Hội Tin Lành Liên Hiệp

Vinh hiển thuộc về Chúa

STUDY BIBLE

Nhân dịp ngày Lễ Mẹ ( Mother’s Day) Hãy nghiên cứu lời kinh thánh qua Ngữ pháp ( Grammar)

“Hởi kẻ làm con-cái, hãy vâng phục cha mẹ mình trong Chuá, vì điều đó là phải lắm. Hãy tôn kính cha mẹ nguơi ( ấy là điều răn thứ nhất, có một lời hứa nối theo.) (Children, obey your parents in the Lord, for this is right. ” Honor your father and mother”- which is the first commandment with a promise- ( NIV)

Lưu ý:

1/ Động từ ( finite verb) ở thể sai khiến / mệnh lệnh ( imperative mood) được dùng với bare infinitie) Không phải thì hiện tại ( present tense) của indicative mood. Nên bên tiếng Viêt phài có tiếng “hãy”. -obey: Hãy vâng lời. – Honor; Hãy hiếu kính. (Trong kinh thánh thể văn này dùng rất nhiều lần.)

2/ Father and mother = parents. Nhưng ở đây không dùng “parents” mà dùng ” father và mother” để nhấn mạnh rằng cha mẹ đều ngang nhau không ai hơn ai.

3/ Đây lài điều răn thứ nhất đối với loài người chúng ta. Nhưng là điều răn thứ 5 trong mười điều răn của Đức Chúa Trời! Cầu xin Chúa Thánh Linh soi dẫn chúng ta trong việc học lời Ngài. Amen!

Mục Sư Nguyễn Đức Na Hội trưởng Giáo Hội Tin Lành Liên Hiệp Toàn Cầu – VN ( Converge Worldwide Evangelical Church: CWEC )

HỌP BAN CHẤP HÀNH GIÁO HẠT QUẢNG NGÃI

Họp Ban chấp hành giáo hạt Quảng ngãi với MS Hội trưởng Nguyễn Đức Na online, ngày CN 14/5/2023 tại HT Sơn giang (2).

Sau khi hiệp nguyện, Học kinh thánh , Các chức viên BCH nhận quà hổ trợ cho chúc vụ từ MSHT.

Cảm ơn Chúa sinh hoạt mục vụ của các giáo hạt đẫ trở lại bình thường và phát triển.

Halelujah!

Ý NGHĨA CỦA LỄ TIỆC THÁNH

Bài giảng của MS Hội Trưởng Nguyễn Đức Na

Bấm vào link bên dưới để nghe bài giảng.

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=1427894204647534

LỜI CẢM ƠN CỦA CON

Bài hát là lời cảm ơn dâng lên cha mẹ trong ngày phụ mẫu thân!

Cầu xin Chúa luôn ban ơn thiêng trên đời sống của cha mẹ để trọn đời cha mẹ luôn được an vui!

TIN MỤC VỤ

Mục sư Nguyễn Đức Na – Hội trưởng Giáo hội Tin Lành liên Hiệp Toàn – VN về thăm uỷ lạo các HT thuộc giáo hạt Quảng-ngãi trong 2 ngày 15-16/4/2023.

Họp Ban chấp hành và Trao đổi mục vụ qua các câu KT ứng dụng vào đời sống mục vụ của người ” chăn bầy.”

– MS Đinh Riều Giáo hạt trưởng.

– MS Đinh Đường Giáo hạt phó thường trực.

– Thư ký Trưởng : TĐ Đinh Phi Tét.

– Uỷ viên Trưởng: TĐ Đinh Xíp.

– Uỷ viên đặc trách Ban Ngành + Thủ quỷ: Đinh Thị Bôi.

Dùng bửa cơm trưa thân mật với Ban CH giáo hạt và tặng quà uỷ lạo- chụp hình lưu niệm.

Halelujah!

Thầy Đinh Trù sắc tộc H’Rê huyện miền núi Sơn Ha tỉnh Quangai đã lui đi trong chức vụ chăn bầy vì đời sống khó khăn.

Khi đến tôi thấy Thày đang đan rỗ bằng tre nứa rừng để kiếm tiền mua gạo.

Tôi khích lện Thầy hay tiếp tục chăn bầy chiên của Chúa mà đã nhơn danh Chúa nhận lảnh.

” Hãy vũng lòng bền chí” Chúa sẽ tiếp trợ khi trung tín trong chức vụ.

Tôi cảm động vô cùng khi thấy Thầy tự động từ từ quý xuống để tôi dặt tay cầu nguyện cho Thầy.

Tôi biếu Thầy một chút quà mọn để ghi nhớ ngày đặc biệt nầy.

Giáo hạt Trưởng và Giáo hạy phó cũng đã được phân công chia phiên nhâu đến trực tiêp hổ trợ cho chức vụ Thầy Đinh Trù.

MS hội trương cũng đã gởi cho giáo hạt một số tiền của quỷ từ thiẹn Giô sép để giúp cho Thày Trù có khó khăn trước mắt!

Halelujah.

HY VỌNG PHỤC SINH

“…Ta là Đấng trước hết, và là Đấng sau cùng, là Đấng Sống, Ta đã chết, kìa nay Ta sống đời đời, cầm chìa khóa của sự chết và Âm Phủ.” (Khải Huyền 1:17b-18)

Ta đang sống, trong trần gian bận rộn,
Với tháng ngày đầy vội vả bon chen.
Khi hanh thông, khi vất vả khó khăn,
Để đạt đến hy vọng gì trên đất?

Một thế giới chú tâm về vật chất,
Về sang giàu, về chức vị, công danh.
Khi bon chen, khi chống đối cạnh tranh,
Rồi kết quả thảy đi vào cát bụi. (1)

Chúa Cứu Thế, cho ta tầm nhìn mới, (2)
Một tầm nhìn, vượt thể chất trần gian.
Tầm nhìn trong nước thánh khiết vinh quang,
Đầy phước hạnh, trong linh ân hy vọng,

Chúa chết thế, ban cho ta sự sống,
Bởi năng quyền, Ngài sống lại hiển vinh. (3)
Đã mở ra, sinh lộ mới linh trình,
Cho nhân thế bước vào vương quốc thánh.

Cơ đốc nhân, theo dấu chân Chúa định,
Sẽ đến ngày ta khuất núi trần gian.
Đến thời điểm, kèn thiên sứ thổi vang,
Ta vút cánh giữa trời mây gặp Chúa. (4)

Trong hiện tại dù khó khăn giăng bủa,
Dù nan đề dù thử thách vây quanh.
Chúa cầm tay, Ngài an ủi dỗ dành,
Giúp ta sống trong tin yêu đắc thắng. (5)

Ngày mai đây, dù trời mưa hay nắng,
Dù bão bùng, dù dịch lệ chiến tranh.
Dù Sa-tan đang sàng sảy, hoành hành,
Ta tin quyết Chúa nắm quyền tể trị. (6)

Hãy cảm tạ trong tình yêu tuyệt mỹ,
Hãy vui mừng, hãy trao thác cậy trông. (7)
Hãy ngợi khen với tất cả tấm lòng,
Hãy hy vọng Đấng quyền uy vũ trụ.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2023

1. 1 Giăng 2:15-17
2. Giăng 4:35
3. 1 Phi-e-rơ 1:21
4. 1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:17
5. Giăng 16: 33
6. Giê-rê-mi 33:2-3
7. Thi Thiên 37:1-5

NHÌN LÊN THẬP GIÁ

GIÂY PHÚT CUỐI CÙNG – KHỞI ĐIỂM ĐẦU TIÊN

Ai biết được đâu là giây phút cuối,
Của đời người sống tạm cõi trần gian?
Dẫu cao sang hay nếp sống cơ hàn,
Cố níu kéo cũng đến hồi chung kết.

Người đời nghĩ, trước sau rồi cũng chết,
Có ít nhiều hãy tận hưởng hôm nay,
Để đến khi phải nhắm mắt xuôi tay,
Mang gì được về bên kia thế giới.

Nhưng thực tế, đấy là điều lừa dối,
Vì Thánh Kinh đã công bố rõ ràng,
Mất linh hồn dầu được cả thế gian,
Thì thử hỏi còn có chi đánh đổi? (1)

Vì tất cả mọi người đều phạm tội,
Hụt mất đi vinh hiển Đức Chúa Trời, (2)
Dầu tu thân, bán hết cả cơ ngơi,
Cũng không thể giải thoát mình khỏi tội.

Trong tuyệt vọng, người cùng đường, bí lối,
Bị gông cùm trong vương quốc tối tăm,
Bởi tình thương Thiên Chúa đã viếng thăm,
Đến trần thế giải phóng người khỏi tội.

Đấy là điểm khởi đầu cho nhân loại,
Ngài chịu hình thay thế tội chúng sinh,
Chết và chôn nhưng Chúa đã Phục Sinh, (3)
Ban sự sống cho những ai tin nhận. (4)

Giữa cuộc sống đầy đau thương, oán hận,
Bạn tìm đâu được mục đích cho đời?
Đời có Ngài, hồn linh được nghỉ ngơi, (5)
Giây phút cuối có khởi đầu là đấy!


Lê Huyền Thơ Anh
​​​​Thương Khó & Phục Sinh 2023

nguồn httlvn.org

DÂNG MỘ CHO CHÚA PHỤC SINH

Giô-sép hạ thi hài Chúa xuống, khâm liệm bằng một cây vải gai sạch, rồi đem an táng trong

huyệt đá của riêng ông mà ông mới đục trong sườn núi. Giô-sép lăn một tảng đá lớn chặn trước

cửa mộ, rồi ra về. (Mathi-ơ 27:59-60 KTPT)

Tôi ngưỡng mộ, tâm tình ông Giô-sép,

Người đã dâng ngôi mộ mới của mình.

Cho Cứu Chúa, khi Ngài đã hy sinh,

Trên thập giá hơn hai nghìn năm trước.

Môn đồ Chúa, giữa môi trường bạo ngược,

Giữa bao người đầy thù hận ghen tương.

Không dự phần, lên án Chúa yêu thương,(1)

Đã cương quyết, giữ lập trường tin kính.

Chúa đã chết, lòng tín trung kiên định,

Ông đi vào, gặp Phi-Lát cầu xin.(2)

Đem xác Ngài, khâm liệm cách tận tình,

Rồi chôn cất trong mộ mình yêu quí.(3)

Ba ngày sau, Chúa Giê-xu sống dậy,(4)

Thắng tử thần, ác quỷ với ma vương.

Ra khỏi mồ, trong vinh hiển lạ thường,

Ngôi mộ trống, đem niềm vui hy vọng.

Chúa xử dụng, ngôi mộ ba ngày trọn,(5)

Nhưng việc lành, bao thế hệ truyền lưu.

Từ xưa nay, lũ lượt bao triệu người,

Thăm xứ thánh, ngắm xem ngôi mộ trống.

Mùa phục sinh, xin tôn vinh Chúa sống,

Đây thân hồn, như mộ đá con dâng.
Biến thương đau, biến tủi nhục muôn phần,

Thành đắc thắng, đầy vinh quang hy vọng.

Dù thế giới với biết bao biến động,
Chúa cầm quyền, đất thấp đến trời cao.(6)

Xin bước theo, chân Chúa chẳng phiền nao,

Cho đến lúc nghe kèn vang Chúa đến.

THANH HỮU

Tháng 4 năm 2023

________________________________

1 Lu-ca 23:51

2 Ma-thi-ơ 27:58

3 Ma-thi-ơ 27:59-60

4 Lu-ca 24:5-6

5 1 Cô-rinh-tô 15:4

6 Ma-thi-ơ 28:18-20

TÌNH CHÚA

Ngày lễ Thương Khó sắp đến là cơ hội để chúng ta suy niệm về tình yêu của Chúa, vì tình yêu thương Chúa lâm phàm, Ngài vì yêu con đến nơi trần gian…

Post Navigation