Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

SỰ CHĂM SÓC CỦA CHÚA

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 23:20-33

Giảng luận: MS.Nguyễn Đức Na

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *