Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN GIẢNG XUÂN YÊU THƯƠNG

Bạn có phải là người luôn hướng đến Chân – Thiện – Mỹ? Là người luôn muốn sẻ chia, trao yêu thương cho người xung quanh?

Thật tốt nếu bạn có thể cung ứng nhu cầu vật chất cho người khác. Nhưng sẽ càng tuyệt vời hơn nếu bạn đáp ứng nhu cầu thực sự của tâm linh họ.

Và khi đến với Xuân Yêu Thương bạn sẽ tìm thấy được cội nguồn thực sự của Chân – Thiện – Mỹ. Hãy cùng chờ đón và khám phá trong 2 đêm 4-5/3 sắp tới nhé!

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *