Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

TIN MỤC VỤ THÁNG 4/2021

 • Hội thánh TLLH Vũng tàu (1) Nhóm tại điểm nhóm VT2 để làm Lễ cảm tạ và Phục sinh 2021.

  Cảm ơn Chúa 2 gia đình vừa có tang lễ rất được an ủi trong niềm tin Chúa Phục Sinh. Mỗi gia đình đã có 6 người đi nhóm dự lễ Cảm tạ và Phục Sinh với HT.

  Halelujah!

 • Halelujah,

  Hội thánh Tin lành Liên hiệp Vũng tàu (1) đã làm lễ Bắp têm cho bốn tín đồ.:

  Các hình ảnh theo thứ tự:

  – công xưng Đức tin trước mặt Chúa và Hội thánh.

  – Nhận quà tặng của Hội thánh trước khi làm lễ tại biển Vũng tàu.

  – Cầu nguyện và chụp hình trước khi cử hành

  lễ.

  – Cử hành thánh lễ Báp têm.

  – Các tín hữu đã chịu báp tem nhóm chung với hội thánh thờ Phượng Chúa vào Chúa Nhật

  18/4/2021 và nghe sứ điệp lời Chúa qua MS HT. Nguyễn Đức Na.

  HỘI THÁNH CỦA ĐỨC TRỜi:

  – 1 Co-rinh-tô 12:13 : Hình thành hội thánh.

  – Công vụ 2:38-41 : Phát triển hội thánh.

  – Hội thánh là thân thể Đáng Christ mà Chúa Jesus là đầu : Epheso 1: 22-23.

  Halelujah

  Amen.

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *