Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

GIAO ƯỚC KÈM THEO MỘT LỜI HỨA

Giảng luận: MS NGUYỄN ĐỨC NA

Chủ đề: GIAO ƯỚC MỚI KÈM MỘT LỜI HỨA –

Kinh Thánh Mathio 26: 17-29

CHÚA GIÊ-XU – VỊ THẦY VĨ ĐẠI

CHÚA GIÊ-XU – VỊ THẦY VĨ ĐẠI[1]

Người xưa có nói “nhân phi sinh tri thùy năng vô sư” (Người ta không ai sinh ra đã biết thì ai mà không cần có thầy).  Thật vậy, người ta sinh ra trước hết là mang ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục và sau đó là mang ơn những người thầy của mình. Người Việt Nam chúng ta vốn có truyền thống tôn sư trọng đạo nên hình ảnh nhà giáo, người thầy được yêu mến, ca ngợi.  Trong những ngày qua, tôi cùng các bạn học cùng lớp Việt Hán Đại học Sư phạm Sài Gòn tốt nghiệp năm 1972 đã  xúc động khi nghe tin Giáo sư Lê Hữu Mục vừa qua đời tại Ca-na-đa và gửi lời chia buồn cùng bày tỏ lòng biết ơn thầy sâu sắc. Ông là người thầy khả kính đã dạy chúng tôi học chữ Nôm và tập đọc nguyên tác Truyện kiều của Nguyễn Du. Ký ức về những ngày đi học bổng trở về khiến tôi nhớ đến hình ảnh các vị thầy khả kính khác như học giả Giản Chi, Nguyễn Duy Cần, Giáo sư Trương Văn Chình, Phạm Văn Diêu, Nguyễn Văn Trung, Lưu Khôn, cô Khưu Thị Huệ,  Linh mục Thanh Lãng… đã dạy cho tôi chữ Hán, văn chương Việt Hán và triết học Đông Tây… Đặc biệt sau năm 1975, tôi nhớ đến hình ảnh cố Mục sư – Giáo sư Phạm Xuân Tín, vị thầy đầu tiên đã dạy tôi và nhà tôi về Thần học, Thánh Kinh và là người đã khích lệ chúng tôi vâng theo tiếng gọi đi vào chức vụ phục vụ Chúa. Nhân Ngày Nhà giáo, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành của một  học trò đối với các vị thầy quá cố của mình.

Tôi vốn cũng là giáo viên cấp 3 có 20 năm phục vụ trong ngành giáo dục trước khi trở thành mục sư. Tôi cảm thấy vui vì mình cũng đã góp phần phục vụ xã hội, dạy dỗ thế hệ trẻ.

Nói đến vị thầy vĩ đại trong văn hóa Đông phương, chúng ta thường nghĩ đến Khổng Tử được người đời tôn là “Vạn thế sư biểu”.  Ông có đến ba nghìn học học trò và trở thành vị thầy lý tưởng, cũng là người sáng lập ra Nho giáo.  Tuy nhiên,  hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với quí vị, đặc biệt là các nhà giáo, một vị Thầy rất đặc biệt, là vị Thầy của các vị thầy, vị Thầy không phải của một nền văn hóa, một dân tộc mà là vị thầy của mọi nền văn hóa, của mọi dân tộc, vị thầy thiên thượng được Kinh Thánh  gọi “Giáo sư đến từ Đức Chúa Trời”, đó là Chúa Giê-xu.

CHÚA GIÊ-XU LÀ VỊ THẦY VĨ ĐẠI

  • Giáo sư đến từ Đức Chúa Trời

Chúa Giê-xu khác biệt với tất các các vị thầy ở trần gian này là vì Ngài đến từ trời (thiên đàng), được gọi là Giáo sư từ trời. Trong Phúc âm Giăng chương 3 có ghi lại một câu chuyện thú vị về cuộc  gặp gỡ giữa Chúa Giê-xu với một vị giáo sư Do Thái tên là Ni-cô-đem.  Ông đã nghe về Chúa Giê-xu và các phép lạ của Chúa và trở thành môn đồ kín giấu của Ngài (vì sợ người Do Thái).  Một đêm nọ, ông tìm đến với Chúa Giê-xu và trò chuyên với Ngài. Giáo sư Ni-cô-đem đã thưa với Chúa Giê-xu rằng “Thưa thầy, chúng tôi biết thầy là giáo sư từ Đức Chúa Trời đến; vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.” (Giăng 3:2b). Có lẽ ông đã từng nghe Ngài giảng dạy, và thấy những phép lạ kỳ diệu mà Ngài đã làm và bày tỏ lòng ngưỡng mộ, khâm phục gọi Ngài là “Giáo sư từ trời” dù ông không dám công khai tuyên bố mình là môn đệ của Ngài.

Thật vậy, Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trở nên con người, đến trần gian cách đây hơn 2000 năm để dạy cho nhân loại về chân lý cứu rỗi và Ngài thật là “Giáo sư từ trời”. Đến năm 30 tuổi, Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ và Ngài tuyển chọn 12 môn đệ thân cận gọi là 12 sứ đồ; sau đó tăng lên 120 môn  đệ và khi Chúa về trời tại núi Ô-li-ve thì có 500 môn đệ chứng kiến.

  • Ngài giảng dạy đầy quyền năng, biến đổi nhiều cuộc đời

Kinh Thánh cho biết “Chúa Giê-xu đi khắp các thành, các làng, dạy dỗ trong các Nhà hội và giảng Tin lành về Nước Đức Chúa Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật.” (Mat. 9:35) Hàng nghìn người đã đi theo Ngài để nghe Ngài dạy về Phúc âm, Nước trời. Ngài dạy đầy thẩm quyền của một giáo sư từ trời chứ không  như các thầy Thông giáo (chuyên gia về kinh luật) của người Do Thái.

  • Ngài làm nhiều phép lạ kỳ diệu

Trong khi đi đây đó giảng dạy, Ngài cũng dùng quyền năng xua đuổi tà ma, chữa lành người bị bệnh tật, khiến kẻ điếc được nghe, kẻ què được đi, kẻ mù được sáng mắt, kẻ chết được sống lại.  Ngài cũng làm những phép lạ kỳ diệu như hóa bánh cho hơn 5.000 người rồi sau đó cho 4.000 người ăn. Thật đúng như giáo sư Ni-cô-đem đã nói “vì những phép lạ thầy đã làm đó, nếu Đức Chúa Trời chẳng ở cùng, thì không ai làm được.”. Ngài không chỉ vị thầy vĩ đại mà con là vị lương y đại tài nữa.

  • Tấm gương mẫu toàn hảo: thánh khiết, yêu thương, công chính

Chúa Giê-xu là vị thầy toàn hảo tuyệt đối để chúng ta noi theo.  Ngài là Đấng thánh khiết, yêu thương, công chính.  Kinh Thánh mô tả “Ngài chưa hề phạm tội, trong miệng Ngài không thấy có chút chỉ dối trá. Ngài bị rủa mà chẳng rủa lại, chịu nạn mà không hề ngăm dọa, nhưng cứ phó mình cho Đấng xử đoán công bình…” (1 Phi 2:21-23).     Không vị thầy nào dám nói như Chúa Giê-xu “trong các ngươi có ai bắt ta thú tội được chăng?”  Ngược lại, Khổng Tử  nói “nhân vô thập toàn.” (là con người, không ai hoàn hảo cả) vì ông biết mình cũng chỉ con người mà thôi và đều bất toàn.

  • Hạ mình phục vụ như đầy tớ

Một trong những đức tính nổi bật của Chúa Giê-xu là đức nhu mì, khiêm nhường. Ngài  đã để lại một ấn tượng sâu sắc cho các môn đệ khi rửa chân cho họ để dạy họ bài về sự khiêm nhường, hạ mình phục vụ như một đầy tớ.

Chúa phán: “Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Mat.20:28)

Thật không có một vị thầy nào khiêm nhu, hạ mình như thế!

CHÚA GIÊ-XU LÀ HIỆN THÂN CỦA THIÊN CHÚA

Chúa Giê-xu là ai?  Ngài là vị Thầy vĩ đại của người Do Thái? Đúng vậy,  nhưng còn hơn thế nữa! Ngài là vị giáo chủ sáng lập ra Cơ Đốc giáo, một tôn giáo lớn nhất thế giới? Đúng vậy, nhưng còn hơn thế nữa!  Xin thưa: Chúa Giê-xu còn là hiện thân của Thiên Chúa. Ngài chẳng những là giáo sư từ trời mà chính Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đến để bày tỏ về Đức Chúa Trời cho nhân loại và kêu gọi con người quay về thờ phượng Ngài.

  • Kinh Thánh đã xác nhận Ngài là Thiên Chúa trở nên con người

Trước khi Chúa Giê-xu giáng sinh 700 năm, tiên tri Ê-sai đã dự báo rằng “Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta; quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là Đấng Lạ lùng, là Đấng Mưu luận, là Đức Chúa Trời Quyền năng, là Cha Đời đời, là Chúa Bình an.” (Ê-sai 9:5). Trong Phúc âm Giăng 1:1-4 cũng khẳng định Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời: “ Ban đầu có Ngôi Lời, Ngôi Lời ở cùng Đức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Đức Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Đức Chúa Trời. Muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng vật chi đã làm nên mà không bởi Ngài.”

  • Chính Chúa Giê-xu tự xác nhận

Kinh Thánh cũng ghi lại những lời xác nhận mạnh mẽ của Chúa về chính mình: “Ta  với Cha (Thiên Chúa) là một” (Giăng 10:30)“Ai thấy Ta tức thấy Cha (Thiên Chúa)”(Giăng 14:9b) . “Ta là đường đi, chân lý và sự sống, chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha (Thiên Chúa) (Giăng 14:6) .

Một người tuyên bố như thế chỉ có thể rơi vào một trong ba trường hợp: đó là người mất trí, điên cuồng; thứ hai là người nói ba hoa khoác lác không đáng tin và thứ ba là sự thật. Chắc chắn Chúa Giê-xu không phải người mất trí; Ngài cũng không phải là người khoác lác, kiêu ngạo. Vậy thì Ngài thật sự như Ngài đã tuyên bố.

Học giả kiêm nhà văn nổi tiếng Lâm Ngữ Đường trước đây không tin Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời và tìm cách phủ nhận sự xác nhận đó.  Nhưng khi trở lại với Cơ Đốc giáo, ông đã mạnh mẽ khẳng định:“Tôi khám phá ra rằng, từ xưa đến giờ chưa ai dám nói những lời như Chúa Giê-xu đã nói.” “Không có một bậc thầy nào ở đời này hiểu biết và có mối quan hệ đặc biệt như thế với Đức Chúa Trời. Chính vì sự hiểu biết và có mối quan hệ mật thiết đó mà Chúa Giê-xu đã dám tuyên bố một cách mạnh mẽ rằng “Ai thấy ta là đã thấy Cha.” Và khi đọc lại Kinh Thánh, ông tuyên bố: “Trở về với Thánh Kinh, tôi thấy Thánh Kinh không chỉ là quyển sách ghi lại những dữ kiện lịch sử, nhưng cũng ghi lại sự mặc khải chính xác, qua Chúa Giê-xu; chính sự mặc khải đó đã đem Đức Chúa Trời xuống ngang tầm mắt của tôi, để tôi có thể biết Ngài.”. [2]

CHÚA GIÊ-XU LÀ CỨU CHÚA CỦA NHÂN LOẠI

  • Nhân loại tuyệt vọng cần một Đấng Cứu Thế

Chúa Giê-xu không chỉ là vị giáo sư vĩ đại từ trời mà điều quan trọng hơn, Ngài còn là Đấng Cứu Thế của cả nhân loại. Nếu Chúa Giê-xu đến thế giới này để giảng dạy những điều cao siêu, vĩ đại rồi cuối cùng cũng chết nằm yên trong mộ như bao giáo chủ, giáo sư ở đời thì Ngài cũng không hơn gì các vị ấy. Không, Chúa Giê-xu đến thế giới này với một sứ mệnh của một Đấng Cứu Thế . Ngài đến để thi hành kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Vì thế, Ngài mang tên là Giê-xu nghĩa là  Đấng Cứu Thế.

Và Christ hay Cơ Đốc có nghĩa là Đấng được Thiên Chúa xức dầu.

Chúa Giê-xu đem sự cứu rỗi đến cho nhân loại qua sự chết đền tội trên thập tự giá

Nhân loại đang bất lực trước nan đề tội lỗi, đau khổ, sự chết do con người đã phạm tội, xa cách Ngài. Vì thế Chúa Giê-xu đã chịu chết trên cây thập tự, đổ huyết ra bôi xóa tội lỗi chúng ta và Ngài đã sống lại để ban niềm hy vọng cho chúng ta. Kinh Thánh quả quyết “Chẳng có sự cứu rỗi trong Đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.” Con người cần đức tin đến Chúa Giê-xu là Đấng vô tội chuộc tội để được tha thứ và trở về với Thiên Chúa là Đấng Tạo Hóa, là Nguồn sống.

Tóm lại, Chúa Giê-xu là vị Thầy vĩ đại bởi vì Ngài là giáo sư từ trời, là hiện thân của Đức Chúa Trời đã đến với nhân loại để chịu chết chuộc tội để ban ơn cứu rỗi cho mọi người.  Hãy bày tỏ lòng biết ơn vị Thầy vĩ đại Giê-xu bằng cách tiếp nhận Ngài vào lòng, tôn Ngài làm Cứu Chúa và Chủ của cuộc đời mình và noi dấu chân Ngài!

Trịnh Phan

Nguồn httlvn.org

ÁNH SÁNG THIÊN THƯỢNG

GIẢNG GIẢI KINH

Trong 10 môn học cho Quản nhiệm có môn Giảng Giải Kinh.

Môn Giảng giải kinh có 3 cách soạn giảng:

1/ Soạn giảng theo một phân đoạn Kinh thánh.

2/ Soạn giảng theo Câu gốc.

3/ Soạn giảng theo một Chủ đề.

Soạn giảng theo một phân đoạn Kinh thánh Phải theo các bước cơ bản sau đây và theo nguyên tắc đọc kỷ đoạn văn và để Đức Thánh Linh soi dẫn:

1/ Nghiên cứu đoạn văn.

2/ Giải nghĩa các từ ngữ khó hiểu.

3/ Tìm ý chính của đoạn văn.

Sau khi nắm bắt được ý chính của Đoạn kinh văn,

– Lựa chọn chủ đề thích hợp cho bài giảng của mình.

– Soạn một dàn bài tổng quát.

– Soạn chi tiếc cho dàn bài tổng quát :

– Giải nghĩa từng phần theo thứ tự của dàn bài tổng quát.

– Ghi các câu Kinh thánh hay ca dao tục ngũ để minh hoạ cho phần giảng giải .

– Ghi thời lượng cho từng phần ( tránh tự do làm mất cân đối thời gian của bài giảng. Thậm chí giảng chưa được nửa bài giảng đã hết thơi gian quy định).

Muốn vậy người giảng phải giảng thử trong phòng riêng để điều chỉnh.

Lưu ý:

1/ Đây là môn học hoàn toàn có tính cách Sư phạm nhưng vì giảng giải Kinh nên nó cũng hoàn toàn thuộc tính Thần học.

Nói như vậy cũng có nghĩa là khi soạn giảng chúng ta phải áp dụng nguyên tắc sư phạm ( một người không am hiểu sư phạm không thể giảng dạy môn này được.) Và ngược lại người biết khoa sư phạm mà không biết hay biết quá ít về thần học Cơ đốc thì cũng không thể dạy hay học môn Giảng Giải Kinh được.

Do đó người học môn này nên học trước môn” Phương Pháp học Kinh thánh và quy luật giải kinh.” Nói theo nghĩa bóng là không có gạo thì không nấu cơm được!

Nếu một lớp học gồm những người học mà chưa hiểu biết kinh thánh ở múc độ cần thiết thì không thể thục hiện được!

2/ Đây là lời ghi chú đăc biệt trong sách giáo khoa của môn học này.

” Bài giảng giải kinh hay đến đâu đi nữa mà không có áp dụng vào cuộc sống cho người nghe thì coi như bài giảng đó là Vô Giá Trị .”

Do đó trong quá trình soạn bài giảng chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa cho người soạn bài giảng thấy được vấn đề nầy và đưa vào phần soạn bài giảng. Chẳng những đưa vào mà còn dành thì giờ ưu tiên để giảng giải về vấn đề nầy.

Có thể lắm một số trong chúng ta được sự kêu gọi của Chúa vào chức vụ chăn bầy trong những trường hợp ” Chửa cháy” nên phần học và hiểu Kinh thánh còn rất hạn chế nên rất khó khăn trong môn học này.

Muốn vượt qua khó khăn này anh chị em ở trong hoàn cảnh này phải nhờ Chúa nổ lực bổ sung những môn cần thiết với sự hổ trợ hướng dẫn của những người đi trươc; ngoài ra không có cách nào khác!

Trong khoá học môn ” Giảng Giải Kinh Cao Cấp.” có trích dẫn câu nói của một nhà giảng giải kinh nổi tiếng:

” Khi soạn bài giảng thì phải hoàn toàn để Đức Thánh Linh dẫn dắt, nhưng kkhi giảng thì dường như không có Đúc Thánh Linh ” !

THEO GƯƠNG CHÚA GIÊ-XU: HY SINH

THEO GƯƠNG CHÚA GIÊ-XU: HY SINH

Kinh Thánh: Philip 2:1-11

Câu gốc: Philip 2:6

Diễn giả: Mục sư Nguyễn Đức Na

xin bấm vào link bên dưới để nghe bài giảng

https://www.facebook.com/100090544817609/videos/351129043986592

 

TRUNG THU TẠI VŨNG TÀU

Tối trung thu nhằm ngày 28/9/2023 Đoàn Từ Thiện Joseph Na kết hợp với HT tại địa phương đã tặng quà và lồng đèn cho các cháu thiếu nhi tại khu nhà trọ, đường Phước Thắng, Phường 12, TP Vũng tàu.

Các cháu rất vui thích, phụ huynh có lời cảm ơn Đoàn Từ Thiện.

THEO GƯƠNG ĐỨC CHÚA GIÊ XU: YÊU THƯƠNG

Kinh thánh: Giăng 1:1-14, I Cor 13: 4-7.

Giảng luận: MS. Nguyễn Đức Na

BỒI LINH PHỤ NỮ GIÁO HẠT QUẢNG NGÃI

Bồi linh phụ nữ giáo hạt Quảng-ngãi ngày 3/9/2023.

Nội dung bồi linh: Giảng luận; thi đố kinh thánh; thi hát thánh ca thuộc lòng (có thưởng), Làm chứng ơn phước Chúa.

Ban CH giáo hạt có mời 10 đại diện phụ nữ của các HT bạn tham gia rất là vui vẻ và thân mật. Các bạn cũng tham gia thi hát thánh ca thuộc lòng và đã đạt giải nhất đồng hạn.

Nữ mục sư Đinh Thị Nuôi bên Giám lý cũng được mời làm diễn giả cho đại hội và làm chứng cuộc đời hầu việc Chúa của Ông Bà, khích lệ sự hầu việc Chúa của các Bà và chị em

Nhân dịp này MS hội trưởng cũng tặng học bổng cho một em là con cháu Quản nhiệm .

Cuối ngày mỗi người nữ tham dự đều nhận được một phần quà của giáo hội tặng .

Qua phần thi kinh thánh thấy chị em phụ nữ ở khu vục vùng cao này còn rất nhiều hạn chế và qua kỳ bồi linh này các bà, chị em được khích lệ học KT ở các HT và mong có những đợt Bồi linh khác để HIỆP MỘT và TĂNG TRƯỞNG đời tâm linh để mở mang nước Chúa trong tình YÊU THƯƠNG.

Nhân dịp này Ban chấp hành Phụ nữ giáo hạt cũng được MS HT và các tôi tớ Chúa đặt tay cầu nguyện sau khi Bàu cử bổ sung.

Amen.

THÂN THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST

Bài giảng của mục sư hội trưởng Nguyễn Đức Na

Đề tài: THÂN THỂ CỦA ĐẤNG CHRIST

Kinh thánh: Ê-phê-sô 1:22, I Cô-rinh-tô 12:12-31

Xin bấm vào link bên dưới để nghe bài giảng.

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&mibextid=ETuwtR&ref=watch_permalink&v=650800936775043

BỒI LINH PHỤ NỮ GIÁO HẠT LÂM ĐỒNG

Hồi đồng Bồi linh Phụ nữ Giáo hạt Lâm đồng tại Hội thánh Tin lành Liên hiệp Gia Bắc (1) huyện Di linh.

Có phần thưởng cho phần thi Kinh thánh, hát thánh ca, học bổng .

Bầu cử Ban Chấp hành phụ nữ cho nhiệm kỳ kế tiếp.

Tất cả người tham dụ đều nhận một món quà lưu niệm.

Halelujah vì sau thời gian đình hoản từ tháng 6 vì lý do an ninh và ấn định vào đầu tháng 8/2023 thì bị cơn mưa lớn, đèo Bảo lộc bị sạt lở. Ban tổ chức quyết định nhờ cậy Chúa tiến hành.

Đoàn của Giáo hội, mục sư Hội trưởng phải đi hướng Phan Thiết vượt đèo Gia Bắc để đến Hội thánh trên đỉnh đèo.

Đến Phan Thiết, bắt đầu có mưa lâm râm , bắt đầu lên đèo mưa nặng hạt, Mục sư HT Nguyễn Đức Na nhận tay lái vượt đèo vì quen đường, suốt đoạn đường vượt đèo cơn mưa tầm tả, cảm ơn Chúa đã đưa đoàn đến nơi đúng giờ bình an trong ơn lành của Ngài

Halelujah, Halelujah, Halelujah!

Nhân dịp về Bồi linh phụ nữ Giáo hạt lám Đồng, Ban hiệp nguyện liên hệ phái Tin lành Huyện Di Linh mời mục sư Hội Trưởng Nguyễn Đức Na tâm tình và khích lệ tôi tớ Chúa.

Mục sư đã ca ngợi sụ hiệp thông của tôi tớ Chúa và dùng câu chuyện Phao lô uyển chuyển trong trong những quyết định để gìn giữ sự hiệp một trong thời kỳ giữa Cựu ước và Tân ước.

Mục sư cũng hứa sẽ cầu nguyện cho hiệp hội thông công và hổ trợ mục này.

Post Navigation