Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

SỰ CÁM DỖ

Bài giảng: SỰ CÁM DỖ

Diễn giả: Mục sư HT Nguyễn Đức Na

Kinh Thánh: Mathio 4:1-11

Xin bấm vào đường link bên dưới để nghe bài giảng

https://m.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing&v=186909304003238&paipv=0&eav=AfbMeJlxg-McFcu3Wj8o2nIrGv6rKZnmHkstSe6SYzS2DAMOP6Rzya4xG_5Vi1kcrlk&wtsid=rdr_0Byd8hr03xslagRS2&_rdr

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *