Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

Công tác từ thiện tại Giáo khu Cần Thơ (từ 8 đến 11/8/2014)

Phương châm hoạt động của đoàn từ thiện:

Bày tỏ tình yêu thương bằng việc làm và lẽ thật. (I Giăng 3:18 _ Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật.)

A. ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ:

1.   Những người cùng khổ: góa bụa, neo đơn, già yếu, không người phụng dưỡng, khuyết tật, bị bỏ rơi.

2.   Những người bị bệnh phong cùi mất sức lao động.

3.   Các nạn nhân bị thiên tai như bão lụt, động đất, tai nạn bất ngờ…

4.   Các học sinh nghèo hiếu học, nhưng gia đình không đủ khả năng tài chính để đóng học phí hoặc tiền trường.

B.  PHƯƠNG CÁCH HOẠT ĐỘNG: 

 Trao quà, thực phẩm, quần áo, tiền bạc, vật liệu xây dựng … trực tiếp tận tay những người đang cần cứu giúp không qua trung gian. Hạn chế trao tặng tiền bạc, ngoại trừ học bỗng và viện phí cho người đang nằm viện cấp cứu.

 

C.  MỤC ĐÍCH: 

Bày tỏ tình yêu thương bằng việc làm theo Lời Chúa dạy, đối với những đối tượng cần cứu giúp không phân biệt Tín ngưỡng, Giáo phái hay Chính trị.

Sáng lập viên và Trưởng Nhóm Công Tác từ Thiện Joseph Việt Nam (Founder/Head of The Joseph Charity Group in Vietnam (JCG-VN)): Mục sư Nguyễn Đức Na (0918116844)

Trợ lý cộng tác viên: Mục sư Phạm Hơn (0989249554)

Văn phòng đại diện: 69/40/15 Lê Hồng Phong, Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Email:[email protected]

 

JOSEPH CHARITY WORK GROUP (JCG)

Joseph, a charity work group, has practiced charity activities in Vietnam for nearly 20 years. What features is Joseph’s group?

A. SUBJECTS FOR:

1. People of the same size: widowed, solitary, old age, people who not be taken care, disabled, abandoned.

2. The leper who loses their labor.

3. The victims of natural disasters such as floods, earthquakes,  accidents …

4. The poor studious students, but their families can not afford  school fees.

B. HOW TO METHOD OF OPERATION:

Giving gifts, food, clothing, money, building materials … directly into the hands of those who need to help (not mediated). Limiting to give money, except scholarships and hospital charges for emergency cases.

C. PURPOSE:

Expressing love by practicing the Word of God, for those who need to help regardless of their beliefs, or political, denomination.

 

(Founder / Head of The Joseph Charity Group in Vietnam (JCG-VN)): Rev. Nguyen Duc Na (0918116844)

Assistant: Rev. Pham Hon (0989249554)

Representative Office: 69/40/15 Le Hong Phong, Vung Tau. Ba Ria Vung Tau Province.

Any support, please send to: Rev. Nguyen Duc Na (0918116844)

Representative Office: 69/40/15 Le Hong Phong, Vung Tau. Ba Ria Vung Tau Province.

PS: We hope that you will be a regular member of The Joseph Charity Group in Vietnam (JCG-VN)).

Blessings.

 Điểm đến cuối cùng trong mùa hè 2014 này để phát tâp vở và học bổng cho các con em gia đình mồ côi, khó khăn là Giáo khu Cần Thơ, sau khi đã đến các khu vực miền cao nguyên Sơn Hà, Sơn Tây, Quãng Ngãi, Kon Rẫy, Kon Tum, Di Linh, Lâm Đồng, Đắc Nông, Phú Quốc (đã có các bản tin trước đây trên website này).

Đoàn từ thiện Joseph kết hợp với giáo hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu-Việt Nam thực hiện công tác từ thiện trong nội bộ các Hội Thánh và các trường tiểu học địa phương.

Sau đây là các hình ảnh ghi lại trong chuyến đi cuối cùng tại Giáo khu Cần Thơ.

 

 

Trao học bổng tại địa điểm 1 (HTTL Liên Hiệp Đông Thuận 1)

Trao học bổng tại địa điểm 1 (HTTL Liên Hiệp Đông Thuận 1)

 

Phát tập vở cho các em học sinh nghèo.

Phát tập vở cho các em học sinh nghèo.

Mục sư Hội trưởng cầu nguyện chúc phước cho các em.

Mục sư Hội trưởng cầu nguyện chúc phước cho các em.

Thi hát Thánh ca tại địa điểm 2 (HTTL Liên Hiệp Thới Tân 1)

Thi hát Thánh ca tại địa điểm 2 (HTTL Liên Hiệp Thới Tân 1)

Phát học bổng tại địa điểm 2.

Phát học bổng tại địa điểm 2.

Phát tập vở tại địa điểm 2.

Phát tập vở tại địa điểm 2.

Tặng quà cho cháu gái bị tật bẩm sinh ở địa điểm 3 (HTTL Liên Hiệp Trung Hưng 1)

Tặng quà cho cháu gái bị tật bẩm sinh ở địa điểm 3 (HTTL Liên Hiệp Trung Hưng 1)

Cháu gái bị tật bẩm sinh.

Cháu gái bị tật bẩm sinh.

Phát vở và học bổng tại địa điểm 3.

Phát vở và học bổng tại địa điểm 3.

Lễ công nhận Hội thánh mới: HTTL Liên Hiệp Trung Hưng 1.

Lễ công nhận Hội thánh mới: HTTL Liên Hiệp Trung Hưng 1.

Mục sư Hội trưởng đặt tay cầu nguyện cho Quản nhiệm HT mới trước khi trao giấy công nhận.

Mục sư Hội trưởng đặt tay cầu nguyện cho Quản nhiệm HT mới trước khi trao giấy công nhận.

Lễ cảm tạ và dâng phòng nhóm mới tu sửa.

Lễ cảm tạ và dâng phòng nhóm mới tu sửa.

Mục sư Phó hội trưởng nội vụ Lương Thời chia xẻ lời Chúa cho lễ cảm tạ.

Mục sư Phó hội trưởng nội vụ Lương Thời chia xẻ lời Chúa cho lễ cảm tạ.

Mục sư Hội trưởng cầu nguyện dâng HT mới.

Mục sư Hội trưởng cầu nguyện dâng phòng nhóm mới.

100 tập vở gửi lại cho Giáo khu để tặng cho 10 em học sinh nghèo ở trường tiểu học Đông Thuận, 200 tập vở gửi tặng cho 20 em học sinh nghèo của trường tiểu học Đông Bình và trường tiểu học Thới Tân 3.

100 tập vở gửi lại cho Giáo khu để tặng cho 10 em học sinh nghèo ở trường tiểu học Đông Thuận, 200 tập vở gửi tặng cho 20 em học sinh nghèo của trường tiểu học Đông Bình và trường tiểu học Thới Tân 3.

Nhân dịp này, giáo hội tổ chức kiểm tra môn học Cựu Ướt Lượt Khảo. Mục sư giảng viên bộ môn hướng dẫn cách thức thực hiện và cầu nguyện trước khi các quản nhiệm làm bài.

Nhân dịp này, giáo hội tổ chức kiểm tra môn học Cựu Ước Lượt Khảo. Mục sư giảng viên bộ môn hướng dẫn cách thức thực hiện và cầu nguyện trước khi các quản nhiệm làm bài.

Giáo hội trao giấy công nhận MSNC cho Mục sư Nguyễn Thanh Hồng và giấy công nhận TĐ cho nữ TĐ Nguyễn Hoa Tươi.

Giáo hội trao giấy công nhận MSNC cho Mục sư Nguyễn Thanh Hồng và giấy công nhận TĐ cho nữ TĐ Nguyễn Hoa Tươi.

 

 

 Cảm tạ Chúa, đoàn từ thiện Joseph đã thực hiện được những công tác từ thiện cho người cùi, cho những nạn nhân lũ lụt, thiên tai, cho các em học sinh nghèo trong những năm vừa qua theo sự dạy dỗ của lời Chúa trong Hê-bơ-rơ 13:16 _ “Chớ quên việc lành và lòng bố thí, vì sự tế lễ dường ấy đẹp lòng Đức Chúa Trời.”

Nguyện xin Chúa ban phước cho các tôi con của Chúa đã góp phần vào quỹ từ thiện này.

 

Mục sư Nguyễn Đức Na 

Giáo hội trưởng kiêm trưởng Đoàn Từ Thiện Joseph.

 

 

 

 

 

 

 

Single Post Navigation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *