Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

NGÔI LỜI ĐÃ TRỞ NÊN XÁC THỊT

Giảng luận: Ms Nguyễn Đức Na

Kinh thánh: Giăng 1:1-14

Câu gốc: Giăng 1:14a

Bấm vào link bên dưới để nghe bài giảng

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *