Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

CÔNG TÁC TỪ THIỆN TẠI DI LINH- LÂM ĐỒNG

Ngày 21/6, ông bà MS Hội trưởng Nguyễn Đức Na và đoàn từ thiện Joseph có chương trình phát quà cho các bệnh nhân phong tại Di Linh, Lâm Đồng.

40 phần quà tặng cho Trại phong 1 Di linh , Lâm đồng; còn 13 phần của bệnh nhân nặng gởi lại cho dì Phước và đại diện bệnh nhân nhận để trao lại cho họ sau.

qua buổi chiều cùng ngày 21/6/2023 phát 40 phần quà cho trại phong 2 Di Linh.

Mỗi phần quà gồm gạo mỳ an liền, Bột ngọt, đường, dầu ăn, nước mắm và 1 chai nước ngọt trị giá la 323 ngàn đồng.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *