Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

XUÂN VỀ

Kinh Thánh: II Cô-rinh-tô 5: 17

Xuân về trên những đường quê
Người người cười nói đi về râm ran.
Chợ Ba Mươi Tết rộn ràng
Người mua kẻ bán lẹ làng, líu lo.
Xuân về trên những cánh cò
Với đàn chim én lượn lờ tầng mây.
Xuân về trên má đỏ hây
Những cô thôn nữ bên quầy bán hoa.
Xuân về trên những bài ca
“Chúc Mừng Năm Mới” thiết tha gọi mời.
Xuân về trên những nong phơi
Dưa hành, củ kiệu ở nơi hiên nhà.
Xuân về trong ký ức ta
Nhớ xuân xưa có mẹ cha bên mình…
Bây giờ cha mẹ hiển vinh
Hưởng Xuân bên Chúa Thiên Đình muôn Xuân.
Cuộc đời có Chúa tuyệt luân
Xuân nầy là tạm, hoan hân Xuân Trời.

Đầu Xuân 2024!
Bình Tú Ngọc
nguồn: Vietchristian

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *