Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

TÂM SỰ VỚI MÙA XUÂN

Đông qua, xuân đã đến rồi,
Xuân về, hoa nở đất trời đẹp tươi.
Mùa vui hát xướng đến nơi,
Chim ca, bướm lượn thảnh thơi tâm hồn.

    Nhưng nhìn thế giới xa hơn,
Chiến tranh bom đạn nao sờn lòng ta!
Ai gieo chi cảnh “trăng tà!”
Đớn đau nhân thế, ai mà xót thương?

    Nhưng ơn Cha thánh am tường,
Xóa tan dịch bệnh sầu thương qua rồi.
Lòng con cảm tạ ơn Trời
Đã yêu nhân loại, cho đời bình an.

    Nhưng đời ác độc, hung tàn,
Tranh giành ranh giới , Chúa ban rõ ràng!
Kinh thiên, động địa dã man,
Giết hại nhân loại, Sa-tan đây rồi!

    Cầu xin Cha Thánh, Chúa ôi!
Dự ngôn Kinh Thánh ngàn đời không sai.(*)
Chờ ngày Chúa thánh thơi lai,
Cứu ân nhân loại, tương lai huy hoàng!

    Xuân này, cầu Chúa vui ban:
Con dân Chúa đã sẵn sàng đón xuân.
Ơn ban từ Chúa lạ lùng!
Xin cho nhân loại ơn hồng từ đây!

    Quên đi đau khổ đời này,
Tìm về Thiên Chúa, về sau an bình.
Dù cho thế giới điêu linh,
Ngày Chúa trở lại an bình phước thiên.

    Chúa xuân Tạo hóa nhắc khuyên:
Làm con Vua Thánh vững yên tấc lòng!
Xuân về, ta vẫn thong dong
Cùng nhau cảm tạ, khẩn nguyền ơn Cha.

    Bình an từ Chúa chan hòa
Dâng lên khúc nhạc, lời ca ân tình.
Vui xuân trong Chúa an bình
Hoa xuân vẫn nở tưng bừng đón xuân!

    Là xuân cảm tạ ơn hồng,
Cầu cho thế giới hãy ngừng chiến tranh!
Tìm về Thiên quốc an lành,
Hưởng xuân vĩnh cửu, ngàn lần vĩnh an! (**)

                           Lê Mai

(*)   Khải Huyền 21:1-4
(**) Khải Huyền 22:1-5

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *