Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

TIN MỤC VỤ THÁNG 5/2022

Vừa qua, ông Mục sư Hội trưởng Nguyễn Đức Na đã có chuyến đi về thăm và bồi linh cho các Hội thánh ở Quãng Ngãi.

Sau đây là 1 sô hình ảnh của chuyến đi.

  • Ngày 27/5/2022 Bồi linh va bồi dưỡng cho HT TLLH Di lăng (1).

  • Thứ Bảy ngày 28/5/2022 tại HT TLLH Sơn thành(1)

  • Ngày 29/5/2022 HT Sơn Thượng (1)

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *