Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

HIỆP NGUYỆN MIỀN TÂY NAM BỘ

Hiệp nguyện liên hệ phái Miền Tây Nam bộ.

tại Cà mau ngày 28/6/2023.

Một bài giảng của MS trẻ Lê Minh Hùng đầy ơn và cũng là một lời làm chứng thực tế cho cuộc đời hầu việc Đức Chúa Trời.

Trong dịp về dự Hiệp nguyện thông công với Khu vực miền Tây Nam Bộ, MS HT Nguyễn Đức Na đã hop với Ban chấp hành Giáo hạt Cần thơ để chỉ đạo mục vụ và cử hành lễ Báp tem cho 3 tân tín hữu thuộc HT Đông Thuận (1) vào ngày 29/6/2023.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *