Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

BUỔI NHÓM ĐẦU NĂM

Buổi nhóm đầu năm mới âm lịch 2022 và tiệc thông công trên sân thượng.

Tạ ơn Chúa hội thánh được gặp mặt nhau rất là vui vẻ sau một tời gian dài nhóm online.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *