Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

STUDY BIBLE

” Study Bible through grammar.” ( Nghiên cứu Kinh thánh qua Văn phạm)

Nhân dịp MS Mai ở Hoa kỳ có trưng dẫn 10 bản dịch tiếng Việt và có đề cập đến văn phạm/ Ngữ pháp ( Grammar) Dịch thuật là một nghệ thuật văn học. có nhiều cách dịch : dịch sát nghĩa, phỏng dịch, dịch bay bướm… Ơ đây tôi chỉ chủ tâm đến dịch sát nghĩa lời Chúa, đặc biệt là không thoát ra ngoài ý nghĩa của lời kinh thánh. Muốn vậy chúng ta phải dựa trên một bản dịch mà đã được giới Cơ đốc công nhận, đó là bản NIV : New International Version” ( Bản Hiệu đính Quốc tế mới). Ngay cả từ Version tiếng Việt chúng ta cũng đã thay đổi theo thời gian: Nhuận chánh= Hiệu đính!!! Các tôi tớ Chúa đã phát biểu trong một buổi giới thiệu một bản dịch KT mới tiếng Việt rằng trên kệ sách ông ta có 4-5 bản dịch Kinh Thánh, nhưng ông ít dùng tới vì nó làm rối loạn … Ngày hôm nay MS Toàn Ái cũng nêu lên một bản so sánh giữa các bản dịch với lời cảnh báo. Điều này làm cho tôi được thúc dục nêu lên một câu Kinh mà MS Xuân Mai đã trích dẫn đến 10 bản dịch và đề cập đến vấn đề grammar.  MS Quốc Ấn cũng khuyến khích chúng ta lưu tâm về vấn đề câu cú này. Đó là câu KT Sáng thế ký  1:3 ” Let there be light, and there was light” ( NIV) Chính văn phạm giúp chúng ta hiểu đúng ý nghĩa của kinh thánh.

1/ Câu này là loại câu ghép ( compound sentence) có 2 mệnh đề độc lập . ( independent clauses), nối với nhau bằng một liên từ.

2/ Mệnh đề thứ nhất thuộc thể sai khiến ( impetative mood) và thể hiện bằng động từ ” let” ( hãy) ví dụ let us go! ( chúng ta hãy đi) There be = có. “There” là chủ từ giả định( expletive). to be phải ở nguyên mẫu không ” to” ( bare infinitive) vì theo sau ” let”. vậy mệnh đề đầu ta phải dịch Hãy có sự sáng ( mệnh lênh của Chúa phán ra) – mệnh đề thứ 2 được nối bằng một liên từ ( conjunction) ” and” có nghĩa là : và, và thì, thế thì… ” and there was light” thành ngữ ” there was.” có nghĩa là CÓ phải ở thì quá khứ ( simple past) vì sau khi Chúa phán thì nó đã xảy ra rồi.! Vấn đề từ ” light” là ánh sáng hay sự sáng đều được cả, nhưng tiếng Anh một từ có nhiều nghĩa , có từ rất nhiều nghĩa. muốn dịch rõ nghĩa của từ đó, ta phải dựa vào ngữ cảnh ( context) mà ta gọi là dùng phương pháp ngữ cảnh ( contextual method). trong trường hợp này từ ” light” dịch là sự sáng hơp lý hơn là ánh sáng.. cho nên mệnh đề thứ 2 có nghĩa là: VÀ RỒI THÌ đã có sự sáng./ VÀ LIỀN có sự sáng sau đó… Bây giờ quý vị có thể hiểu được rõ ràng và chính xác ý nghĩa của cáu kinh thánh: ” Let there be light, and there was light.” Câu kinh thánh này tôi tra xem đều viết giống nhau bằng tiếng Anh trong 3 bản NIV, NKJV, và NAS.

Nếu các bạn và quý vị yêu thích kinh thánh và muốn hiểu rõ ý nghĩa KT có thể tìm hiểu qua bản dịch NIV. ( dùng những từ , ngữ thông dụng, mới bên tiếng Anh.) Các bạn và quý vị có thể vào trang web của giáo hội ở mục” Study Bible through Grammar” để cùng nhau nghiên cứu với chúng tôi. Nếu quý vị hay bạn nào thấy câu kinh thánh nào mà 2 bản dịch khác nhau hòàn toàn là có vấn đề trong dịch thuật, Các bạn có thể gởi về cho tôi qua địa chỉ và điện thoai để cùng nghiên cứu. email : [email protected] com . dt 081 678 1250 ( viber, zalo và messenger) May God be with us all.

Tôi sẽ nhờ ơn Chúa Trích những câu kinh thánh mà đã dịch ” thoát nghĩa” trong bản truyền thống để cùng nhau nghiên cứu thông qua Grammar!

Vũng tàu June 5th, 2021 at 3:20 am.

Ms Hội trưởngNguyễn Đức Na

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *