầu gối. Nếu vị mục sư cẩn thận ông ta phải bò hoặc trườn mới vượt qua được lối đi này. Không có đủ không gian cho vị mục sư đứng thẳng hay là cúi khom trong đường hầm này. Ông thư ký hội thánh giải thích: – Chúng tôi làm vậy để các đầy tớ của Chúa không kiêu ngạo. Các vị được nhắc nhở phải quì xuống cầu nguyện trước khi bước lên tòa giảng. Mục sư tiến sĩ B từ nước ngoài về được mời giảng cũng phải đi qua cửa ải này của hội thánh. Sau khi đã bò qua lối hẹp đến tòa giảng ban phát sứ điệp. Rồi ông cũng bò qua lối hẹp để trở về chỗ ngồi. Sau buổi nhóm một chấp sự hỏi ông: – Mục sư thấy thế nào? – Ồ, có hơi vất vả một chút nhưng khi bò qua được con đường hầm bé nhỏ này, tôi thấy mình thực sự là một con người vĩ đại.

MỘT TÔI TỚ VĨ ĐẠI CỦA CHÚA

Một mục sư diễn giả nổi tiếng được mời đến giảng cho một hội thánh ở vùng quê. Người hướng dẫn chương trình giới thiệu: – Hôm nay hội thánh chúng ta sẽ được nghe sứ điệp Thánh Kinh từ một tôi tớ vĩ đại của Chúa. Vị mục sư đính chính ngay sau khi đứng trên tòa giảng: – Tôi chỉ là một tôi tớ hèn mọn của một Đức Chúa Trời vĩ đại.

CHÚA BÌNH AN VÀ BẠN

Oneway.vn – Để xây dựng hòa bình, chúng ta phải hành động.

Dù có được sự bình an của Đức Chúa Trời trong lòng, nhưng chúng ta vẫn đang sống trong một thế giới đòi hỏi phải nỗ lực mới có được bình an.

Đối với hầu hết chúng ta, thời điểm cuối năm chỉ đơn thuần là những cuộc vui. Chúng ta hối hả thực hiện cho xong những dự án còn lại, cố gắng chọn ra những món quà hoàn hảo cho bạn bè và gia đình, dành thời gian để gặp gỡ tất cả những người thân yêu, và danh sách việc cần làm vẫn tiếp tục nối dài.

Giáng sinh – mùa lễ kỷ niệm lòng biết ơn và tôn vinh Đức Chúa Jêsus – có thể dễ dàng bị phá hỏng bởi những căng thẳng và bận rộn.

Trong suốt mùa Giáng sinh, nếu dành thời gian đi nhà thờ, bạn có thể sẽ nghe lời tiên tri nổi tiếng của Ê-sai về sự xuất hiện của một Đấng Cứu Rỗi:

“Vì một Con Trẻ được sinh cho chúng ta,

Tức là một con trai được ban cho chúng ta;

Quyền cai trị sẽ đặt trên vai Ngài.

Danh Ngài là: “Đấng Kỳ Diệu, Đấng Cố Vấn,

Đức Chúa Trời Quyền Năng,

Cha Đời Đời, Chúa Bình An” (Ê-sai 9:5).

Những “danh hiệu” này đã trở nên quá quen thuộc, đến nỗi chúng ta có xu hướng lướt qua ngay mà không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng trong một khoảnh khắc, tôi lại chú ý vào danh xưng cuối cùng: Chúa Bình An.

Bình an,

Đức Chúa Jêsus là Chúa Bình An.

Khi tra từ “bình an” trong từ điển, bạn sẽ tìm thấy những từ đồng nghĩa như: yên tĩnh, yên lặng, hòa bình, hòa hợp, tự do,…

Ngày nay, chúng ta đang thiếu kiểu bình an đó, phải không? Bạn có cảm thấy cuộc sống mình tràn ngập sự bình an không? Có nhiều người người than vãn rằng cuộc đời họ sao yên ả quá. Vậy thế giới này cần thêm một chút ồn ào, chia rẽ và áp bức, phải không?

Bạn có muốn điều đó không?

Hãy suy nghĩ: Bạn mong muốn điều gì hơn là sự bình an? Nếu phải lựa chọn một trong hai, bạn sẽ chọn một công việc tuyệt vời, hay một cuộc sống bình an? Điều gì sẽ xảy ra nếu có người cho bạn 1 triệu đô la để đổi lấy sự bình an của bạn? Và bạn sẽ chọn một mối quan hệ yêu đương hay chọn sự bình an? Bạn muốn có được điều gì hơn là một cuộc đời bình yên?

Có lẽ sự bình an quý giá như vậy bởi vì nó quá hiếm hoi. Bình an mà Ê-sai đang nói đến là từ “Shalom” trong tiếng Do Thái. Từ ngữ đó sâu sắc hơn cả hòa bình giữa các quốc gia, hoặc một mối quan hệ không có xung đột. “Sự bình an” này được định nghĩa là “sự trọn vẹn”. Không còn mong muốn điều chi, và hoàn toàn tin cậy nơi Chúa.

Đức Chúa Jêsus chính là Chúa của sự Bình An đó.

Bình an từ Thiên Thượng

Đức Chúa Jêsus nói với các môn đồ:

“Ta để sự bình an lại cho các con. Ta ban sự bình an của Ta cho các con. Sự bình an Ta cho các con không giống như thế gian cho. Lòng các con chớ bối rối và đừng sợ hãi” (Giăng 14:27).

Là Chúa Bình An, Đức Chúa Jêsus có khả năng mang đến cho chúng ta sự bình an mà thế giới không thể nào sánh kịp. Ngài để lại cho chúng ta sự bình an sâu sắc và thực sự — “shalom” của Ngài.

Đức Chúa Jêsus cũng phán: “Phước cho những người hòa giải, Vì sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 5:9).

Chúng ta được gọi là con cái Đức Chúa Trời nếu chúng ta là những người giảng hoà.

Điều đó có thật ý nghĩa, đúng không? Chúng ta đang thiếu vắng đi sự bình an, đặc biệt là giữa những náo nhiệt của mùa lễ này. (Có lẽ đó là lý do tại sao “Đêm yên lặng” vẫn là bài thánh ca kinh điển đáng trân trọng).

Đem đến sự bình an

Vậy tất cả những điều này có nghĩa là gì?

Chúng ta được kêu gọi trở thành người kiến ​​tạo bình an. Ở những nơi thiếu vắng  bình an, chúng ta với tư cách là con cái của Đức Chúa Trời phải mang lại một chút “shalom” cho thế giới hỗn loạn này.

Hãy cho thế giới thấy sự bình an từ Chúa. Đừng đầu hàng trước cám dỗ mà lao vào tranh cạnh và tiêu xài, chạy đua với những thứ đời này. Đó không phải là điều mùa Giáng sinh hướng đến.

Kỳ lễ này, hãy dành thời gian để được bình an.

Sống chậm lại.

Suy ngẫm Lời Chúa.

Đừng gây thêm tiếng ồn; thay vào đó, hãy là người mang đến bình an.

Hãy làm việc lành, cho đi với niềm vui.

Hãy dành thời gian tĩnh lặng và biết rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Nằm xuống đồng cỏ xanh tươi như Thi Thiên 23, để Chúa Jêsus dẫn dắt bạn đến bên mé nước bình tịnh và làm tươi mới tâm hồn bạn.

Sự bình an thật hấp dẫn và lôi cuốn, và chúng ta có thể xây dựng cũng như và truyền bá bình an mà thế giới vô cùng khao khát.

Bài: Matt Ehresman; dịch: Jennie
(Nguồn: boundless.org)

CHÚA KHÔNG HỀ VUI KHI BẠN CHỊU KHỔ

Hoạn nạn, đau khổ có thể xảy đến cho bất kỳ ai khi sống trên đời này. Có những đau khổ rõ ràng là do hậu quả mà chính chúng ta gây nên. Dù Chúa cho phép điều đó xảy ra nhưng hãy nhớ rằng Ngài không hề vui lòng khi thấy bạn chịu khổ. Chúa muốn dùng đau khổ để làm ích lợi cho bạn.

“Vì Chúa không từ bỏ ai mãi mãi. Dù Ngài có làm cho đau buồn, Ngài vẫn thương xót theo lòng nhân từ cao cả của Ngài; vì trong thâm tâm, Ngài không muốn gây khổ đau hoặc buồn bã cho con cái loài người.” (Ca Thương 3:31-33)

Tôi không biết người bạn thời trung học của mình sắp chết. Nhiều năm rồi chúng tôi không gặp, nhưng khi đi ngang qua phòng nha, thời gian như quay ngược lại trong ký ức chúng tôi. Lena đã mua cho tôi album âm nhạc mà mãi đến 25 năm sau, tôi vẫn có thể hát những bài trong đó. Chúng tôi đã cùng nhau đi nhà thờ, đi xe buýt khắp thành phố và chia sẻ với nhau ước mơ của mình. Tôi hy vọng mình sẽ viết được một cuốn tiểu thuyết vĩ đại. Còn Lena thì muốn đi du lịch vòng quanh nước Mỹ bằng xe buýt.

Mặc dù sống cùng thành phố nhưng chúng tôi rất ít khi gặp nhau sau tốt nghiệp phổ thông vì Lena đi làm còn tôi thì vào đại học. Thỉnh thoảng tôi có nghe một số người bạn nhắc đến Lena nhưng chủ yếu là những thông tin tiêu cực.

“Bạn ấy tiệc tùng nhiều lắm”, Một người nói. “Mỗi lần gặp là thấy bạn ấy đi với một chàng trai khác. Bạn ấy cũng thay đổi, giờ nhìn không nhận ra luôn ấy” – Một người khác nhận xét.

Họ đã nói đúng. Người phụ nữ mà tôi tình cờ gặp trong phòng khám nha khoa chỉ còn chút ít dáng vẻ của người bạn thời trung học. Tóc bạn ấy nhuộm màu hồng sáng. Đôi má trước đây phúng phính thì giờ hóp lại, khiến gò má nổi bật lên. “Cậu nhìn thật ấn tượng đấy”, tôi gửi lời chào cách khách sáo và nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy người bạn đã rất lâu không gặp, nhưng cũng không dám ôm chặt vì sợ sẽ làm tổn thương đến dáng vẻ mảnh mai, gầy gò ấy.

Nói chuyện được một lúc, cuộc trò chuyện dần chuyển sang vấn đề thuộc linh.

“Mình đã muốn học Kinh Thánh lại nhưng không biết bắt đầu thế nào”, Lena chia sẻ.

“Ồ, vậy tại sao chúng ta không học với nhau”, tôi nói. Cô ấy đồng ý, và chúng tôi quyết định mỗi tối thứ Ba sẽ gặp và cùng học Kinh Thánh trong sách 1 Phi-e-rơ.

Vào đêm đầu tiên của buổi học, Lena nói cô ấy sắp chết. Lối sống những năm qua đã dẫn Lena đến với một căn bệnh hiểm nghèo. “Lúc đầu mình cảm thấy ổn nhưng rồi cơ thể ngày càng ốm đi. Các bác sĩ đã thử một số phương pháp điều trị khác nhau, nhưng dường như đều không có hiệu quả”, Lena chia sẻ.

Khi đang nói chuyện về vấn đề thuộc linh, nhất là liên quan đến cái chết, tôi đã đặt câu hỏi vốn đè nặng trong lòng mình.

“Lena, cậu có biết chắc rằng sau khi chết cậu sẽ lên thiên đàng không?”

“Ừm”, cô ấy đáp một cách nhẹ nhàng, nâng đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi. “Khi lần đầu tiên được chẩn đoán mắc bệnh, mình đã giận Chúa. Mình biết Ngài có thể ngăn mình khỏi bị bệnh. Nhưng sau đó mình nhận ra nếu không bị bệnh thì mình sẽ tiếp tục lối sống tội lỗi, xa cách Chúa. Nghe có vẻ điên rồ, nhưng chính căn bệnh này lại là cái phước của mình, nó giúp mình quay trở lại với Chúa”.

Câu Kinh Thánh trong Ca Thương 3:33 cho thấy tấm lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đối với những đứa con hoang đàng của Ngài: “Vì trong thâm tâm, Ngài không muốn gây khổ đau hoặc buồn bã cho con cái loài người.” Câu tuyên bố xoáy động tâm can này nhắc nhở chúng ta rằng dù Chúa để cho những hậu quả tự nhiên của tội lỗi tác động đến cuộc sống của chúng ta, nhưng Ngài không mong muốn hay vui lòng về điều đó. Câu 32 cho biết, “Dù Ngài có làm cho đau buồn, Ngài vẫn thương xót theo lòng nhân từ cao cả của Ngài”.

Lena sống thêm được sáu tháng từ khi chúng tôi kết nối lại với nhau. Chúng tôi đã cười, đã khóc và cùng nhau học hỏi Lời Chúa. Cơ thể bạn ấy yếu đi mỗi ngày nhưng tâm linh thì ngày càng mạnh mẽ. Lena không bao giờ nghi ngờ mục đích lớn hơn của Đức Chúa Trời đối với căn bệnh của mình, và sự tin cậy của bạn nơi tấm lòng nhân từ cao cả của Chúa dành cho chính mình không bao giờ chuyển lay. Bạn ấy biết rằng dù thân thể có chết đi thì linh hồn vẫn sống đời đời và ở với Chúa trong nước thiên đàng thì tốt hơn được sống cả đời mà không có Ngài.

Đồng hành với Lena trong chặng đường cuối cùng, tôi một lần nữa hiểu được tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài không hề lấy làm vui lòng khi nhìn thấy chúng ta gánh chịu những hậu quả do sự không vâng lời của mình. Thay vào đó, Ngài khóc với chúng ta.

Bạn đã bao giờ cảm thấy đau đớn khi chứng kiến hoàn cảnh khổ sở của một ai đó đến từ hậu quả của tội lỗi họ? Hoặc cũng có thể bạn đang ở trong cuộc chiến như vậy ngay lúc này. Hãy đến với Chúa và trò chuyện với Ngài ngay lúc này. Hãy xưng tội và ăn năn với Ngài về những tội lỗi đã ngăn trở mối liên hệ của bạn với Ngài. Hãy nói với Ngài về những đau đớn, tổn thương, thất vọng và sợ hãi của bạn. Hãy chân thành mở lòng mình ra với Chúa vì Ngài biết và thấu hiểu tất cả. Hãy cầm lấy thuẫn đức tin của bạn ngay lúc này!

Cầu nguyện: Lạy Chúa, dù điều gì có xảy ra đi nữa con vẫn sẽ tin cậy nơi Ngài. Con hiểu rằng những gì Chúa cho phép xảy ra trong cuộc sống của con là để ích lợi cho con. Xin ban cho con đức tin và sự can đảm để bước đi trên con đường mà Ngài đã chuẩn bị. Con cầu nguyện, trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen.

Quý thính giả thân mến, Chúa không hề vui lòng khi thấy bạn đau đớn gánh chịu những hậu quả do tội lỗi mang đến. Tuy nhiên Chúa cho phép điều đó xảy ra để phục hồi đời sống đức tin của bạn. Vì vậy, hãy xét lại đời sống của mình ngay lúc này. Những điều đang diễn ra nhắc bạn như thế nào về mối liên hệ của bạn với Chúa?

Cảm tạ Chúa bởi sự ban phước và xức dầu của Ngài, chương trình Tĩnh Nguyện Hằng Ngày của Oneway không chỉ đem đến sự khích lệ đời sống thuộc linh cho phần đông tín hữu mà còn giúp nuôi dưỡng và phát triển đức tin cho nhiều tân tín hữu ở khắp nơi. 

Một tân tín hữu đã gởi lời nhắn hết sức chân thành đến ban biên tập của chương trình như sau: “Mình rất cảm ơn ban biên tập của Oneway radio về những video chia sẻ lời Chúa vào mỗi buổi sáng. Nội dung của các video trong kênh thật ý nghĩa và mang đến sự bình an diệu kỳ cho người nghe. Mình mới tin nhận Chúa và cũng mới biết đến Oneway Radio. Mỗi sáng mình nghe Oneway Radio và hướng lòng mình về Chúa, mình lại thấy được hiểu thêm về Chúa và cảm nhận rõ hơn về tình yêu của Ngài qua những câu chuyện, những ví dụ trong đời sống hằng ngày mà Oneway chia sẻ”

Quả thật đây là một trong những phản hồi đầy khích lệ mà chúng tôi nhận được. Nếu quý vị được khích lệ qua chương trình, vui lòng bấm theo dõi kênh, chia sẻ chương trình này cho bạn bè người thân để mọi người có cơ hội được tiếp cận với lời Chúa mỗi ngày. Ngoài ra, nếu quí vị có thắc mắc, góp ý, cần được tư vấn, hay muốn tìm hiểu thêm về Chúa xin hãy chia sẻ cùng với chúng tôi bằng cách để lại bình luận trên YouTube, Facebook, gửi email về địa chỉ [email protected], hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại 0896 164 199. Nếu quý vị muốn dự phần dâng hiến cho chương trình này, xin liên hệ với Oneway qua các phương cách trên để được hướng dẫn.

nguồn: oneway.vn

GIẢNG GIẢI KINH

Trong 10 môn học cho Quản nhiệm có môn Giảng Giải Kinh. Môn Giảng giải kinh có 3 cách soạn giảng:

1/ Soạn giảng theo một phân đoạn Kinh thánh.

2/ Soạn giảng theo Câu gốc.

3/ Soạn giảng theo một Chủ đề.

Soạn giảng theo một phân đoạn Kinh thánh Phải theo các bước cơ bản sau đây và theo nguyên tắc đọc kỷ đoạn văn và để Đức Thánh Linh soi dẫn:

1/ Nghiên cứu đoạn văn.

2/ Giải nghĩa các từ ngữ khó hiểu.

3/ Tìm ý chính của đoạn văn.

Sau khi nắm bắt được ý chính của Đoạn kinh văn, – Lựa chọn chủ đề thích hợp cho bài giảng của mình.

– Soạn một dàn bài tổng quát.

– Soạn chi tiếc cho dàn bài tổng quát :

– Giải nghĩa từng phần theo thứ tự của dàn bài tổng quát.

– Ghi các câu Kinh thánh hay ca dao tục ngũ để minh hoạ cho phần giảng giải .

– Ghi thời lượng cho từng phần ( tránh tự do làm mất cân đối thời gian của bài giảng, thậm chí giảng chưa được nữa bài giảng đã hết thời gian quy định). Muốn vậy người giảng phải giảng thử trong phòng riêng để điều chỉnh.

Lưu ý:

1/ Đây là môn học hoàn toàn có tính cách Sư phạm nhưng vì giảng giải Kinh nên nó cũng hoàn toàn thuộc tính Thần học. Nói như vậy cũng có nghĩa là khi soạn giảng chúng ta phải áp dụng nguyên tắc sư phạm ( một người không am hiểu sư phạm không thể giảng dạy môn này được. Và ngược lại người biết sư phạm mà không biết hay biết quá ít về thần học Cơ đốc thì cũng không thể dạy hay học môn Giảng Giải Kinh được. Do đó người học môn này nên học trước môn” Phương Pháp học Kinh thánh và quy luật giải kinh.” Nói theo nghĩa bóng là không có gạo thì không nấu cơm được! Nếu một lớp học gồm những người học mà chưa hiểu biết kinh thánh ở múc độ cần thiếc thì không thể thục hiện được!

2/ Đây là lời ghi chú đăc biệt trong sách giáo khoa của môn học này. ” Bài giảng giải kinh hay đến đâu đi nữa mà không có áp dụng vào cuộc sống cho người nghe thì coi như bài giảng đó là Vô Giá Trị .” Do đó trong quá trình soạn bài giảng chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho người soạn bài giảng thấy được vấn đề nầy và đưa vào phần soạn bài giảng. Chẳng những đưa vào mà còn dành thì giờ ưu tiên để giảng giải về vấn đề nầy. Có thể lắm một số trong chúng ta được sự kêu gọi của Chúa vào chức vụ chăn bầy trong những trường hợp ” Chửa cháy” nên phần học và hiểu Kinh thánh còn rất hạn chế nên rất khó khăn trong môn học này. Muốn vượt qua khó khăn này anh chị em ở trong hoàn cảnh này phải nhờ Chúa nổ lực bổ sung những môn cần thiết với sự hổ trợ hướng dẫn của những người đi trước; ngoài ra không có cách nào khác! Trong khoá học môn ” Giảng Giải Kinh cao cấp.” có câu trích dẫn câu nói của một nhà giảng giải kinh: ” Khi soạn bài giảng thì phải hoàn toàn để Đức Thánh Linh dẫn dắt, nhưng khi giảng thì dường như không có Đức Thánh Linh ” !

Anh chị em muốn tham khảo bài soạn giảng cho đề tài này thì vào trang mạng: hoitinlanhlienhiep.com

Mục sư hội trưởng Nguyễn Đức Na.

10 CÂU THẦN DƯỢC

Trong Đông y có bài thuốc “ thập toàn đại bổ”, nghĩa là 10 vị thuốc khi uống vào cơ thể bồi dưỡng sức khỏe. Trong Chúa có 10 câu Kinh Thánh Thần Dược. Cơ đốc nhân cần thuộc lòng:

1.Ta đã bảo các con những điều này, để các con có sự bình an trong Ta. Các con sẽ có hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy vững lòng, Ta đã thắng thế gian rồi” (Giăng 16:33)

2. “Đừng nhớ lại những việc đã qua, cũng đừng nghĩ đến chuyện thuở trước. Nầy, Ta sắp làm một việc mới! Bây giờ nó đang hiện ra mà các con không biết sao? Ấy là Ta sẽ vạch một con đường trong hoang mạc, và khiến những dòng sông chảy nơi đất khô cằn” (Ê-sai 43:18-19)

3. “Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời” (Phi-líp 4:6)

4. “Chẳng phải Ta đã truyền phán với con sao? Hãy mạnh dạn, can đảm! Chớ run sợ, chớ kinh hãi! Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con vẫn ở cùng con trong mọi nơi con đi” (Giô-suê 1:9)

5. “Trước kia tôi còn trẻ, nay đã già, tôi chẳng hề thấy người công chính nào bị bỏ, hay dòng dõi người ấy đi ăn mày” (Thi-thiên 37:25)

6. “Sự bình an của Đức Chúa Trời, vượt trên mọi sự hiểu biết, sẽ gìn giữ lòng và trí anh em trong Đấng Christ Jesus” (Phi-líp 4:7)

7. “Xin khiến sự gian ác và lời dối trá cách xa con; đừng để con nghèo khổ hoặc giàu sang, xin cho con lương thực đủ dùng” (Châm-ngôn 30:8)

8. “Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va; hãy mạnh mẽ và can đảm! Phải, hãy trông đợi Đức Giê-hô-va!” (Thi-thiên 27:14)

9. “Hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài luôn chăm sóc anh em” (1 Phi-e-rơ 5:7)

10. “Vì anh em biết ân điển của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Ngài vốn giàu nhưng đã trở nên nghèo vì anh em, để bởi sự nghèo khó của Ngài, anh em trở nên giàu có” (2 Cô-rinh-tô 8:9)

MS Lê Vinh Thành

CỌP CHẾT ĐỂ DA, NGƯỜI TA CHẾT ĐỂ TIẾNG

Tục ngữ Việt nam có câu: “Cọp chết để da, Người ta chết để tiếng.” (reputation)

Trong kinh thánh có 2 trường hợp người chết để tiếng”:

1/ Mary lấy dầu thơm xức cho Chúa. “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, trong khắp cả thế-gian, hễ nơi nào Tin-lành nầy được giảng ra, việc người đã làm cũng sẽ được nhắc lại để nhớ đến người.” ‭‭Mác‬ ‭14:9‬ ‭VIE1925‬.

2/ Giu- đa ich-ca-ri-ốt: Kẻ phảm Chúa vì tham lam tiền bạc. Giu-đa cũng sẽ được nhắc đến như một tấm gương xấu để nhắc nhở mọi người tránh xa. “Liền khi Giu-đa đã lấy miếng bánh, thì quỉ Sa-tan vào lòng người. Đức Chúa Jêsus bèn phán cùng người rằng: Sự ngươi làm hãy làm mau đi.” ‭‭Giăng‬ ‭13:27‬ ‭VIE1925‬‬

Người hầu viêc Chúa nên nhớ câu kinh thánh này để giữ mình. “Người đáp lại rằng: Đây là lời của Đức Giê-hô-va phán cho Xô-rô-ba-bên, rằng: Ấy chẳng phải là bởi quyền-thế, cũng chẳng phải là bởi năng-lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán vậy.” ‭‭Xa-cha-ri‬ ‭4:6‬ ‭VIE1925‬‬

MS. Nguyễn Đức Na

CÁC LOẠI CẦU NGUYỆN

“And pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord’s people.” ‭‭Ephesians‬ ‭6:18‬ ‭NIV‬‬

Hãy nhờ Đức Thánh Linh, thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó, và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ.  (Ê-phê-sô 6:18)

Hãy suy gẫm lời Chúa theo nguyên bản NIV. Ệpheso 6;18 .

Trong câu này gồm có máy ý sau đây:

1/ Cầu nguyện theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh linh.( pray in the Spirit )

2/ Vào tất cả các dịp/ cơ hội.( On all occasions )

3/ Với tất cả loại cầu nguyện và nài xin:( With all kinds of prayers and requests. )

4/Hãy luôn nhớ trong trí mình về các loại cầu nguyện ( with this in mind):

5/ Hãy tỉnh thức và tiếp tục cầu nguyện cho con dân Chúa. ( Be alert and keep on praying for the God’s people .)

– Cầu nguyện nài xin cho nhu cầu thuộc thể cũng như thuộc linh.

– Cầu nguyện cảm tạ Chúa, trả xong lời hứa nguyện.

– Cầu nguyện ăn năn, xung tội với Chúa

– Cầu nguyện cho công việc nhà Chúa nói chung.

– Cầu nguyện chửa lành cho người bệnh nhơn danh Chúa.

– Cầu nguyện đuổi quỷ, tà linh, uế linh. Ma môn, ma men, ma tuý…

– Cầu nguyện phục hưng.

Kinh thánh dạy rằng ” Người công bình lấy lòng sốt sắng cầu nguyện thật có linh nghiệm nhiều”. Công bình có nghĩa là được tha tội, sốt sắng có nghĩa là dốc lòng, kiên trì bền chí như trường hợp Chúa Jesus cầu nguyện, những giọt mồ hôi của Ngài như những giọt máu lớn chảy ra.( Lu-ca 22:44) . Đặc biệt là cầu nguyện đuổi quỷ dữ, phải dốc lòng, kiên trì , hiệp ý và đặc biệt phải là người “công bình”, phải có đức tin, phải chỉ đích danh nó mới chịu ra khỏi . Chỗ ẩn náu của ma quỷ là tội lỗi. Phải nhớ trong trí là có nhiều loại cầu nguyện. Cầu nguyện không đúng loại thì không bao giờ có hiệu nghiệm mặc dù có đủ những yếu tố khác. Emmanuel.

Mục sư Joseph Na

Sự Cầu Thay Và Trận Chiến Thuộc Linh

1. Những Thế Lực Thuộc Linh Liên Quan.

Khi chúng ta chiến đấu với ma quỉ, chúng ta sẻ tham gia trong trận chiến thuộc linh. Để chiến thắng, chúng ta cần phải biết những thế lực thuộc linh nào đang tham gia trong cuộc chiến. Có ba thế lực:

Linh của sự tối tăm

Linh của Con người

Linh của Đức Chúa Trời

2. Sự Liên Quan Của Con Người Đối Với Những Thế Lực Thuộc Linh.

a. Con Người Ở Dưới Quyền Lực Của Satan. Satan đang nắm giữ linh của sự tối tăm. Không phải chúng ta đang xử lý với một ý nghĩ nực cười tầm thường. Nhưng chúng ta đang chiến đấu với một thế lực khôn ngoan và gian ác, là kẻ chống lại Đức Chúa Trời và mục đích của Ngài.

Đức Chúa Trời tạo nên con người với một mục đích thánh khiết, vì vậy, chẳng có gì phải ngạc nhiên khi con người trở thành đối tượng tấn công của satan. Satan luôn căm ghét những gì bày tỏ hình ảnh hoặc chương trình thánh khiết của Đức Chúa Trời.Vì lẽ đó, ma quỉ đã lừa dối Êva và làm cho Ađam, Êva sa ngã khỏi địa vị thánh khiết cũng như uy quyền mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ.

Từ đó, con người không chì là đối tượng của quyền lực của Satan, mà còn phải ở dưới sự cai trị của bản chất sa ngã, bại hoại của chính mình.

b. Con Người Ở Dưới Quyền Lực Của Xác Thịt. Phần thuộc linh của con người như ý chí, tâm trí, tình cảm, và sự hiểu biết khi đã xa cách với Linh của Đức Chúa Trời, thì Kinh Thánh gọi đó là “xác thịt”. “Xác thịt” có đủ sức mạnh bất khiết để phá đổ cuộc đời của chúng ta ngay cả khi không cần phải có sự giúp đỡ của ma quỉ. Chúng ta có thể tự phá đổ chính mình.

Ngoài Đức Chúa Trời, tất cả những gì tốt đẹp nhất của con người cũng chỉ dành cho sự hư mất. Ngay cả những thành tựu tốt đẹp nhất trên đất này cũng sẽ trở về bụi đất. Cả linh của sự tối tăm và bàn chất tội lỗi của con người đang lôi kéo con người đến một con đường mà thôi, đó là con đường sự chết và sự hư mất.Đây là một bức tranh sầu thảm và tăm tối cho con người nếu không có ánh sáng vinh hiển từ Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu Christ.

c. Con Người Cai Trị Qua Quyền Năng Của Đức Thánh Linh. Chúa Jesus đã đến trần gian tăm tối nầy, và đã ban món quà vinh hiển của Đức Chúa Trời là Đức Thánh Linh. Qua quyền năng của Thần ban sự sống nầy, một lần nửa con người có thể cai trị những thế lực tối tăm của sự chết và sự hư mất.

Khi chúng ta thừa nhận Giê-xu Christ là Chúa của đời sống mình, chúng ta được mặc lấy uy quyền của Ngài. Trong quyền năng của uy quyền đó chúng ta có thể chống lại những thế lực gian ác của thế gian, xác thịt và ma quỉ.

Chúa Giê-xu đã giải phóng chúng ta để chúng ta có thể hành động như những người đại diện của Ngải và đem sự giải cứu đó đến cho những người khác nữa. Ngài đã cứu chuộc chúng ta, mua và đem chúng ta trở về mục đích thánh khiết của Đức Chúa Trời, để chúng ta có thể trở nên những người rao truyền ân điển cứu chuộc của Ngài cho cả thế giới.

3. Cầu Thay: Một Vũ Khí Quyền Năng.

Chúng ta hoàn thành sự kêu gọi nầy bằng hai cách: qua sự cầu thay và chức vụ, và cũng phải theo thứ tự đó. Sự cầu thay dọn đường và đem lại bầu không khí tươi mát cho một chức vụ kết quả. Nó bẻ gãy quyền lực của những lời làm tối tăm lòng và tâm trí con người.

Cầu thay cũng còn ủng hộ cho các giáo sĩ, những người được Đức Chúa Trời sai đi mang Tin Lành đến cho cả trái đất. Và rồi họ có thể dấn thân, yêu thương, phục vụ, dâng hiến, giúp đỡ và thi hành chức vụ trong quyền năng và uy quyền của Đức Thánh Linh.

Một Hội thánh thành công là một sự gắn bó của những tín hữu được biệt riêng ra để cầu nguyện và bước vào chức vụ. Điều nầy được thể hiện rõ ràng ở Hội thánh Antiốt.

Họ đã học hỏi được rằng phải vâng theo lời của Đức Chúa Trời và trông cậy Ngài. Khi họ đã làm như vậy, Đức Chúa Trời phán rằng: ” Ta sẽ thay đổi cả thế giới quanh ngươi, và Ta sẽ sử dụng ngươi để làm việc đó”.

Họ đã nhận thức được rằng sự thay đổi đó phải liên quan đến sự kiêng ăn, cầu nguyện và sai những giáo sĩ ra đi. Họ đã vâng lời. Và thế giới thay đổi.

Sự thay đổi lịch sử nầy cứ tiếp tục dựa trên buổi cầu nguyện tại Hội thánh Antiốt xứ Siri gần 2000 năm trước. Làn sóng Tin lành lan rộng qua miền phí tây, làm cho Châu Âu thoát khỏi sự tối tăm ngoại giáo, bịnh tật, nghèo đói, và tuyệt vọng qua thì giờ cầu thay đó.

Những con người cầu nguyện có thể thật sự thay dòng lịch sử loài người khi họ tìm kiếm tâm trí Đức Chúa Trời và vâng phục ý muốn của Ngài. Thường thì sự cứu chuộc của chúng ta được xem như một sự trốn thoát khỏi thế giới gian ác đang bị dành sẵn cho sự hủy diệt. Đức Chúa Trời muốn vươn đến thế giới nầy bằng tình yêu và ân điển của Ngài như cách Ngài đã đến với chúng ta. Tuy nhiên, Ngài chỉ có thể làm điều nầy qua những Cơ đốc nhân sẵn sang cầu nguyện và vâng lời, vì qua điều nầy, họ đã sửa soạn căn phòng cho Ngài làm việc.

Jack Hayford

nguồn Vietchristian.com

Post Navigation