Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

PHƯƠNG THỨC ĐẶC THẮNG THUỘC LINH

Kinh Thánh: Gia-cơ 4:1-10

Giảng luận: MS.Nguyễn Đức Na

 

TIỆC CƯỚI CHIÊN CON

Diễn giả: MS.Nguyễn Đức Na

Kinh Thánh: Khải Huyền 19:6-10

GIỮ MÌNH – GIẢNG LUẬN

Giảng luận: Ms NGUYỄN ĐỨC NA

Chủ đề: GIỮ MÌNH

Kinh thánh: I Cô-rinh-tô 10:1-13

Câu gốc: I Cô-rinh-tô 10:12

Đức Thánh Linh Giáng Lâm

Công Vụ 2:1-12

“Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói” (Công Vụ Các Sứ Đồ 2:4).

Câu hỏi suy ngẫm: Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày nào và bằng những hình ảnh nào? Đức Thánh Linh giáng lâm mang lại ý nghĩa gì? Chúng ta đã thực hiện trách nhiệm rao truyền Phúc Âm ra sao?

Đức Thánh Linh giáng lâm vào ngày Lễ Ngũ Tuần, năm mươi ngày sau lễ dâng bó lúa mì đầu tiên lên cho Đức Chúa Trời, cũng gọi là Lễ Hoa Quả Đầu Mùa. Đây cũng là ngày thứ năm mươi kể từ Chúa Nhật đầu tiên sau Lễ Vượt Qua (xem Lê-vi Ký 23:15-22; Xuất Ê-díp-tô Ký 34:22). Đối với Cơ Đốc nhân, là ngày thứ năm mươi sau ngày Chúa Giê-xu Phục Sinh. Lễ Hoa Quả Đầu Mùa phác họa sự sống lại của Chúa Giê-xu từ cõi chết, qua đó những người thuộc về Ngài sẽ được sống lại (I Cô-rinh-tô 15:20-23). Sự giáng lâm của Đức Thánh Linh xác nhận Đức Chúa Trời ở cùng con dân Chúa cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại.

Đức Thánh Linh giáng lâm được bày tỏ qua tiếng động như luồng gió thổi khắp nhà. Chúa Giê-xu đã dùng hình ảnh của gió để dạy cho ông Ni-cô-đem về sự sinh lại bởi Thánh Linh (Giăng 3:8). Các môn đồ thấy hình ảnh của những “lưỡi như lưỡi lửa” xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người, bày tỏ uy quyền của Đức Thánh Linh. Hai hiện tượng này nhắc chúng ta nhớ đến lời ông Giăng Báp-tít đã báo trước về cách Đức Thánh Linh sẽ thực hiện phép báp-tem bằng gió và lửa trong những ngày sắp đến (Lu-ca 3:16-17). Chính trong giây phút được báp-tem bằng Đức Thánh Linh, các môn đồ được Ngài ngự cùng, ban năng quyền, và cho họ bắt đầu nói các ngôn ngữ khác nhau. Quyền năng của Đức Thánh Linh được bày tỏ qua lời chúc tụng Đức Chúa Trời của các môn đồ đã làm bàng hoàng những khách hành hương ngoại quốc đang có mặt lúc đó vì họ nghe được bằng chính ngôn ngữ của họ.

Đức Thánh Linh giáng lâm tiếp tục chương trình cứu rỗi của Ba Ngôi Đức Chúa Trời. Ngày nay, Đức Thánh Linh vẫn đang ở cùng và ban năng quyền cho con dân Chúa ra đi loan báo Phúc Âm cho mọi dân tộc, bằng mọi ngôn ngữ trên toàn thế giới cho đến ngày Chúa Giê-xu trở lại. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chưa dám mở miệng nói về Chúa cho người khác. Sự giáng lâm của Đức Thánh Linh nhắc nhở cho mỗi con dân Chúa ý thức sự hiện diện của Đức Thánh linh trong đời sống của mình. Qua đó, chúng ta không rụt rè, e sợ nhưng mạnh dạn, nhờ năng quyền của Đức Thánh Linh loan báo Phúc Âm cho mọi dân tộc. Là người Việt, chúng ta phải ưu tiên rao giảng Phúc Âm cho người Việt và cho những người chung quanh chúng ta trong nơi Chúa đặt để, nhưng cũng phải rao Phúc Âm cho các dân tộc khác trong những điều kiện Chúa cho phép. Hãy hết lòng rao truyền Phúc Âm trong năng quyền Thánh Linh.

Bạn có nhận biết Đức Thánh Linh đang ở trong mình không? Bạn có nhờ quyền năng Thánh Linh rao truyền Phúc Âm cho mọi người chưa?

Kính lạy Chúa, con tạ ơn Cha đã ban Đức Thánh Linh ở cùng con. Xin quyền năng Chúa tác động trên con để 00con vững vàng, mạnh dạn rao báo Phúc Âm cho đồng bào và mọi dân tộc trên thế giới.

Đọc Kinh Thánh trong ba năm: Mác 2:23-3:35

MỪNG NGÀY CỦA MẸ

Kính chúc những người bà, những người mẹ luôn được bình an, phước hạnh trong bóng cánh Cha Thiên Thượng.

SỰ CHĂM SÓC CỦA CHÚA

Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô ký 23:20-33

Giảng luận: MS.Nguyễn Đức Na

KÝ ỨC PHỤC SINH

Bài giảng với đề tài KÝ ỨC PHỤC SINH

Kinh Thánh: Luca 24:13-35

Diễn giả: MS Nguyễn Đức Na

VÌ NGÀI YÊU CON

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Rô-ma 5:8

KÝ ỨC PHỤC SINH

 

MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2024

Thay mặt Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu – Việt Nam

Hội trưởng: Mục sư Nguyễn Đức Na

KÝ ỨC PHỤC SINH
( The Resurrection Memory )

Trong mùa Phuc sinh năm nay tôi muốn cùng tôi con của Chúa suy nghĩ về những ký ức đã được sống lại trong số các môn đồ (disciples) và các sứ đồ của Chúa (apostles) trong khoảng thời gian  từ khi Chúa bị bắt bớ, chịu thương khó và sống lại từ âm phủ .

I/ SƠ LƯỢT VỀ KÝ ỨC:

(Generality of Memory)

Ký ức (Trí nhớ) là khả năng của trí óc có Thể nhớ lại những sự kiện mà nó đã ghi nhận. Khi chúng ta không nhớ nổi một sự kiện mà ai đó nhắc lại, ta thường nói tôi e rằng sự kiện đó đã trượt khỏi ký ức của tôi .(I am afraid that the fact slipped my memory.)
Trong nảo bộ của con người, khoa học tìm thấy rằng có một vùng gọi là ” hạnh nhân” (amygdala) nó  tạo cảm xúc và in dấu những ký ức của con người.  Lớp ngoài của vỏ nảo lưu giữ trí nhớ ( ký ức) dài hạn ở những khu vực khác nhau.Một Vùng sâu trong nảo bộ (hippocampus) sẽ có nhiệm vụ duy trì ký ức.

 II/ ĐIỀU KIỆN ĐỂ KÝ ỨC HỒI SINH.

 (Conditions for resurrection memory)

 1/ Hiện Tượng Sinh Học:

 ( Biological phenomena )

 Muốn ký ức tái xuất hiện, ký ức phải được in dấu trong vỏ nảo và được lưu giữ ở đó.

 2/ Hiện Tượng Tâm lý.

 ( Psychological phenomena )

Một người có lòng nhân ái (charity) thì ký ức dễ tái hiện.

Hai môn đồ đi về làng Em-ma-út cùng với Chúa, họ đã chân tình với lòng nhân ái, giục Ngài vào làng nghĩ lại đêm vì trời đã sập tối. Họ lo cho sự an nguy của người khách bộ hành xa lạ với hành trình tiếp theo trong đêm tối. (Luke 24:29 ) But they urged him strongly, “Stay with us, for it is nearly evening; the day is almost over.” So he went in to stay with them.”

Giả sử họ không nhiệt tình mời Chúa với lòng Trắc ẩn (compassion) thi họ đã không gặp được “Chúa Phục Sinh”,hay nói cách khác ký ức về Chúa không có dịp hồi sinh đúng lúc.

3/ Hiện Tượng Hướng Thượng.

 (Spiritual phenomena )

Một tấm lòng hướng thượng cũng là một điều kiện để ký ức hồi sinh.

Hai môn đồ tìm kím Chúa nhưng không gặp, lòng họ buồn bã không biết Chúa mình đang ở đâu vì như Chúa quở trách họ  là “ngu dại và có lòng chậm tin vào những lời tiên tri.” “How foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken” ( Luke 24:25).

Tuy vậy lòng họ lúc nào cũng suy nghĩ về Chúa mình. Một tâm hồn hướng thượng.

Chúng ta ai cũng biết rằng Juda là sứ đồ của Chúa, nhưng lòng Ông hướng về vật chất nên lời quở trách của Chúa trực tiếp đến với Ông không được kích hoạt để in dấu ở vỏ nảo để được duy trì. Do đó Juda không có một ký ức nào để hồi sinh! Và Ông đã treo cổ tự vận!

4/ Đức Thánh Linh Hành Động .

Trong đời sống thuôc linh, những người thuộc về Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh là Đấng sẽ hành động trong chúng ta để ký ức của chúng ta tái xuất hiện với mục đích làm cho chúng ta ăn năng, nóng cháy và đứng dậy Phuc sự Ngài.

” But the Councellor,  the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything.”

III/ NHỮNG YẾU TỐ GIÚP KÝ ỨC HỒI SINH:

  (Elements to support the resurrection of memory)

1/ Hành Động. (Action).

 Đang khi ngồi ăn cùng 2 môn đồ, thì Chúa hành động với tư cách là Chúa của họ chứ không phải là khách mời. Ngài chủ động lấy bánh, cảm tạ, bẻ ra và phân phát cho họ. Ngài biết rằng hành động của Ngài sẽ tái hiện ký ức về Chúa của họ vì nhiều lần các môn đồ này đã ghi nhận hình ảnh Chúa lấy bánh , tạ ơn rồi bẻ ra và phân phát cho môn đồ. Thay vì Chúa nói với họ Ta là Chúa phục sinh đây, Ngài cho họ  một hành động , tức thì mắt họ mở ra và nhận biết Ngài.

” When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized  him, and he disappeared from their sight.”

  2/ Âm Thanh. (Sound)

 Phi-e-rơ trong khi đứng trước uy quyền đã để cho tâm thần mình yếu đuối cho nên đã chối Chúa đến 3 lần.Tức thì gà gáy, một âm thanh vang lên trong khoản không gian tỉnh mịnh va lạnh lẻo “tiếng gà gáy “. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa phán “Trước khi gà gáy,  ngươi sẽ chối ta 3 lần.”  Mặc dù trước đó Phi-e-rơ đang nói những lời mạnh mẽ, quyết chí theo Chúa tưởng chừng không ai bằng.

“Immediately a cock crowed . Then Peter remembered the words Jesus had spoken: Before the cock crows, you will disown me three times.”

Âm vang tiếng gà gáy đã hồi sinh ký ức của Phi-e-rơ. Ông đã đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay.

” And he went outside and wept bitterly.”

3/ Hình ảnh. (Image)

Khi tiên tri Giô-na đã theo ý mình, không vâng lời Chúa đến cảnh cáo thành Ni-ni-ve mà đi Ta-rê-si, bảo tố nổi lên và người ta trên thuyền phát hiện lý do bảo tố là vì Giô-na.

Giô-na bằng lòng để người ta liệng mình xuống biển để sóng yên gió lặng.

Chúa đã dự bị một con cá lớn nuốt Giô na vào bụng.

Trong bung cá, Giô-na để cho ký ức mình hồi sinh. Ông thấy đền thánh mà Ông đã từng ở trong đó nguyện cầu.

Giô na nói rằng tôi đã bị ném khỏi trước mặt Ngài; dầu vậy tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài.

“I have been banished from your sight; yet I will look again towards your holy temple.” ( Jonah 2:4) 

Giô-na đã cầu nguyện với ký ức là mình đang ở trong đền thánh và đã cầu nguyện rằng khi linh hồn tôi mòn mõi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê Hô Va, và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài.

 “When my life was ebbing away, I remember you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple.”

LỜI KẾT:

Mong rằng khi đọc những giòng chữ này, lòng của quý vị hãy rộng mở với lòng vị tha, nhân ái, mọi tự ái , tị hiềm nhỏ nhen nhường chỗ cho tình yêu của Chúa Phục sinh để những ký ức đáng trân quý trong mỗi chúng ta được Đức Thánh Linh làm cho sống lại . Khi đó chúng ta cũng sẽ nói như các môn đồ có ký ức về Chúa phục sinh rằng : “Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nội giờ đó họ liền đứng dậy, trở về thành Giê ru sa lem gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si môn”.( Luca 24: 32-34). 

Và nếu có ai hỏi bằng cớ Chúa sống đâu nào, “rằng Chúa sống trong lòng này” một cách chân thành không hề dối trá, hay tô vẻ cho mình một hình thức “Phục sinh” bên ngoài với đủ mọi nhản mác (lables) để tự đánh lừa mình và đánh lừa người khác.

Một đời sống thực sự Phục sinh là một đời sống nóng cháy phục vụ tha nhân theo gương “Chúa Jesus Phục Sinh.”, là một đời sống đích thực phước hạnh.

 

Amen.

Mục sư JosephNa.

ĐẤNG HY SINH

Có ai chẳng tội lỗi gì,
Nhưng đành chết thế bởi vì yêu thương?
Vốn Danh Con Một Thiên Vương,
Sinh ra xuống thế mở đường cứu dân!

Chịu đau chịu khổ quên thân,
Bị người khinh dể, xa gần chán chê,
Ác gian mưu hại chẳng nề,
Nín lòng cam chịu mọi bề đau thương!
Bởi Cha Chúa Thánh Thiên Ðường,
Biết đời sai lạc theo thường ý riêng,
Nên ban Con Một xuống liền,
Hy sinh cứu thế mọi miền nhân gian!
Theo lời Cha của bình an,
Chúa Con gánh chịu, chẳng than phiền gì,
Trên cây thập tự uy nghi,
Lằn roi vọt đánh, chẳng chi nao sờn.
Hy sinh thân báu cứu nhơn,
Cho bao tội lỗi giang sơn ngập tràn…
Nhờ ơn thương xót Thiên Ðàng,
Con người được sống bình an lâu dài!

Ðấng quang minh đó là ai,
Ðóng đinh thập giá, chính Ngài chết thay?
Sao ta quên được điều này,
Chúa Hy Sinh để tỏ bày yêu thương!

“…Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người…” (Ê-sai 53:3-8)

Tiểu Minh Ngọc

Post Navigation