Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Công Vụ 2:1-12

“Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày nào và bằng những hình ảnh nào? Đức Thánh Linh giáng lâm mang lại ý nghĩa gì? Chúng ta đã thực hiện trách nhiệm rao truyền Phúc Âm ra sao?

Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày Lễ Ngũ Tuần, năm mươi ngày sau lễ dâng bó lúa mì đầu tiên lên cho Đức Chúa Trời, cũng gọi là Lễ Hoa Quả Đầu Mùa. Đây cũng là ngày thứ năm mươi kể từ Chúa Nhật đầu tiên sau Lễ Vượt Qua (xem Lê-vi Ký 23:15-22; Xuất Ê-díp-tô Ký 34:22). Đối với Cơ Đốc nhân, là ngày thứ năm mươi sau ngày Chúa Giê-xu Phục Sinh. Lễ Hoa Quả Đầu Mùa phác họa sự sống lại của Chúa Giê-xu từ cõi chết, qua đó những người thuộc về Ngài sẽ được sống lại (I Cô-rinh-tô 15:20-23). Sự giáng lâm của Đức Thánh Linh xác nhận Đức Chúa Trời ở cùng con dân Chúa cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại.

Đức Thánh Linh giáng lâm được bày tỏ qua tiếng động như luồng gió thổi khắp nhà. Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh của gió để dạy cho ông Ni-cô-đem về sự sinh lại bởi Thánh Linh (Giăng 3:8). Các môn đồ thấy hình ảnh của những “lưỡi như lưỡi lửa” xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người, bày tỏ uy quyền của Đức Thánh Linh. Hai hiện tượng này nhắc chúng ta nhớ đến lời ông Giăng Báp-tít đã báo trước về cách Đức Thánh Linh sẽ thực hiện phép báp-tem bằng gió và lửa trong những ngày sắp đến (Lu-ca 3:16-17). Chính trong giây phút được báp-tem bằng Đức Thánh Linh, các môn đồ được Ngài ngự cùng, ban năng quyền, và cho họ bắt đầu nói các ngôn ngữ khác nhau. Quyền năng của Đức Thánh Linh được bày tỏ qua lời chúc tụng Đức Chúa Trời của các môn đồ đã làm bàng hoàng những khách hành hương ngoại quốc đang có mặt lúc đó vì họ nghe được bằng chính ngôn ngữ của họ.

Đức Thánh Linh giáng lâm tiếp tục chương trình cứu rỗi của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đức Thánh Linh vẫn đang ở cùng và ban năng quyền cho con dân Chúa ra đi loan báo Phúc Âm cho mọi dân tộc, bằng mọi ngôn ngữ trên toàn thế giới cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa dám mở miệng nói về Chúa cho người khác. Sự giáng lâm của Đức Thánh Linh nhắc nhở cho mỗi con dân Chúa ý thức sự hiện diện của Đức Thánh linh trong đời sống của mình. Qua đó, chúng ta không rụt rè, e sợ nhưng mạnh dạn, nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh loan báo Phúc Âm cho mọi dân tộc. Là người Việt, chúng ta phải ưu tiên rao giảng Phúc Âm cho người Việt và cho những người chung quanh chúng ta trong nơi Chúa đặt để, nhưng cũng phải rao Phúc Âm cho các dân tộc khác trong những điều kiện Chúa cho phép. Hãy hết lòng rao truyền Phúc Âm trong năng quyền Thánh Linh.

Bạn có nhận biết Đức Thánh Linh đang ở trong mình không? Bạn có nhờ quyền năng Thánh Linh rao truyền Phúc Âm cho mọi người chưa?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Cha đã ban Đức Thánh Linh ở cùng con. Xin quyền năng Chúa tác động trên con để 00con vững vàng, mạnh dạn rao báo Phúc Âm cho đồng bào và mọi dân tộc trên thế giới.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 2:23-3:35

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *