Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

BÌNH AN DƯỚI ĐẤT

Chúc tán danh Cha của đất trời,
Bình an dưới đất khắp muôn nơi
Thiên binh thiên sứ xưa rao báo
Người đến chúc tôn Đức Chúa Trời.

Bác sĩ bôn ba tìm kiếm chốn,
Người chăn được tỏ chỗ Con Trời.
Dâng lòng, lễ vật, cung nghinh Chúa.
Tiếp nhận Giê-xu, Đạo Sáng Ngời.

Tiếp nhận Giê-xu, Đạo Chúa Trời
Bình an phước hạnh giữa chơi vơi
Sống chung Co-vid, không lo sợ
Có Chúa cưu mang, bảo vệ đời.

Mừng Chúa Giáng sinh – trông cậy Chúa
Mở lòng đón nhận Đạo – Ngôi Lời.
Tôn thờ Con Thánh Giê-xu Christ
Có Chúa bình an suốt cuộc đời.

Nguyễn Văn Lang

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *