Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG NGÀY 25/2

Chương trình nhóm thờ phượng Chúa ngày 25/2 tại HTTL Vũng Tàu 2.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *