Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

TIN MỤC VỤ

Mục sư Nguyễn Đức Na – Hội trưởng Giáo hội Tin Lành liên Hiệp Toàn – VN về thăm uỷ lạo các HT thuộc giáo hạt Quảng-ngãi trong 2 ngày 15-16/4/2023.

Họp Ban chấp hành và Trao đổi mục vụ qua các câu KT ứng dụng vào đời sống mục vụ của người ” chăn bầy.”

– MS Đinh Riều Giáo hạt trưởng.

– MS Đinh Đường Giáo hạt phó thường trực.

– Thư ký Trưởng : TĐ Đinh Phi Tét.

– Uỷ viên Trưởng: TĐ Đinh Xíp.

– Uỷ viên đặc trách Ban Ngành + Thủ quỷ: Đinh Thị Bôi.

Dùng bửa cơm trưa thân mật với Ban CH giáo hạt và tặng quà uỷ lạo- chụp hình lưu niệm.

Halelujah!

Thầy Đinh Trù sắc tộc H’Rê huyện miền núi Sơn Ha tỉnh Quangai đã lui đi trong chức vụ chăn bầy vì đời sống khó khăn.

Khi đến tôi thấy Thày đang đan rỗ bằng tre nứa rừng để kiếm tiền mua gạo.

Tôi khích lện Thầy hay tiếp tục chăn bầy chiên của Chúa mà đã nhơn danh Chúa nhận lảnh.

” Hãy vũng lòng bền chí” Chúa sẽ tiếp trợ khi trung tín trong chức vụ.

Tôi cảm động vô cùng khi thấy Thầy tự động từ từ quý xuống để tôi dặt tay cầu nguyện cho Thầy.

Tôi biếu Thầy một chút quà mọn để ghi nhớ ngày đặc biệt nầy.

Giáo hạt Trưởng và Giáo hạy phó cũng đã được phân công chia phiên nhâu đến trực tiêp hổ trợ cho chức vụ Thầy Đinh Trù.

MS hội trương cũng đã gởi cho giáo hạt một số tiền của quỷ từ thiẹn Giô sép để giúp cho Thày Trù có khó khăn trước mắt!

Halelujah.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *