Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

STUDY BIBLE

“Peter replied, “Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. And you will receive the gift of the Holy Spirit.” ‭‭Acts‬ ‭2‬:‭38‬ ‭NIV‬

Văn phạm/ Ngữ pháp (Grammar) là một trong những phương pháp để nghiên cứu Kinh thánh.

Lưu ý : Câu kinh thánh có thể có nhiều câu/sentences góp lại. Trong câu kinh văn này có 2 câu (two sentences). Câu đầu ở thể sai khiến (imperative mood): Repent and be baptized:

– Repent: thể sai kiến chủ động (active imperative): Hãy ăn năn/ hối cải/ thống hối…

– be baptized: (pasive imperative) chịu phép báp tem/ được làm phép báp tem.

– Everyone of you: mọi người trong anh chị em (những người hỏi sứ đồ Peter)

– In the name of Jesus: Nhơn danh Chúa Jesus mang ý nghĩa thần học).

Trong danh Jesus Christ FOR the forgivenness of your sins. Tôi viết Hoa từ For để toát lên ý chính của ngữ (phrase) này: để được tha tội lỗi mình (không phải để chịu Báp tem). Chịu Báp tem thì chính Chúa Jesus đã phán dạy ở Mathew 28:18 rồi! Đó là ý cứu chuộc bởi ân điển (grace) của Chúa Jesus (thần học Cơ đốc). Chúa Jesus là Ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn điển và lẽ thật (full grace and truth) Giăng 1:14.

– And you wil receive the gift of the Holy Spirit. Theo mạch văn và grammar thì chịu Báp tem để nhận được ân tứ (gift) của Đức Thánh Linh (thần học Cơ đốc/ Christian theology). Tôi xin dịch sát nghĩa theo văn phạm của câu văn. Peter trả lời rằng: Hãy ăn năn/ hối cải, tất cả mọi người trong anh em, nhơn danh Chúa Jesus Christ ĐỂ được tha tội mình. Và anh em sẽ nhận được Ân tứ của Đức Thánh Linh.

Dịch thì có nhiều cách dịch. Nhưng nghiên cứu lời Chúa thì dịch sát nghĩa để biết rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Anh chị em có thể so sánh với một số bản dịch đã có sẵn để tham khảo để nâng cao sự hiểu biết kinh văn bằng tiếng Anh qua bản NIV.

(Giảng giải theo trình độ trung, cao cấp tiếng Anh)

Amen

Mục sư hội trưởng Nguyễn Đức Na (JosephNa Nguyễn)

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *