Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

THEO GƯƠNG ĐỨC CHÚA GIÊ XU: YÊU THƯƠNG

Kinh thánh: Giăng 1:1-14, I Cor 13: 4-7.

Giảng luận: MS. Nguyễn Đức Na

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *