Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2021

Mừng Chúa Giáng Sinh 2021.

Giáo hội trân trọng gởi đến các Hội Thánh thông qua các Giáo hạt

Chủ đề Giáng Sinh: SỰ BÌNH AN CỦA ĐẤNG CHRIST

Câu gốc : “Nguyền xin sự Bình An của Đấng Christ cai trị trong lòng anh em , là Bình An mà anh em đã được gọi đến đặng hiệp nên một thể; lại phải biết ơn.” ( Cô-lô-se 3::15).

Giáo hội nhắc nhở các giáo hạt hiệp nguyện phổ biến chỉ dạo của Giáo hội để tổ chức lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh đúng với ý nghĩa và sự dạy dỗ của kinh thánh:

– Thể hiện niềm vui mừng Cứu Chuộc của những người nhờ sự Bình an của Đấng Christ mà anh em đã hiệp nên một thân (body) tức Hội thánh của Đức Chúa Trời mà Đấng Christ là đầu.

– Bày tỏ tình yêu thương trong ơn Cứu chuộc của Đấng Christ đối với mọi người nhất là người ” lân cận minh.” bằng việc làm cụ thể ( 1 Giăng 3:18) Mọi việc chuẩn bị và nội dung buổi lễ phải thể hiện được 2 đặc điểm này. Cũng hãy chuẩn bị tốt chăm sóc các thân hữu về dự lễ với Hội thánh và sẵn sàng hướng dẫn họ tiếp nhận Chúa nếu họ cảm động tiếp nhận Cứu Chúa Jesus Christ làm chủ cuộc đời họ. Hãy xem đó là một hạnh phúc của Hội thánh. Gợi ý để anh em soạn bài giảng trong Lễ Giáng sinh:

1/- Đấng Christ là ai? ( Đấng Christ tức là Đấng chịu xức dầu tên Ngài là Jesus, con một Đức Chúa Trời. ( Ê-sai 9:5, Ma-thi-ơ 1:21)

2/ Sự Bình An của Đấng Christ. ( Giăng 14:27) khi về trời Ngài hứa để lại cho chúng ta sự Bình An: – Sự Bình an của Chúa không giống nhu sự bình an của thế gian: sự bình an của thế gian dựa vào vật chất, quyền thế đời nầy. Bình an của Chúa ban cho là một tâm linh vững vàng với một niềm tin vĩnh cửu dù thân xát có bị tàn hại đi nữa.(Mathio 10:28 ; Giăng 14:1) “Lại phải biết ơn”

Hội thánh tổ chức Lễ Mừng Chúa Giáng sinh đúng với 2 ý nghĩa trên tức là chúng ta biết ơn Chúa một cách thực tiển và đẹp lòng Chúa. Nguyện xin ” Lời của Đấng Christ ở đầy trong lòng anh em, và anh em dư dật mọi sự khôn ngoan” với  dẫn dắt của Đức Thánh Linh. Hội thánh nào muốn Mời Giáo hội tham dự Lễ GS của Hội Thánh thì báo cho Giáo hạt mời. Ban ĐH giáo hội sẽ sắp xếp lịch để tham dự! Amen.

Mục sư hội trưởng Nguyễn Đức Na

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *