Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

BỒI LINH PHỤ NỮ GIÁO HẠT LÂM ĐỒNG

Hồi đồng Bồi linh Phụ nữ Giáo hạt Lâm đồng tại Hội thánh Tin lành Liên hiệp Gia Bắc (1) huyện Di linh.

Có phần thưởng cho phần thi Kinh thánh, hát thánh ca, học bổng .

Bầu cử Ban Chấp hành phụ nữ cho nhiệm kỳ kế tiếp.

Tất cả người tham dụ đều nhận một món quà lưu niệm.

Halelujah vì sau thời gian đình hoản từ tháng 6 vì lý do an ninh và ấn định vào đầu tháng 8/2023 thì bị cơn mưa lớn, đèo Bảo lộc bị sạt lở. Ban tổ chức quyết định nhờ cậy Chúa tiến hành.

Đoàn của Giáo hội, mục sư Hội trưởng phải đi hướng Phan Thiết vượt đèo Gia Bắc để đến Hội thánh trên đỉnh đèo.

Đến Phan Thiết, bắt đầu có mưa lâm râm , bắt đầu lên đèo mưa nặng hạt, Mục sư HT Nguyễn Đức Na nhận tay lái vượt đèo vì quen đường, suốt đoạn đường vượt đèo cơn mưa tầm tả, cảm ơn Chúa đã đưa đoàn đến nơi đúng giờ bình an trong ơn lành của Ngài

Halelujah, Halelujah, Halelujah!

Nhân dịp về Bồi linh phụ nữ Giáo hạt lám Đồng, Ban hiệp nguyện liên hệ phái Tin lành Huyện Di Linh mời mục sư Hội Trưởng Nguyễn Đức Na tâm tình và khích lệ tôi tớ Chúa.

Mục sư đã ca ngợi sụ hiệp thông của tôi tớ Chúa và dùng câu chuyện Phao lô uyển chuyển trong trong những quyết định để gìn giữ sự hiệp một trong thời kỳ giữa Cựu ước và Tân ước.

Mục sư cũng hứa sẽ cầu nguyện cho hiệp hội thông công và hổ trợ mục này.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *