Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG – KHỞI ĐIỂM ĐẦU TIÊN

Ai biết được đâu là giây phút cuối,
Của đời người sống tạm cõi trần gian?
Dẫu cao sang hay nếp sống cơ hàn,
Cố níu kéo cũng đến hồi chung kết.

Người đời nghĩ, trước sau rồi cũng chết,
Có ít nhiều hãy tận hưởng hôm nay,
Để đến khi phải nhắm mắt xuôi tay,
Mang gì được về bên kia thế giới.

Nhưng thực tế, đấy là điều lừa dối,
Vì Thánh Kinh đã công bố rõ ràng,
Mất linh hồn dầu được cả thế gian,
Thì thử hỏi còn có chi đánh đổi? (1)

Vì tất cả mọi người đều phạm tội,
Hụt mất đi vinh hiển Đức Chúa Trời, (2)
Dầu tu thân, bán hết cả cơ ngơi,
Cũng không thể giải thoát mình khỏi tội.

Trong tuyệt vọng, người cùng đường, bí lối,
Bị gông cùm trong vương quốc tối tăm,
Bởi tình thương Thiên Chúa đã viếng thăm,
Đến trần thế giải phóng người khỏi tội.

Đấy là điểm khởi đầu cho nhân loại,
Ngài chịu hình thay thế tội chúng sinh,
Chết và chôn nhưng Chúa đã Phục Sinh, (3)
Ban sự sống cho những ai tin nhận. (4)

Giữa cuộc sống đầy đau thương, oán hận,
Bạn tìm đâu được mục đích cho đời?
Đời có Ngài, hồn linh được nghỉ ngơi, (5)
Giây phút cuối có khởi đầu là đấy!


Lê Huyền Thơ Anh
​​​​Thương Khó & Phục Sinh 2023

nguồn httlvn.org

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *