Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

TIN MỤC VỤ

Cảm ơn Chúa kỳ bồi linh+ Dưỡng thể cho Giáo hạt Cần Thơ ngày 24, 25/2 vừa qua được đầy ơn Chúa.

– Tín đồ hứa nguyện thực hiện theo lời Chúa trong câu gốc đã nêu và hết lòng tìm kiếm Nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài trước hết !

– Cung cấp sự cần dùng của các thánh đồ và ân cần tiếp khách.

– Tìm kiếm ý Ngài qua lời cầu nguyện hàng ngày.

Tất cả các gia đình tham gia bồi linh, đêu được bồi dưỡng thể xác qua một phần quà trị giá 300 ngàn đồng.

Halelujah, một cơn gió mát Thánh linh đã thổi qua tâm linh của mọi người tham dự.

Amen!

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *