Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

LỄ BỔ NHIỆM

Ngày 14/2 (mùng 5 tết) vừa qua, tại HTTL Vũng Tàu 1 đã có lễ công nhận Mục Sư Nhiệm Chức và lễ bổ nhiệm cho mục sư Trần Minh Vũ.

Buổi lể được cử hành bởi MS Hội trưởng Nguyễn Đức Na, với sự tham dự của các tôi tớ, con cái Chúa trong hội thánh Vũng Tàu 1,2 cũng như các hội thánh bạn.
Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho buổi lễ diễn ra tốt đẹp, quy vinh hiển danh Chúa.

 

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *