Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Từ ngày 19-23/7/20171 Giáo hội kết hợp với Đoàn từ thiện Joseph Việt nam  ( JCG-VN) đã về phát vở học bổng và quà cho các em học sinh nghèo ở 2 huyện miền núi Sơn Hà và Sơn Tây nhân dịp các em sinh hoạt hè 2017. MS Hội trưởng Nguyễn Đức Na đã đích thân đến các HT Sơn Thành1, Sơn Tinh1, Sơn Giang1, Sơn Trung 1 Sơn Màu1 và Sơn Tinh1 để gặp các Bạn Chấp hành HT và Quản nhiệm. Như đã thông báo trước các Thủ quỷ và Thư ký HT mang theo sổ sách và trình bày các mục vụ và tài chánh đã được Quản nhiệm HT hướng dẫn. Qua đợt sinh hoạt, gần gửi với anh chị em, MS Hội trưởng đã hướng dẫn cách trình bày và ghi chép của sổ Biên bản của HT cũng như cách ghi chép thu chi của quỷ HT. Qua trao đổi cụ thể, các QN thấy được sự cần thiết phải có nề nếp trong khi thi hành mục vụ và chỉ tiêu ” Theo Kế Hoạch” như đã được huấn luyện; có như vậy mới khích lệ con cái Chúa đứng dậy hầu việc Chúa cũng như dâng hiến. Cãm ơn Chúa chỉ có một HT có một gia đình đã dâng 1/10 chung trong tiền dâng hiến khi thờ phượng Chúa sáng Chúa nhật trên một triệu đồng. MS Hội Trưởng cũng đã thưởng cho các Hội thánh một món quà nhỏ để khích lệ . Trong dịp này MS HT cũng đã cùng ăn và ngủ với anh em. Cùng hiệp chung cầu nguyện cho sự phấn Hưng HT. Cũng rất vui là HT Sơn thành1 đã mở được một điểm nhóm mới tại xã Sơn Tinh, HT Sơn Trung1 đã phục hồi HT Di lăng1. HT Sơn mầu mở được một điểm nhóm mới ở xã Sơn Thượng. HT Sơn Tinh1 đang mở một diễn nhóm mới Sơn Tinh2. Cãm ơn Chúa các HT đã đứng dậy và mở mang công việc Chúa trong tinh thần ” Hãy Bước Đi” theo chủ đề Giáo Hội đã dề ra cho năm 2017. MS HT đã cãm động thấy và biết rõ hoàn cảnh Hầu việc Chúa của anh chị em trong khó khăn. Chủ yếu là tôi tớ Chúa vừa ” may trại” như Phao- lô vừa hầu việc Chúa . Sự ” nuôi mình bằng Tin lành” từ Hội thánh địa phương hầu như không có. Cãm ơn Chúa vô cùng anh em đã và đang đứng vững trong chức vụ chăn bầy không ham ” lợi dơ bẩn” ( I Phioro 5:3) theo lời Chúa dạy và anh chị em đã bắt đầu khám phá sự ứng nghiệm qua lời Chúa ” Trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các ngươi mọi điều ấy nữa “ ( Mathio 6:33) . Anh em cũng đã tâm tình những người mang danh hầu việc Chúa mà ham ” lợi dơ bẩn” làm rối loạn thân thể Đấng Christ thì Chúa cũng đã cất hết . Ước mong những đồng tiền thánh do con cái thánh của Chúa ở nước ngoài  không bị lợi dụng để làm cho tiền thánh trở nên tiền ô uế phá hoại sự thánh khiết làm bệnh hoạn hội thánh của Ngài là thân thể  Chúa.  Không cãm động sao được khi nghe anh em nói rằng ” không ham lợi dơ bẩn nữa mà sống theo lời Chúa, gắn bó và sống chết với Giáo hội để mở mang vương quốc của Ngài.” Cãm ơn Chúa anh chị em tin tưởng vào Chúa quyền năng và cũng tin tưởng vào sự Thanh liêm và và sự ngay thẳng của Ban Điều Hành Giáo Hội mà chính anh em đã bầu chọn. Ngay những vị trong BĐH GH mà không còn đủ phẩm hạnh của người chăn bầy cũng đã bị Chúa loại bỏ một cách kín nhiệm để làm gương cho anh em.  Halelugia,  Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận được trong đợt mục vụ vừa rồi.

TTV Hướng Dương .

photo 3
ăn ở cùng anh em tại HT và cầu nguyện với QN và Ban Chấp hành HT.

photo 2 photo 1

photo
MS Đinh Riều cùng ngủ trên nhà nguyện HT TL LH Sơn Thành1
photo (1)
MS Riều đang xếp vỏng
photo 5
các em thiếu nhi học kT trên nhà sàn (nhà nguyện)

photo 2 (1) photo 1 (1)

photo 3 (1)
các em vui chơi trên sân trường bên cạnh nhà nguyện

photo 2 (2)

photo 5 (1)
Các em nhận vở, học bổng và quà ( trên nhà sàn)

photo 4 (1) photo 1 (2)

photo 1 (4)
Các em ăn cơm do các em thi nấu com và luột trứng cùng cá hộp.

photo 1 (3)
hơn 1.100 quyển vở và 100 phần quà sẳn sàng để phát cho các em
photo 2 (3)
Các em nhận vở , quà, phần thưởng thi nấu ăn. ( các em thuộc Các HT thuộc huyện Sơn Hà)
photo 5 (2)
MS Hội trưởng tặng quà cho cô giáo Đinh thị Siêng

photo 4 (2)

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *