Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

KÝ ỨC PHỤC SINH

Bài giảng với đề tài KÝ ỨC PHỤC SINH

Kinh Thánh: Luca 24:13-35

Diễn giả: MS Nguyễn Đức Na

VÌ NGÀI YÊU CON

“Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” Rô-ma 5:8

KÝ ỨC PHỤC SINH

 

MỪNG CHÚA PHỤC SINH 2024

Thay mặt Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu – Việt Nam

Hội trưởng: Mục sư Nguyễn Đức Na

KÝ ỨC PHỤC SINH
( The Resurrection Memory )

Trong mùa Phuc sinh năm nay tôi muốn cùng tôi con của Chúa suy nghĩ về những ký ức đã được sống lại trong số các môn đồ (disciples) và các sứ đồ của Chúa (apostles) trong khoảng thời gian  từ khi Chúa bị bắt bớ, chịu thương khó và sống lại từ âm phủ .

I/ SƠ LƯỢT VỀ KÝ ỨC:

(Generality of Memory)

Ký ức (Trí nhớ) là khả năng của trí óc có Thể nhớ lại những sự kiện mà nó đã ghi nhận. Khi chúng ta không nhớ nổi một sự kiện mà ai đó nhắc lại, ta thường nói tôi e rằng sự kiện đó đã trượt khỏi ký ức của tôi .(I am afraid that the fact slipped my memory.)
Trong nảo bộ của con người, khoa học tìm thấy rằng có một vùng gọi là ” hạnh nhân” (amygdala) nó  tạo cảm xúc và in dấu những ký ức của con người.  Lớp ngoài của vỏ nảo lưu giữ trí nhớ ( ký ức) dài hạn ở những khu vực khác nhau.Một Vùng sâu trong nảo bộ (hippocampus) sẽ có nhiệm vụ duy trì ký ức.

 II/ ĐIỀU KIỆN ĐỂ KÝ ỨC HỒI SINH.

 (Conditions for resurrection memory)

 1/ Hiện Tượng Sinh Học:

 ( Biological phenomena )

 Muốn ký ức tái xuất hiện, ký ức phải được in dấu trong vỏ nảo và được lưu giữ ở đó.

 2/ Hiện Tượng Tâm lý.

 ( Psychological phenomena )

Một người có lòng nhân ái (charity) thì ký ức dễ tái hiện.

Hai môn đồ đi về làng Em-ma-út cùng với Chúa, họ đã chân tình với lòng nhân ái, giục Ngài vào làng nghĩ lại đêm vì trời đã sập tối. Họ lo cho sự an nguy của người khách bộ hành xa lạ với hành trình tiếp theo trong đêm tối. (Luke 24:29 ) But they urged him strongly, “Stay with us, for it is nearly evening; the day is almost over.” So he went in to stay with them.”

Giả sử họ không nhiệt tình mời Chúa với lòng Trắc ẩn (compassion) thi họ đã không gặp được “Chúa Phục Sinh”,hay nói cách khác ký ức về Chúa không có dịp hồi sinh đúng lúc.

3/ Hiện Tượng Hướng Thượng.

 (Spiritual phenomena )

Một tấm lòng hướng thượng cũng là một điều kiện để ký ức hồi sinh.

Hai môn đồ tìm kím Chúa nhưng không gặp, lòng họ buồn bã không biết Chúa mình đang ở đâu vì như Chúa quở trách họ  là “ngu dại và có lòng chậm tin vào những lời tiên tri.” “How foolish you are, and how slow of heart to believe all that the prophets have spoken” ( Luke 24:25).

Tuy vậy lòng họ lúc nào cũng suy nghĩ về Chúa mình. Một tâm hồn hướng thượng.

Chúng ta ai cũng biết rằng Juda là sứ đồ của Chúa, nhưng lòng Ông hướng về vật chất nên lời quở trách của Chúa trực tiếp đến với Ông không được kích hoạt để in dấu ở vỏ nảo để được duy trì. Do đó Juda không có một ký ức nào để hồi sinh! Và Ông đã treo cổ tự vận!

4/ Đức Thánh Linh Hành Động .

Trong đời sống thuôc linh, những người thuộc về Đức Chúa Trời thì Đức Thánh Linh là Đấng sẽ hành động trong chúng ta để ký ức của chúng ta tái xuất hiện với mục đích làm cho chúng ta ăn năng, nóng cháy và đứng dậy Phuc sự Ngài.

” But the Councellor,  the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything.”

III/ NHỮNG YẾU TỐ GIÚP KÝ ỨC HỒI SINH:

  (Elements to support the resurrection of memory)

1/ Hành Động. (Action).

 Đang khi ngồi ăn cùng 2 môn đồ, thì Chúa hành động với tư cách là Chúa của họ chứ không phải là khách mời. Ngài chủ động lấy bánh, cảm tạ, bẻ ra và phân phát cho họ. Ngài biết rằng hành động của Ngài sẽ tái hiện ký ức về Chúa của họ vì nhiều lần các môn đồ này đã ghi nhận hình ảnh Chúa lấy bánh , tạ ơn rồi bẻ ra và phân phát cho môn đồ. Thay vì Chúa nói với họ Ta là Chúa phục sinh đây, Ngài cho họ  một hành động , tức thì mắt họ mở ra và nhận biết Ngài.

” When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it and began to give it to them. Then their eyes were opened and they recognized  him, and he disappeared from their sight.”

  2/ Âm Thanh. (Sound)

 Phi-e-rơ trong khi đứng trước uy quyền đã để cho tâm thần mình yếu đuối cho nên đã chối Chúa đến 3 lần.Tức thì gà gáy, một âm thanh vang lên trong khoản không gian tỉnh mịnh va lạnh lẻo “tiếng gà gáy “. Phi-e-rơ nhớ lại lời Chúa phán “Trước khi gà gáy,  ngươi sẽ chối ta 3 lần.”  Mặc dù trước đó Phi-e-rơ đang nói những lời mạnh mẽ, quyết chí theo Chúa tưởng chừng không ai bằng.

“Immediately a cock crowed . Then Peter remembered the words Jesus had spoken: Before the cock crows, you will disown me three times.”

Âm vang tiếng gà gáy đã hồi sinh ký ức của Phi-e-rơ. Ông đã đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay.

” And he went outside and wept bitterly.”

3/ Hình ảnh. (Image)

Khi tiên tri Giô-na đã theo ý mình, không vâng lời Chúa đến cảnh cáo thành Ni-ni-ve mà đi Ta-rê-si, bảo tố nổi lên và người ta trên thuyền phát hiện lý do bảo tố là vì Giô-na.

Giô-na bằng lòng để người ta liệng mình xuống biển để sóng yên gió lặng.

Chúa đã dự bị một con cá lớn nuốt Giô na vào bụng.

Trong bung cá, Giô-na để cho ký ức mình hồi sinh. Ông thấy đền thánh mà Ông đã từng ở trong đó nguyện cầu.

Giô na nói rằng tôi đã bị ném khỏi trước mặt Ngài; dầu vậy tôi còn nhìn lên đền thánh của Ngài.

“I have been banished from your sight; yet I will look again towards your holy temple.” ( Jonah 2:4) 

Giô-na đã cầu nguyện với ký ức là mình đang ở trong đền thánh và đã cầu nguyện rằng khi linh hồn tôi mòn mõi trong tôi, thì tôi nhớ đến Đức Giê Hô Va, và lời cầu nguyện của tôi đạt đến Ngài, vào đền thánh Ngài.

 “When my life was ebbing away, I remember you, Lord, and my prayer rose to you, to your holy temple.”

LỜI KẾT:

Mong rằng khi đọc những giòng chữ này, lòng của quý vị hãy rộng mở với lòng vị tha, nhân ái, mọi tự ái , tị hiềm nhỏ nhen nhường chỗ cho tình yêu của Chúa Phục sinh để những ký ức đáng trân quý trong mỗi chúng ta được Đức Thánh Linh làm cho sống lại . Khi đó chúng ta cũng sẽ nói như các môn đồ có ký ức về Chúa phục sinh rằng : “Lòng chúng ta há chẳng nóng nảy sao? Nội giờ đó họ liền đứng dậy, trở về thành Giê ru sa lem gặp mười một sứ đồ cùng các môn đồ khác đương nhóm lại nói với họ rằng: Chúa thật đã sống lại, và hiện ra với Si môn”.( Luca 24: 32-34). 

Và nếu có ai hỏi bằng cớ Chúa sống đâu nào, “rằng Chúa sống trong lòng này” một cách chân thành không hề dối trá, hay tô vẻ cho mình một hình thức “Phục sinh” bên ngoài với đủ mọi nhản mác (lables) để tự đánh lừa mình và đánh lừa người khác.

Một đời sống thực sự Phục sinh là một đời sống nóng cháy phục vụ tha nhân theo gương “Chúa Jesus Phục Sinh.”, là một đời sống đích thực phước hạnh.

 

Amen.

Mục sư JosephNa.

ĐẤNG HY SINH

Có ai chẳng tội lỗi gì,
Nhưng đành chết thế bởi vì yêu thương?
Vốn Danh Con Một Thiên Vương,
Sinh ra xuống thế mở đường cứu dân!

Chịu đau chịu khổ quên thân,
Bị người khinh dể, xa gần chán chê,
Ác gian mưu hại chẳng nề,
Nín lòng cam chịu mọi bề đau thương!
Bởi Cha Chúa Thánh Thiên Ðường,
Biết đời sai lạc theo thường ý riêng,
Nên ban Con Một xuống liền,
Hy sinh cứu thế mọi miền nhân gian!
Theo lời Cha của bình an,
Chúa Con gánh chịu, chẳng than phiền gì,
Trên cây thập tự uy nghi,
Lằn roi vọt đánh, chẳng chi nao sờn.
Hy sinh thân báu cứu nhơn,
Cho bao tội lỗi giang sơn ngập tràn…
Nhờ ơn thương xót Thiên Ðàng,
Con người được sống bình an lâu dài!

Ðấng quang minh đó là ai,
Ðóng đinh thập giá, chính Ngài chết thay?
Sao ta quên được điều này,
Chúa Hy Sinh để tỏ bày yêu thương!

“…Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người…” (Ê-sai 53:3-8)

Tiểu Minh Ngọc

CHƯƠNG TRÌNH THỜ PHƯỢNG NGÀY 25/2

Chương trình nhóm thờ phượng Chúa ngày 25/2 tại HTTL Vũng Tàu 2.

CÔNG TÁC TỪ THIỆN

Ngày 28 tết vừa qua, MS Nguyễn Đức Na, MS Nguyễn Đức Nhân cùng với đoàn từ thiện Joshep đã có chuyến đi thăm và phát quà cho các bệnh nhân phong tại Di Linh, Lâm Đồng.

Cảm tạ Chúa đã tiếp trợ các phần quà và đồng hành suốt chuyến đi trong sự bình an, phước hạnh và vinh hiển danh Ngài.

LỄ BỔ NHIỆM

Ngày 14/2 (mùng 5 tết) vừa qua, tại HTTL Vũng Tàu 1 đã có lễ công nhận Mục Sư Nhiệm Chức và lễ bổ nhiệm cho mục sư Trần Minh Vũ.

Buổi lể được cử hành bởi MS Hội trưởng Nguyễn Đức Na, với sự tham dự của các tôi tớ, con cái Chúa trong hội thánh Vũng Tàu 1,2 cũng như các hội thánh bạn.
Cảm tạ ơn Chúa đã ban cho buổi lễ diễn ra tốt đẹp, quy vinh hiển danh Chúa.

 

CA NGỢI CHÚA

Giảng luận: MS Nguyễn Đức Na

Chủ đề: CA NGỢI CHÚA

Kinh thánh: Thi thiên 103:1-22

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

Một mùa xuân nữa lại đến, thay mặt cho Giáo hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu Việt Nam, Mục sư Hội trưởng Nguyễn Đức Na kính gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể quý tôi tớ, con cái Chúa. Cầu xin ơn lành, phước lớn của Chúa tuôn tràn dư dật trên đời sống và gia đình của quý vị, cầu xin sự bình an và tình yêu thương của Cha Thiên Thượng ở cùng với quý vị trong mùa xuân mới cũng như trọn 1 năm mới sắp đến.

Amen.

TÂM SỰ VỚI MÙA XUÂN

Đông qua, xuân đã đến rồi,
Xuân về, hoa nở đất trời đẹp tươi.
Mùa vui hát xướng đến nơi,
Chim ca, bướm lượn thảnh thơi tâm hồn.

    Nhưng nhìn thế giới xa hơn,
Chiến tranh bom đạn nao sờn lòng ta!
Ai gieo chi cảnh “trăng tà!”
Đớn đau nhân thế, ai mà xót thương?

    Nhưng ơn Cha thánh am tường,
Xóa tan dịch bệnh sầu thương qua rồi.
Lòng con cảm tạ ơn Trời
Đã yêu nhân loại, cho đời bình an.

    Nhưng đời ác độc, hung tàn,
Tranh giành ranh giới , Chúa ban rõ ràng!
Kinh thiên, động địa dã man,
Giết hại nhân loại, Sa-tan đây rồi!

    Cầu xin Cha Thánh, Chúa ôi!
Dự ngôn Kinh Thánh ngàn đời không sai.(*)
Chờ ngày Chúa thánh thơi lai,
Cứu ân nhân loại, tương lai huy hoàng!

    Xuân này, cầu Chúa vui ban:
Con dân Chúa đã sẵn sàng đón xuân.
Ơn ban từ Chúa lạ lùng!
Xin cho nhân loại ơn hồng từ đây!

    Quên đi đau khổ đời này,
Tìm về Thiên Chúa, về sau an bình.
Dù cho thế giới điêu linh,
Ngày Chúa trở lại an bình phước thiên.

    Chúa xuân Tạo hóa nhắc khuyên:
Làm con Vua Thánh vững yên tấc lòng!
Xuân về, ta vẫn thong dong
Cùng nhau cảm tạ, khẩn nguyền ơn Cha.

    Bình an từ Chúa chan hòa
Dâng lên khúc nhạc, lời ca ân tình.
Vui xuân trong Chúa an bình
Hoa xuân vẫn nở tưng bừng đón xuân!

    Là xuân cảm tạ ơn hồng,
Cầu cho thế giới hãy ngừng chiến tranh!
Tìm về Thiên quốc an lành,
Hưởng xuân vĩnh cửu, ngàn lần vĩnh an! (**)

                           Lê Mai

(*)   Khải Huyền 21:1-4
(**) Khải Huyền 22:1-5

Post Navigation