Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

QUYẾT ĐỊNH

Gần đây Giáo Hội thấy trên mạng xã hội một vài hoạt động tôn giáo của Ông Huỳnh Ngọc Thiện không rõ nguồn gốc. Để tránh lợi dụng danh nghĩa giáo hội vào các hoạt động tôn giáo , VP Giáo hội cho đăng Quyết định này để thông báo rộng rải !

MS Huỳnh Ngọc Thiện nhận QĐ giáo hạt trưởng kiêm QN HT TLLH Chư sê(1).

Vợ chồng MS Thiện và các tôi tớ Chúa nhận quà của giáo hội do MS hội trưởng trao tămgj tại HT TLLH Chư sê ( tháng 6 năm 2019)

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *