Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

ÂN HUỆ TỪ TRỜI BAN TẶNG LOÀI NGƯỜI

     

     Hai mươi thế kỷ qua mau,

Dòng đời thay đổi, đổi thay không ngừng.

     Nhưng tình yêu Chúa vô cùng!

Món quà ân huệ lạ lùng phước Thiên.

 

     Đêm đông giá lạnh triền miên,

Một vùng đồi núi: đàn chiên im lìm.

     Bọn chăn chiên cũng ngủ yên,

Bỗng đâu ánh sáng tứ miền chói chang.

 

     Mục đồng thức giấc kinh hoàng,

Lắng nghe thiên sứ rõ ràng báo tin:

     Đêm nay  tại   Bết-lê-hem,

Ngoại thành Đa-vít , Chúa sinh ra đời.

 

     Hãy mau mau đến tôn thờ,

Mục đồng vội vã đến nơi kiếm tìm.

     Hài nhi Ấu Chúa đang nằm,

Hình dung xinh đẹp, mẹ Ngài ngắm xem.

 

     Chuồng chiên, máng cỏ gì hơn,

Đầu không chỗ gối ,thay rơm làm mền.

     Con Trời đành chịu thế sao? 

Mạng vàng chấp nhận trần gian, quên minh.

 

     Mục đồng cung kính dâng lên:

Tấm lòng kính cẩn tôn vinh Con Trời.

     Ma-ri ngẫm nghĩ những lời:

” Chúc tôn Ấu Chúa Con Trời giáng sinh.”

 

     Trở về  loan báo  sự tình:

Mục đồng thấy Đấng cứu tinh muôn người

     Tin vui lan rộng  khắp nơi,

Sơn hà, hải đảo  vang lời ngợi ca.

 

     Món quà ân huệ ban ra:

Tình yêu cao quý, Chúa ta giáng trần.

     Ban tình yêu khắp muôn dân,

Cuối cùng vâng mạng, treo thân thập hình!

 

     Vì ai  Chúa phải hy sinh?

Loài người tội lỗi, thập hình Chúa mang.

     Ai ơi! Xin hãy sẵn sàng:

Tìm về Thiên Chúa, ơn ban đời đời.

 

     GIÁNG SINH VUI HƯỞNG NƠI NƠI,

NGỢI KHEN THIÊN CHÚA, NGÀN LỜI TẠ ƠN./.

Giáng Sinh 2020

   LÊ – NGUYỄN

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *