Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG CHÚA 25/9/2022

Buổi thờ phượng Chúa tại Hội Thánh Vũng Tàu (2) Sunday 25/9/2022.

– Online+ Trực tiếp.

– Ban Quý Bà tôn vinh Chúa.

– MSHT phát học bổng và tập vở cho các cháu đang đi học.

– MS HT chúc phước cho HT sau buổi nhóm.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *