Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

CÔNG TÁC TỪ THIỆN

Ngày 28 tết vừa qua, MS Nguyễn Đức Na, MS Nguyễn Đức Nhân cùng với đoàn từ thiện Joshep đã có chuyến đi thăm và phát quà cho các bệnh nhân phong tại Di Linh, Lâm Đồng.

Cảm tạ Chúa đã tiếp trợ các phần quà và đồng hành suốt chuyến đi trong sự bình an, phước hạnh và vinh hiển danh Ngài.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *