Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

TIN MỤC VỤ 12/2021

  • Cảm ơn Ban phụ nữ giáo hạt đẫ giúp Giáo hội mua quà và gói quà và phân phát cho cho các hội thánh trong giáo hạt Gia lai để các quản nhiệm tặng cho các cháu thiếu nhi trong dịp Noel 2021.

  • Lễ kỷ niệm Chúa Giáng Sinh 2021 tại HT Vũng Tàu 1. Cảm tạ Chúa đã cho tình hình dịch bệnh tạm lắng xuống để HT Chúa các nơi có thể tổ chức lễ Giáng Sinh được phước hạnh.

  • Dù trong mùa dịch, nhưng HT không quên thi hành Đại mạng lệnh của Chúa giao. Hội thánh đã làm Lễ Báp tem cho một gia đình 3 người tin Chúa: Tuyên xưng đức tin tại nhà nguyện trước khi chịu báp tem. Nhận quà lưu niệm của HT. Chụp hình lưu niệm trước khi chịu báp tem ở biển VT. Hình baptem cho tùng người. Dự tiệc thánh lần đầu tiên và trở thành viên chính thức của HT.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *