Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

BỒI LINH PHỤ NỮ GIÁO HẠT QUẢNG NGÃI

Bồi linh phụ nữ giáo hạt Quảng-ngãi ngày 3/9/2023.

Nội dung bồi linh: Giảng luận; thi đố kinh thánh; thi hát thánh ca thuộc lòng (có thưởng), Làm chứng ơn phước Chúa.

Ban CH giáo hạt có mời 10 đại diện phụ nữ của các HT bạn tham gia rất là vui vẻ và thân mật. Các bạn cũng tham gia thi hát thánh ca thuộc lòng và đã đạt giải nhất đồng hạn.

Nữ mục sư Đinh Thị Nuôi bên Giám lý cũng được mời làm diễn giả cho đại hội và làm chứng cuộc đời hầu việc Chúa của Ông Bà, khích lệ sự hầu việc Chúa của các Bà và chị em

Nhân dịp này MS hội trưởng cũng tặng học bổng cho một em là con cháu Quản nhiệm .

Cuối ngày mỗi người nữ tham dự đều nhận được một phần quà của giáo hội tặng .

Qua phần thi kinh thánh thấy chị em phụ nữ ở khu vục vùng cao này còn rất nhiều hạn chế và qua kỳ bồi linh này các bà, chị em được khích lệ học KT ở các HT và mong có những đợt Bồi linh khác để HIỆP MỘT và TĂNG TRƯỞNG đời tâm linh để mở mang nước Chúa trong tình YÊU THƯƠNG.

Nhân dịp này Ban chấp hành Phụ nữ giáo hạt cũng được MS HT và các tôi tớ Chúa đặt tay cầu nguyện sau khi Bàu cử bổ sung.

Amen.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *