Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Ý NGHĨA CỦA LỄ TIỆC THÁNH

Bài giảng của MS Hội Trưởng Nguyễn Đức Na

Bấm vào link bên dưới để nghe bài giảng.

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=1427894204647534

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *