Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

THÂN THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST

Bài giảng của mục sư hội trưởng Nguyễn Đức Na

Đề tài: THÂN THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST

Kinh thánh: Ê-phê-sô 1:22, I Cô-rinh-tô 12:12-31

Xin bấm vào link bên dưới để nghe bài giảng.

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=ETuwtR&ref=watch_permalink&v=650800936775043

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *