Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

TRẠI GINH GANH

Ngày CN mùng 8 Tết , HT Vũng Tàu 2 tổ chức Ngày Trại Ghinh Ganh với hoạt cảnh một phần gồm :

– Vượt sông Giô dfanh như đi trên đât khô,

– Dựng tháp Kỷ niệm ( 12 hòn đá lấy dưới sông Giô đanh )

– kỷ niệm Lễ Vượt qua : Ý nghĩa huyết chiên con bôi trên mày cửa.

– Ăn thịt quay con dê đực giáp niên với rau đắn và bánh không men …

Hội thánh non trẻ nhưng cố gắng hoạt cảnh một phần để khắc sâu ý niệm sau loạt bài giảng Đức Chúa Trời Thành tín ( Sáng TK 15) và  Hành trinh vào Đất Hứa” của dân Y-sơ- ra -ên.

Halelujah!

Lời nhắc nhở của Mục sư Hội trưởng sau ngày trại với dân sự Chúa là hãy chuẩn bị tinh thần chiếm Thành Giê ri cô !

Chi phí cho ngày trại con cái và tôi tớ Chúa dâng hiến đầy đủ!

Halelujah, Amen.

Vì hình ảnh nhiều nên hình ảnh phần thi kinh thánh , thi hát thánh ca và phát thưởng sẽ gởi vào những ngày tiếp theo.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *