Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

HỘI THÁNH CỦA CHÚA

Bài giảng của MS Hội trưởng Nguyễn Đức Na với đề tài HỘI THÁNH CỦA CHÚA

Kinh Thánh: I Corinhto 12:12-27

Quý vị bấm vào link ở dưới để nghe bài giảng.

https://m.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=101193019739715&paipv=0&eav=AfastpNEC-3xqnjTqqxST8PayiylPp4wgEkXpUCMB2qIoVdhFIwKBd305Csa8MELkgw&_rdr

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *