Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Một mùa xuân nữa lại đến, thay mặt cho Giáo hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu Việt Nam kính gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể quý tôi tớ, con cái Chúa. Cầu xin ơn lành, phước lớn của Chúa tuôn tràn dư dật trên đời sống và gia đình của quý vị, cầu xin sự bình an và tình yêu thương của Cha Thiên Thượng ở cùng với quý vị trong mùa xuân mới cũng như trọn 1 năm mới sắp đến.

Amen.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *