Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

BẢN TIN MỤC VỤ

Theo đề nghị của Ban chấp hành giáo khu Tây Quãng Ngãi, Mục sư Nguyễn Đức Na – Giáo hội trưởng kiêm trưởng đoàn từ thiện Joseph (JCG-VN) đã hổ trợ phần tài chánh cho Hội thánh Tin Lành liên hiệp Sơn Trung 1 (thuộc huyện miền núi Sơn Hà, tỉnh Quãng Ngãi) để mua vật liệu xây dựng 1 nhà vệ sinh để gia đình và Hội Thánh sử dụng. Bốn gia đình bà con lân cận cũng được sử dụng nhà vệ sinh này. Nhà vệ sinh này gồm 1 nhà cầu và 1 phòng tắm. Nơi đây cũng là địa điểm thường hiệp nguyện và bồi linh cho giáo khu. Sau đây là 1 vài hình ảnh:

toilet nhìn từ phía ngoài

toilet nhìn từ phía ngoài

nhà tắm

nhà tắm

nhà cầu

nhà cầu

Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

Hiệp nguyện tháng 10/2014

Các quản nhiệm và nhân sự hiệp nguyện tháng 10/2014

Phương châm hoạt động của đoàn từ thiện:

Bày tỏ tình yêu thương bằng việc làm và lẽ thật. (I Giăng 3:18 _ Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.)

A. ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ:

1.   Những người cùng khổ: góa bụa, neo đơn, già yếu, không người phụng dưỡng, khuyết tật, bị bỏ rơi.

2.   Những người bị bệnh phong cùi mất sức lao động.

3.   Các nạn nhân bị thiên tai như bão lụt, động đất, tai nạn bất ngờ…

4.   Các học sinh nghèo hiếu học, nhưng gia đình không đủ khả năng tài chính để đóng học phí hoặc tiền trường.

B.  PHƯƠNG CÁCH HOẠT ĐỘNG: 

 Trao quà, thực phẩm, quần áo, tiền bạc, vật liệu xây dựng … trực tiếp tận tay những người đang cần cứu giúp không qua trung gian. Hạn chế trao tặng tiền bạc, ngoại trừ học bỗng và viện phí cho người đang nằm viện cấp cứu.

 

C.  MỤC ĐÍCH: 

Bày tỏ tình yêu thương bằng việc làm theo Lời Chúa dạy, đối với những đối tượng cần cứu giúp không phân biệt Tín ngưỡng, Giáo phái hay Chính trị.

Sáng lập viên và Trưởng Nhóm Công Tác từ Thiện Joseph Việt Nam (Founder/Head of The Joseph Charity Group in Vietnam (JCG-VN)): Mục sư Nguyễn Đức Na (0918116844)

Trợ lý cộng tác viên: Mục sư Phạm Hơn (0989249554)

Văn phòng đại diện: 69/40/15 Lê Hồng Phong, Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Email:[email protected]

 

JOSEPH CHARITY WORK GROUP (JCG)

Joseph, a charity work group, has practiced charity activities in Vietnam for nearly 20 years. What features is Joseph’s group?

A. SUBJECTS FOR:

1. People of the same size: widowed, solitary, old age, people who not be taken care, disabled, abandoned.

2. The leper who loses their labor.

3. The victims of natural disasters such as floods, earthquakes,  accidents …

4. The poor studious students, but their families can not afford  school fees.

B. HOW TO METHOD OF OPERATION:

Giving gifts, food, clothing, money, building materials … directly into the hands of those who need to help (not mediated). Limiting to give money, except scholarships and hospital charges for emergency cases.

C. PURPOSE:

Expressing love by practicing the Word of God, for those who need to help regardless of their beliefs, or political, denomination.

 

(Founder / Head of The Joseph Charity Group in Vietnam (JCG-VN)): Rev. Nguyen Duc Na (0918116844)

Assistant: Rev. Pham Hon (0989249554)

Representative Office: 69/40/15 Le Hong Phong, Vung Tau. Ba Ria Vung Tau Province.

Any support, please send to: Rev. Nguyen Duc Na (0918116844)

Representative Office: 69/40/15 Le Hong Phong, Vung Tau. Ba Ria Vung Tau Province.

PS: We hope that you will be a regular member of The Joseph Charity Group in Vietnam (JCG-VN)).

Blessings.

 

Hiện tại các Hội Thánh địa phương tại các giáo khu đề nghị hổ trợ cho 6 toilet như thế này nữa. Chúng tôi cầu nguyện xin Chúa cảm động các ân nhân ở khắp nơi trong nước cũng như ngoài nước hổ trợ cho đoàn từ thiện Joseph chúng tôi để có thể giải quyết các nhu cầu trên. Tất cả những nơi có nhu cầu này đều ở vùng sâu vùng xa và miền núi.

Mọi hổ trợ xin liên lạc theo địa chỉ sau đây:

Mục sư Nguyễn Đức Na – Trưởng đoàn từ thiện Joseph VN (Joseph Charity Group-VN)

email: [email protected]

phone: 0918 116 844 – 064 3853 889

địa chỉ: 69/40/15 Lê Hồng Phong, Tp. Vũng Tàu.

(mọi địa chỉ liên lạc trước đây, ngoài địa chỉ này không còn có giá trị)

 

 

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *