Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

MỪNG HÔN NHẬT ÔNG BÀ MỤC SƯ HỘI TRƯỞNG

Cảm tạ Chúa, CN tuần rồi (12/6/2022) là kỷ niệm 56 năm ngày cưới của ông bà Mục sư Hội trưởng Nguyễn Đức Na.

buổi kỷ niệm được tổ chức đơn giản nhưng ấm áp tại HT Vũng Tàu 2. Các con cái Chúa nhóm thờ phượng Chúa và sau đó có lời chúc mừng đến ông bà mục sư. sau giờ nhóm, HT có 1 buổi thông công nhẹ nhàng để cùng chung vui với ông bà.

….

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222211111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111′

poooooooo2551111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *