Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

THEO GƯƠNG CHÚA GIÊ-XU: HY SINH

THEO GƯƠNG CHÚA GIÊ-XU: HY SINH

Kinh Thánh: Philip 2:1-11

Câu gốc: Philip 2:6

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Đức Na

xin bấm vào link bên dưới để nghe bài giảng

https://www.facebook.com/100090544817609/videos/351129043986592

 

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *