Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

DÂNG MỘ CHO CHÚA PHỤC SINH

Giô-sép hạ thi hài Chúa xuống, khâm liệm bằng một cây vải gai sạch, rồi đem an táng trong

huyệt đá của riêng ông mà ông mới đục trong sườn núi. Giô-sép lăn một tảng đá lớn chặn trước

cửa mộ, rồi ra về. (Mathi-ơ 27:59-60 KTPT)

Tôi ngưỡng mộ, tâm tình ông Giô-sép,

Người đã dâng ngôi mộ mới của mình.

Cho Cứu Chúa, khi Ngài đã hy sinh,

Trên thập giá hơn hai nghìn năm trước.

Môn đồ Chúa, giữa môi trường bạo ngược,

Giữa bao người đầy thù hận ghen tương.

Không dự phần, lên án Chúa yêu thương,(1)

Đã cương quyết, giữ lập trường tin kính.

Chúa đã chết, lòng tín trung kiên định,

Ông đi vào, gặp Phi-Lát cầu xin.(2)

Đem xác Ngài, khâm liệm cách tận tình,

Rồi chôn cất trong mộ mình yêu quí.(3)

Ba ngày sau, Chúa Giê-xu sống dậy,(4)

Thắng tử thần, ác quỷ với ma vương.

Ra khỏi mồ, trong vinh hiển lạ thường,

Ngôi mộ trống, đem niềm vui hy vọng.

Chúa xử dụng, ngôi mộ ba ngày trọn,(5)

Nhưng việc lành, bao thế hệ truyền lưu.

Từ xưa nay, lũ lượt bao triệu người,

Thăm xứ thánh, ngắm xem ngôi mộ trống.

Mùa phục sinh, xin tôn vinh Chúa sống,

Đây thân hồn, như mộ đá con dâng.
Biến thương đau, biến tủi nhục muôn phần,

Thành đắc thắng, đầy vinh quang hy vọng.

Dù thế giới với biết bao biến động,
Chúa cầm quyền, đất thấp đến trời cao.(6)

Xin bước theo, chân Chúa chẳng phiền nao,

Cho đến lúc nghe kèn vang Chúa đến.

THANH HỮU

Tháng 4 năm 2023

________________________________

1 Lu-ca 23:51

2 Ma-thi-ơ 27:58

3 Ma-thi-ơ 27:59-60

4 Lu-ca 24:5-6

5 1 Cô-rinh-tô 15:4

6 Ma-thi-ơ 28:18-20

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *