Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

MỪNG NGÀY CỦA MẸ

Kính chúc những người bà, những người mẹ luôn được bình an, phước hạnh trong bóng cánh Cha Thiên Thượng.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *