Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Ý NGHĨA CỦA NGÀY SA BÁT

Giảng luận: Mục sư NGUYỄN ĐỨC NA

Chủ đề: Ý NGHĨA CỦA NGÀY SA BÁT

Kinh thánh: Xuất 20:1-17

Vào link bên dưới để nghe bài giảng (từ 28:20)

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *