Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

TIN MỤC VỤ

+ Buổi thờ phượng Chúa tại HT Vũng Tàu 2 mới thành lập

+ Buổi thờ phượng Chúa tại HT TLLH Vũng Tàu 1, các ban hát tôn vinh Chúa, hình ảnh vừa trực tiếp, vừa online

+ Trong dịp Lễ Giáng sinh MS hội trưởng phải về lo tang lễ cho mẹ thọ 104 tuổi. Cảm ơn Chúa lễ tang Cụ Bà vinh hiển danh Chúa. MS hội trưởng lo lễ tang xong cho mẹ xong, cũng lo hoàn thành mộ bia cho cha-mẹ ( mộ đôi) làm tròn người con Hiếu thảo theo lời Chúa dạy làm gương cho các em và con cháu.

+ Dưới đây là hình ảnh lễ Giáng sinh tại giáo hạt Gia lai. MS hội trưởng gởi quà về cho các gia đình thuộc các HT.

+ MS Thủ quỷ Trưởng giáo hạt thay mặt cho MS Hội trưởng trao quà giáng sinh cho các HT trong giáo hạt và vài hình ảnh Lễ GS tại HT TLLH Sơn Thanh(1) và Sơn Linh.

+ Đây là hình ảnh Lễ GS ơ HTTLLH Gia Bắc(2), Di linh , Lâm đồng.

+ Đây là vài hình ảnh Lễ GS tại giáo hạt Cần Thơ.

+ Ngày 02/02/2021 MS Hội trưởng cùng đi thăm Ban Tôn Giáo Chính Phủ phía nam với Ban Điều Hành Liên Hiệp Tin Lành Báp tist VN

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *