Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

TIN MỤC VỤ

Ngày 27/11 vừa qua, ông Mục sư hội trưởng đã về cử hành lễ công nhận Hội Thánh mới cho Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Sơn Giang (2) tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quãng Ngãi.

Sau chương trình Giáo Hội có các phần quà yêu thương gửi cho con cái Chúa ở tại đây.

   

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *